Framkvæmdir í Reykjavík

Framkvæmdir, malbikun, fræsing og afnotaleyfi

Hér finnur þú upplýsingar um framkvæmdir, malbikun og afnotaleyfi í Reykjavík. Um lifandi gögn er að ræða sem breytast reglulega og gefa góða mynd af því sem er í gangi í borginni hverju sinni.

Veldu það sem þú vilt skoða

Listi yfir framkvæmdir Reykjavíkurborgar

Hér að neðan er hægt að skoða lista yfir framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar. Hægt er að skoða eftir tegund framkvæmda, stöðu og ári.

Unnið er að því að koma öllum framkvæmdum hér inn og markmiðið er að þær verði allar aðgengilegar hér haustið 2023.

Leita að framkvæmd

Hér má leita að framkvæmdum á vegum Reykjavíkurborgar eftir tegund, stöðu eða framkvæmdarári.
 • Götur
  Nóvember - Desember 2023
  Aðkoma norðan Kjarvalstaða. Um er að ræða endurgerð á tröppum við aðkomutorg við Flókagötu, koma fyrir hjólastólarampa og merkingum fyrir blinda og sjónskerta, uppsetningu á lýsingu og handriði við tröppur. Um er að ræða jarðvinnu, upprif, uppsetningu búnaðar og lýsingu ásamt frágangi yfirborðs og snjóbræðslu.
 • Götur
  Október 2023 - nóvember 2023
  Um er að ræða endurnýjun á burðarlagi og lögn tvöfaldrar klæðingar (K2) á Úlfarsfellsveg.
 • Götur
  Nóv. 2023 til Ágúst 2024
  Umferðaröryggisaðgerðir víðsvegar um borgina.
 • Götur
  Reiknað með að verkið taki um 2 mánuði háð tíðarfari.
  Endurbætur verða gerðar á Hólmsárbrú sem laskaðist s.l. vetur. Miðstólpi gaf sig og þyngdartakmarkanir settar á brú. Endurbætur fela í sér að sterkari burðarbitar verða settir undir brúargólf.
 • Göngu- og hjólastígar
  September 2023 til mars 2024
  Gerð gatnamóta Borgartúns við Hallgerðargötu ásamt gerð almenningsgarðs og gróðureyja við Borgartún.
 • Götur
  Mars 2023 - Desember 2026
  Unnið er að fergingu lands í Bryggjuhverfi við Sævarhöfða, nánar tiltekið vestan Tangabryggju og Gjúkabryggju og gerð landfyllingar við höfnina.
 • Götur
  Júní 2022 - október 2023
  Verkefnið er hluti af endurnýjun lóða í kringum Hlemm. Þessi áfangi snýr að götuhluta Rauðarárstígs milli Bríetartúns og Hverfisgötu. Veitulagnir, snjóbræðslulagnir, yfirborðsfrágangur og götulýsing verður endurnýjuð.
 • Götur
  September 2022 - október 2023
  Verkefnið er hluti af endurnýjun lóða í kringum Hlemm. Þessi áfangi snýr að götuhluta Laugavegs milli Snorrabrautar og Hlemms sem verður breytt í göngugötu í samræmi við landslagshönnun Mandaworks og DLD sem vann hönnunarsamkeppni sem var haldin. Einnig fer fram endurnýjun veitulagna, snjóbræðslulagna og götulýsingar.
 • Skólamál
  Vetur 2023 – Vor 2025
  Verkið felst í heildar endurnýjun á húsnæði Garðaborgar leikskóla. Verkefnið fellur undir átaksverkefni í viðhaldi, þar sem áhersla er á innivist. Verkefnið felur í sér breytingu á innra skipulagi svo húsnæðið henti betur fyrir starfsemi leikskóla í samræmi við nútíma kennsluhætti.
 • Skólamál
 • Íþrótta- og menningarmál
  Árið 2025.
  Framkvæmdir vegna Vetrargarðs í Breiðholti eru hafnar. Skíðalyftan sem er til staðar, hefur verið tekin niður tímabundið á meðan á framkvæmdum stendur. Svæðið verður mótað upp á nýtt. Búist er við að hægt verði að setja aftur upp skíðalyftu sumarið 2025 samhliða annarri uppbyggingu á svæðinu tengt garðinum.
 • Götur
  Desember 2023
  2023 - Nýr vegur frá tengivegi Björgunar við Viðinesveg er undirbúinn. Áætlun verksins gerir ráð fyrir nýjum vegi sunnan við jarðgerðarstöðina. Vegurinn kemur í svæði sem búið er að afmarka fyrir hugsanlega legu Sundabrautar. Gert er ráð fyrir vegi sem er með 7 metra breiðu slitlagi og 1 metra öxlum beggja megin.
 • Skólamál
  Byrjun ágúst til loka september
  Átak innan lóðar leikskólans Rauðuborgar þar sem skipt er um yfirborðsefni á leiksvæðum, lýsing bætt, leiktækjum og setbekkjum bætt við.

  Bílastæði fyrir hreyfihamlaða einnig bæt við síðar í haust í aðskildu verkefni.
 • Skólamál
  Júní til október
  Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Hálsaskógs-Borgar við Hálsaseli 27, 109 Reykjavík. Svæðið sem um ræðir er vesturhluti lóðar og er um það bil 1.100 m². Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæði. Aðgengi fyrir alla, leiktæki, yfirborðsefni og svæði fyrir hugmyndaleiki barna verður bætt. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
 • Götur
  Verk hefst í júlí 2023 og verklok í nóvember 2023
  Gangstétta framkvæmdir.
 • Götur
  Febrúar - maí 2024
  Á norðvestur horni bílastæðis við Klambratún verður núverandi grenndarstöð á yfirborði breytt í grenndarstöð með sex niðurgröfnum djúpgámum. Grenndarstöðin verður færð lítillega til á svæðinu og stofnuð 76 m2 lóð um hana. Hellulagt verður í kringum djúpgáma og settur upp ljósastólpi. Djúpgámarnir verða fyrir endurvinnslu á pappa, málmi og plasti.
 • Skólamál
  Haust 2023 - Vor 2024
  Framkvæmdin felst í uppbyggingu nýrrar 20 m2 viðbyggingar sem notuð verður sem stækkun á fataklefa og anddyri, innanhúss breytingum, lagning nýrrar loftræsingar og snjóbræðslu auk þaks- og gluggaskipta. Einnig verður bætt við björgunaropi á allar deildir leikskólans.
 • Skólamál
  Júní til Október
  Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Klambra við Háteigsveg 33, 105 Reykjavík. Svæðið sem um ræðir er syðri hluti lóðarinnar en teygir sig til norð-austurs og er um það bil 1200 m². Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæði. Aðgengi fyrir alla, leiktæki, yfirborðsefni og svæði fyrir hugmyndaleiki barna verður bætt. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
 • Skólamál
  Ágúst til byrjun nóvember
  Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Klambra við Háteigsveg 33, 105 Reykjavík. Svæðið sem um ræðir er syðri hluti lóðarinnar en teygir sig til norð-austurs og er um það bil 1200 m². Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæði. Aðgengi fyrir alla, leiktæki, yfirborðsefni og svæði fyrir hugmyndaleiki barna verður bætt. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
 • Götur
  September til loka október 2023
  Verið er að bæta aðkomu skólabíla tímabundið. Bílaplan skólans er notað undir skólabíla. Nú stendur yfir framkvæmdir þar sem innkeyrsla skólabíla er breytt tímabundið meðan á endurbótum stendur á skólahúsnæði. Þegar breytingunni er lokið þá geta skólabílar ekið inná planið og keyrt út af því án þess að þurfa að bakka. Þetta er nauðsynlegt til að auka öryggi skólabarna og annarra sem erindi eiga um svæðið.
 • Götur
  Desember 2023
  Verkið gengur út á að bæta öryggi skólabarna á leið í tímabundna skóla aðstöðu við Ármúla 30. Settar verða upp miðeyjur, hraðaalda og sebrabraut í götu. Rútustæði lagað ásamt lagfæringum á gangstéttum.
 • Götur
  des 2023
  Gera skal breytingar á gatnamótum Sæbrautar, Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs þar sem gönguþveranir yfir framhjáhlaup eru upphækkaðar og gerðar að gangbrautum ásamt því að eyjar eru stækkaðar. Einnig er önnur vinstri beygjuakreinin á Kleppsmýrarvegi inn á Sæbraut lögð af og miðeyja á Kleppsmýrarvegi breikkuð og gróður settur í hana. Að auki skal færa stjórnkassa umferðarljósanna og endurnýja lagnir og brunna að hluta í tengslum við það.
 • Götur
  Áætlaður framkvæmdatími er byrjun september 2023 til nóvember 2023
  Verkið felur í sér jarðvinnu vegna nýrra djúpgáma sem staðsettir eru í Hrannarstíg við Öldugötu og allan frágang djúpgáma. Einnig er innifalið í verkinu vinna við færslu niðurfalla og tengingu þeirra við stofnlagnir, breytingar nýrra götukanta bæði í Hrannarstíg og Öldugötu og frágang yfirborðs. Við framkvæmdina fækkar bílastæðum nokkuð eða um 5 stæði við Hrannarstíg og 8 stæði í Öldugötu.
 • Skólamál
  Júní til síðari hluti Október
  Verkið snýr að endurgerð á lóð Borgaskóla að Vættaborgum 9, 112 Reykjavík. Um er að ræða endurgerð á norð-vesturhluta skólalóðar en það svæði er alls u.þ.b 4500 m² að stærð. Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæði. Aðgengi fyrir alla, leiktæki, yfirborðsefni og svæði fyrir hugmyndaleiki barna verður bætt. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
 • Skólamál
  Júní til síðari hluta október
  Verkið snýr að endurgerð lóðar Tjarnarborgar við Tjarnargötu 33, 101 Reykjavík. Um er að ræða endurgerð á allri lóð leikskólans en það svæði er u.þ.b 640 m² að stærð. Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæði. Aðgengi fyrir alla, leiktæki, yfirborðsefni og svæði fyrir hugmyndaleiki barna verður bætt. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími: Ágúst 2023 - október 2023
  Verkið felst í yfirborðsfrágangi á gangstétt framan við nýjar byggingar við Mýrargötu 33 og 39.
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími: 25. júlí 2023 - 31. október 2023
  Í megindráttum felst verkið í gerð nýrra stíga meðfram hitaveitustokki frá Réttarholtsvegi að Sogavegi
  og breikkun núverandi stígs meðfram Sogavegi frá Bústaðavegi að hitaveitustokki. Einnig eru
  gönguþveranir breikkaður og endurnýjaðar yfir Réttarholtsvegi og Tunguveg og ný gönguþverun gerð
  yfir Álmgerði.
 • Opin svæði og garðar
  2021 - 2024
  Um er að ræða útivistar- og upplifunarstíg sem liggur umhverfis Perluna í Öskjuhlíð. Hugmyndin byggir á vinningstillögu Landslags í hugmyndasamkeppni um skipulag Öskjuhlíðar sem haldin var árið 2013.
 • Götur
  Júlí 2023 - desember 2023
  Framkvæmdin felur í sér gerð hringtorgs á gatnamótum Víkurvegar og Borgavegar í Grafarvogi í stað núverandi ljósastýrðra gatnamóta og stækkun núverandi hringtorgs á Víkurvegi við innkeyrslu á lóð Egilshallar.
 • Skólamál
  Áætluð verklok 4. ágúst 2023
  Til að koma til móts við fjölgun nemenda verður gerð breyting á innra skipulagi Réttarholtsskóla. Breytingin felst í því að færa til starfsemi milli kennslurýma þannig að nám og kennsla verði betri innan skólans.
 • Götur
  Framkvæmdatími: júní 2023 - 18. nóvember 2023
  Framkvæmdin felur í sér endurgerð á núverandi gatnamótum Bústaðavegar og Háaleitisbrautar ásamt aðlögun á aðliggjandi götum og gangstéttum.
 • Opin svæði og garðar
  Framkvæmt verður sumarið 2023.
  Skáldkonugarðurinn mun innihalda standa með ljóðum skáldkvenna. Í garðinum verða rósarunnar og fjölbreyttur undirgróður. Verkefnið felst meðal annars í yfirborðsfrágangi og gróðurbeðum.
 • Skólamál
  Áætluð verklok 5. sept 2023
  Breytingar innanhúss. Starfsfólk mun fá vinnu og fundarrými ásamt setustofu og hvíldarrými. Fatahengi og salernisaðstaða verður endurnýjuð ásamt leik og hvíldarherbergjum. Byrjað verður á endurgerð leikherbergis og hvíldarherbergja fyrir opnun leikskólans í haust og áframhaldandi vinna mun standa yfir fram að áramótum.
 • Götur
  Júní 2023 - desember 2023
  Verkið felst í að ljúka yfirborðsfrágangi Jöfursbáss í Gufunesi.
 • Götur
  Maí 2023 - október 2023
  Verkið felst endurnýjun og flutningi lagna út fyrir lóðamörk Nauthólsvegar 79 og 81 ásamt gerð stíga meðfram Flugvallarvegi og Nauthólsvegi í legu nýrra lagna.
 • Skólamál
  September 2021 - 2024
  Endurbætur á húsnæði leikskólans Kvistaborgar í Fossvogi. Farið verður í gagngerar endurbætur á elsta húsnæði skólans, þak og gluggar m.a endurnýjað og hljóðvist, ljósvist og loftræsting bætt. Færanlegum kennslustofum verður komið fyrir á lóð.
 • Götur
  Ágúst 2021 - desember 2022
  Gatnagerð nýrra gatna sem og endurgerð eldri gatna í Vogabyggð. Unnið er við jarðvegsskipti í götum ásamt lagningu stofnlagna fráveitu, heitt og kalt vatn ásamt rafmagni og fjarskiptalögnum. Gengið verður frá yfirborði gatna, kantsteinum og gangstéttum.
 • Opin svæði og garðar
  2023
  Gerð leik- og dvalarsvæðis við Rauðavatn með aðgengilegri stígatengingu frá bílastæðinu að leik- og dvalarsvæði við vatnið, út frá því verða gerðar nýjar og endurbættar stígatengingar.
 • Opin svæði og garðar
  Frá mars 2022 fram á vor 2023
  Verkefnið tilheyrir uppbyggingu á útivistarsvæði Austurheiða. Í þessum fyrsta áfanga verður byggður leik- og áningarstaður í Lyngdal, bílastæði stækkað og stígar bættir, og leik- og áningarsvæðis fyrir fólk og dýr gert í Paradísarskál.
 • Götur
  Desember 2023
  Verkið felst í að ganga frá yfirborði í Fálkahlíð og við Hlíðarfót milli Fálkahlíðar og Arnarhlíðar ásamt því að ganga frá lögnum og strengjum veitufyrirtækja.
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími 7. júlí 2023 til 1. nóvember 2023
  Yfirborðsfrágangur og eftirstöðvar gangstétta og gönguleiða í Reynisvatnsás.
 • Götur
  Framkvæmdir fela í sér endurnýjun götulagna, gatnagerðar og yfirborðsfrágangs í Mjölnisholti.
 • Göngu- og hjólastígar
  September 2022 - júní 2023
  Gerð göngu- og hjólastígs frá Vatnsveitubrú að Breiðholtsbraut ásamt stíglýsingu.
 • Götur
  Verkið hefst í júní 2023 og eru verklok 31. október 2023
  Verkið felst í megindráttum í heildarfrágangi ofanvatnsrása gerð gangstétta og útivistarstígs sem og malbikun lóðargatna.
 • Göngu- og hjólastígar
  Verkið hefst í júní 2023 og verklok eru áætluð í lok nóvember 2023
  Verkið felst í því að jafna undir gangstéttar, reisa ljósastólpa, steypa kantsteina, steypa gangstéttar, leggja snjóbræðslu, leggja hellur og þökuleggja í Úlfarsárdal.
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdir hefjast í júní 2023 og eru verklok 16. október 2023
  Gerð jarðvegsmana meðfram Breiðholtsbraut ásamt nýjum stíg með lýsingu aftan við hús við Elliðabraut.
 • Götur
  Upphafsfundur er í júní 2023 og verklok áætluð 15. maí 2025
  Framkvæmdin felst í gerð gatna og veitukerfa fyrir nýtt íbúðar- og þjónustuhverfi á núverandi iðnaðarsvæði á Ártúnshöfða. Um er að ræða upprif og förgun á núverandi yfirborði, losun klappar og lagnaskurða, jarðvegsskipti, gerð stoðveggja, lagningu fráveitu-, vatns- og hitaveitulagna, ásamt lagningu raf- og ljósleiðaralagna. Einnig gerð fyllinga og burðarlaga í götur, stíga og stéttar, ásamt uppsetningu götulýsingar og malbikunar.
 • Göngu- og hjólastígar
  Áætluð verklok á haustmánuðum 2023
  Framkvæmdin felur í sér framlengingu á Álfabakka með göngu- og hjólastíg til suðurs um það bil 350 metra. Meðfram núverandi Álfabakka frá Árskógum verður jarðvegsskipt og undirbyggt fyrir hjóla- og göngustíg. Stígurinn liggur svo áfram til suðurs og tengist núverandi stígakerfi í Kópavogi.
 • Skólamál
  Framkvæmdir hófust í september 2022
  Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir í Hagaskóla sem miða að því að byggja upp húsnæði sem hæfir nútíma kennsluháttum með heildstæðri hönnun og góðri virkni fyrir nemendur og kennara.
 • Skólamál
  Framkvæmdir hófust í janúar 2023
  Farið verður í umfangsmikið viðhald og endurnýjun í Laugarnesskóla á næstu árum. Saga skólans er löng og tímabært að uppfæra húsakost skólans, ekki síst með tilliti til kennsluhátta framtíðarinnar.
 • Opin svæði og garðar
  Apríl - ágúst 2023
  Verkið felst í að styrkja grasflötina í suður hluta Hljómskálagarðsins svo hún þoli betur álag vegna stórra viðburða. Hluti grasflatarinnar verður hækkuð upp og afmörkuð með grágrýtishleðslu með innfelldri lýsingu og hellulagðri gönguleið. Vinnusvæði verður í suður hluta Hljómskálagarðs.