Framkvæmdir í Reykjavík

Framkvæmdir, malbikun, fræsing og afnotaleyfi

Hér finnur þú upplýsingar um framkvæmdir, malbikun og afnotaleyfi í Reykjavík. Um lifandi gögn er að ræða sem breytast reglulega og gefa góða mynd af því sem er í gangi í borginni hverju sinni.

Veldu það sem þú vilt skoða

Listi yfir framkvæmdir Reykjavíkurborgar

Hér að neðan er hægt að skoða lista yfir framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar. Hægt er að skoða eftir tegund framkvæmda, stöðu og ári.

Leita að framkvæmd

Hér er hægt að leita að framkvæmdum í Reykjavík eftir tegund, stöðu eða framkvæmdaári.
 • Götur
  Maí-Júní 2024
  Bráðabirgðastaðsetning á biðstöðvum strætó við Snorrabraut 29 (til norðurs) og Snorrabraut 32 (til suðurs).

  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2022-2024
  Endurnýjun þaks á aðalbyggingu- viðgerða á þökum íþróttahúsa
  endurnýjun allra glugga sk. upprunalegum teikningum Guðjóns Samúelssonar
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Apríl 2024 - Nóvember 2024
  Framkvæmdin felur í sér fullnaðarfrágang á göngu- og hjólastíg, stíglýsingu ásamt hitaveitulögnum og raflögnum frá Bæjarhálsi að Hesthálsi.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2024
  Verið er að setja upp Ævintýraborg við Vörðuskóla sem er tímabundinn leikskólaúrræði á vegum Reykjavíkurborgar
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2023-2027
  Unnið er að hönnun og framkvæmd á endurgerð Hólabrekkuskóla- 1. áfangi af 3
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2024 sumar
  Endurgera þarf viðgerð á utanhússklæðningu- verkið hefur áður verið boðið út en vegna vanefnda og fúsks í vinnubrögðum var ákveðið að segja upp samningi við þáverandi verktaka og bjóða verkið út á ný til að klára viðgerð á utanhússklæðningunni svo sómi sé að.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2024-2025
  Viðgerð á göflum leikskólans er í hönnun en reiknað er með framkvæmd sumarið 2025
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2023-2025
  Verkið felst í heildar endurnýjun á húsnæði Grandaborgar leikskóla. Verkefnið fellur undir átaksverkefni í viðhaldi sem felur í sér breytingu á innra skipulagi.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2023-2025
  Verkið felst í heildar endurnýjun og viðgerð á eldri hluta leikskólans Árborgar.

  Verkefnið felur í sér breytingu á innra skipulagi svo húsnæðið henti betur fyrir starfsemi leikskóla í samræmi við nútíma kennsluhætti og endurgerð veðurkápu eldra hluta hússins sem byggð var á árunum 1962-1963

  - yngri hluti hússins var byggður árið 1997 og verður létt endurbættur að innan á sama tíma.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Vetur 2023 – Sumar 2025
  Verkið felst í heildar endurnýjun á húsnæði Hálsaskóg, Hálsaborg leikskóla. Verkefnið fellur undir átaksverkefni í viðhaldi sem felur í sér breytingu á innra skipulagi og uppfærslu á ytra hjúp hússins.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  2023-2025
  Verkið felst í heildar endurnýjun á húsnæði Hlíð- Sólhlíð leikskóla. Verkefnið fellur undir átaksverkefni í viðhaldi, þar sem áhersla er á innivist. Verkefnið felur í sér breytingu á innra skipulagi svo húsnæðið henti betur fyrir starfsemi leikskóla í samræmi við nútíma kennsluhætti
  Síðast uppfært
 • Götur
  Áætlaður framkvæmdatími: 07.03.2024 -20.05.2024
  Framkvæmdir fela í sér að núverandi bílastæði við Skúlagötu á móts við gatnamót Skúlagötu/Klapparstígs verði endurgerð sem endastöð fyrir Strætó. Endastöðin er með miðeyjar fyrir stoppistöðvar fyrir fimm Strætóleiðir og starfsmannaaðstöðu fyrir vagnstjóra.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími: 4. janúar 2024 - 1. desember 2024
  Framkvæmdin felst í stígagerð frá Grænugróf að Breiðholtsbraut ásamt fullnaðarfrágangi göngu- og hjólabrúar yfir Elliðaá við Grænugrófina. Auk þess skal breyta núverandi reiðstíg á svæðinu og gera nýjan áningarstað við Dimmu.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Áætluð verklok 15. júlí 2024
  Um áramótin hófust framkvæmdir við endurgerð B-álmu Réttarholtsskóla.
  Í B-álmu eru tæknirými og fjórar kennslustofur sem verða endurnýjaðar. Í framhaldi af endurgerð B álmu verður farið í endurgerð á A-álmu. Í A álmu eru tvær kennslustofur ásamt mötuneyti nemenda.

  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími: Júní 2024 - Maí 2025
  Verkið felst í hliðrun á núverandi legu Skógarhlíðar og gerð göngu- og hjólastíga meðfram götunni.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Jan 2024 - Júní 2024
  Verkið felur í stórum dráttum í sér gerð göngu- og hjólastígs meðfram Kringlumýrarbraut við Suðurhlíð, frá rampa norðan Bústaðavegar að rampa frá Kringlumýrarbraut að Suðurhlíð.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Nóvember 2023 til júní 2024
  Verkefnið felst í endurbætum á biðstöðvum Strætó í Reykjavík
  Síðast uppfært
 • Götur
  Nóvember - Desember 2023
  Aðkoma norðan Kjarvalsstaða. Um er að ræða endurgerð á tröppum við aðkomutorg við Flókagötu, koma fyrir hjólastólarampa og merkingum fyrir blinda og sjónskerta, uppsetningu á lýsingu og handriði við tröppur. Um er að ræða jarðvinnu, upprif, uppsetningu búnaðar og lýsingu ásamt frágangi yfirborðs og snjóbræðslu.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Október 2023 - maí 2024
  Um er að ræða endurnýjun á burðarlagi og lögn tvöfaldrar klæðingar (K2) á Úlfarsfellsveg.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Nóv. 2023 til Ágúst 2024
  Umferðaröryggisaðgerðir víðsvegar um borgina.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Reiknað með að verkið taki um 2 mánuði háð tíðarfari.
  Endurbætur verða gerðar á Hólmsárbrú sem laskaðist síðasta vetur. Miðstólpi gaf sig og þyngdartakmarkanir settar á brú. Endurbætur fela í sér að sterkari burðarbitar verða settir undir brúargólf.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  September 2023 til maí 2024
  Gerð gatnamóta Borgartúns við Hallgerðargötu ásamt gerð almenningsgarðs og gróðureyja við Borgartún.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Mars 2023 - Desember 2026
  Unnið er að fergingu lands í Bryggjuhverfi við Sævarhöfða, nánar tiltekið vestan Tangabryggju og Gjúkabryggju og gerð landfyllingar við höfnina.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Júní 2022 - október 2023
  Verkefnið er hluti af endurnýjun lóða í kringum Hlemm. Þessi áfangi snýr að götuhluta Rauðarárstígs milli Bríetartúns og Hverfisgötu. Veitulagnir, snjóbræðslulagnir, yfirborðsfrágangur og götulýsing verður endurnýjuð.
  Síðast uppfært
 • Götur
  September 2022 - október 2023
  Verkefnið er hluti af endurnýjun lóða í kringum Hlemm. Þessi áfangi snýr að götuhluta Laugavegs milli Snorrabrautar og Hlemms sem verður breytt í göngugötu í samræmi við landslagshönnun Mandaworks og DLD sem vann hönnunarsamkeppni sem var haldin. Einnig fer fram endurnýjun veitulagna, snjóbræðslulagna og götulýsingar.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Vetur 2023 – Vor 2025
  Verkið felst í heildar endurnýjun á húsnæði Garðaborgar leikskóla. Verkefnið fellur undir átaksverkefni í viðhaldi sem felur í sér breytingu á innra skipulagi og uppfærslu á ytra hjúp hússins.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Áætluð verklok vor 2024
  Endurbæturnar fela í sér m.a. að þakklæðning verður verður endurnýjuð og einangruð. Þá verða loftaklæðning, raflagnir og lýsing endurnýjuð.
  Nýjum gangaveggjum verður komið fyrir ásamt, gólfhita, málun og nýjum gólfdúk.
  Síðast uppfært
 • Íþrótta- og menningarmál
  Árið 2025.
  Framkvæmdir vegna Vetrargarðs í Breiðholti eru hafnar. Skíðalyftan sem er til staðar, hefur verið tekin niður tímabundið á meðan á framkvæmdum stendur. Svæðið verður mótað upp á nýtt. Búist er við að hægt verði að setja aftur upp skíðalyftu sumarið 2025 samhliða annarri uppbyggingu á svæðinu tengt garðinum.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Desember 2023
  Nýr vegur frá tengivegi Björgunar við Víðinesveg er undirbúinn. Áætlun verksins gerir ráð fyrir nýjum vegi sunnan við jarðgerðarstöðina. Vegurinn kemur í svæði sem búið er að afmarka fyrir hugsanlega legu Sundabrautar. Gert er ráð fyrir vegi sem er með 7 metra breiðu slitlagi og 1 metra öxlum beggja megin.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Október 2022 - Desember 2023
  Um er að ræða heildarframkvæmdir við gerð gatna, jarðvegsskipti fyrir göngu- og hjólastígum og lagna á Esjumelum. Verkið felst í megindráttum í gerð nýrra gatna og fullnaðarfrágangi stofnlagna fráveitu, skólplagna og vatns í götustæði ásamt frágangi stofnlagna hitaveitu, rafmagns og ljósleiðara í gangstéttarstæði.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Byrjun ágúst til loka september
  Átak innan lóðar leikskólans Rauðuborgar þar sem skipt er um yfirborðsefni á leiksvæðum, lýsing bætt, leiktækjum og setbekkjum bætt við.

  Bílastæði fyrir hreyfihamlaða einnig bæt við síðar í haust í aðskildu verkefni.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Júní til október
  Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Hálsaskógs-Borgar við Hálsaseli 27, 109 Reykjavík. Svæðið sem um ræðir er vesturhluti lóðar og er um það bil 1.100 m².
  Síðast uppfært
 • Götur
  Verk hefst í júlí 2023 og verklok í nóvember 2023
  Gangstétta framkvæmdir.
  Síðast uppfært
 • Opin svæði og garðar
  2024
  Verið er að fara að endurgera grenndar- og endurvinnslustöðina við Klambratún og færa hana nær Flókagötu. Setja á niður fimm nýja niðurgrafna djúpgámum fyrir pappír, plast, gler og málm, einnig er gert ráð fyrir gámum ofanjarðar fyrir textil og dósir.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Haust 2023 - Vor 2024
  Framkvæmdin felst í uppbyggingu nýrrar 20 m2 viðbyggingar sem notuð verður sem stækkun á fataklefa og anddyri, innanhúss breytingum, lagning nýrrar loftræsingar og snjóbræðslu auk þaks- og gluggaskipta. Einnig verður bætt við björgunaropi á allar deildir leikskólans.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Júní til Október
  Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Klambra við Háteigsveg 33, 105 Reykjavík. Svæðið sem um ræðir er syðri hluti lóðarinnar en teygir sig til norð-austurs og er um það bil 1200 m². Um er að ræða lagfæringu / styrkingu á viðkomandi svæði. Aðgengi fyrir alla, leiktæki, yfirborðsefni og svæði fyrir hugmyndaleiki barna verður bætt. Helstu verkliðir eru jarðvinna, landmótun, hellulögn, frágangur gras- og gróðursvæða og frágangur kringum leiktæki.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Ágúst til desemberloka.
  Verkið er 2. áfangi í endurgerð lóðar leikskólans Klambra við Háteigsveg 33, 105 Reykjavík. Svæðið sem um ræðir er syðri hluti lóðarinnar en teygir sig til norð-austurs og er um það bil 1200 m².
  Síðast uppfært
 • Götur
  September til loka október 2023
  Verið er að bæta aðkomu skólabíla tímabundið. Bílaplan skólans er notað undir skólabíla. Nú stendur yfir framkvæmdir þar sem innkeyrsla skólabíla er breytt tímabundið meðan á endurbótum stendur á skólahúsnæði. Þegar breytingunni er lokið þá geta skólabílar ekið inná planið og keyrt út af því án þess að þurfa að bakka. Þetta er nauðsynlegt til að auka öryggi skólabarna og annarra sem erindi eiga um svæðið.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Desember 2023
  Verkið gengur út á að bæta öryggi skólabarna á leið í tímabundna skóla aðstöðu við Ármúla 30. Settar verða upp miðeyjur, hraðaalda og sebrabraut í götu. Rútustæði lagað ásamt lagfæringum á gangstéttum.
  Síðast uppfært
 • Götur
  des 2023
  Gera skal breytingar á gatnamótum Sæbrautar, Kleppsmýrarvegar og Skeiðarvogs þar sem gönguþveranir yfir framhjáhlaup eru upphækkaðar og gerðar að gangbrautum ásamt því að eyjar eru stækkaðar. Einnig er önnur vinstri beygjuakreinin á Kleppsmýrarvegi inn á Sæbraut lögð af og miðeyja á Kleppsmýrarvegi breikkuð og gróður settur í hana. Að auki skal færa stjórnkassa umferðarljósanna og endurnýja lagnir og brunna að hluta í tengslum við það.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Áætlaður framkvæmdatími er byrjun september 2023 og verklok desember 2023
  Verkið felur í sér jarðvinnu vegna nýrra djúpgáma sem staðsettir eru í Hrannarstíg við Öldugötu og allan frágang djúpgáma. Einnig er innifalið í verkinu vinna við færslu niðurfalla og tengingu þeirra við stofnlagnir, breytingar nýrra götukanta bæði í Hrannarstíg og Öldugötu og frágang yfirborðs. Við framkvæmdina fækkar bílastæðum nokkuð eða um 5 stæði við Hrannarstíg og 8 stæði í Öldugötu.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Júní til síðari hluti Október
  Verkið snýr að endurgerð á lóð Borgaskóla að Vættaborgum 9, 112 Reykjavík. Um er að ræða endurgerð á norð-vesturhluta skólalóðar en það svæði er alls u.þ.b 4500 m² að stærð.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Júní til síðari hluta október
  Verkið snýr að endurgerð lóðar Tjarnarborgar við Tjarnargötu 33, 101 Reykjavík. Um er að ræða endurgerð á allri lóð leikskólans en það svæði er u.þ.b 640 m² að stærð.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími: Ágúst 2023 - Desember 2023
  Verkið felst í yfirborðsfrágangi á gangstétt framan við nýjar byggingar við Mýrargötu 33 og 39.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími: 25. júlí 2023 - 31. október 2023
  Í megindráttum felst verkið í gerð nýrra stíga meðfram hitaveitustokki frá Réttarholtsvegi að Sogavegi
  og breikkun núverandi stígs meðfram Sogavegi frá Bústaðavegi að hitaveitustokki. Einnig eru
  gönguþveranir breikkaður og endurnýjaðar yfir Réttarholtsvegi og Tunguveg og ný gönguþverun gerð
  yfir Álmgerði.
  Síðast uppfært
 • Opin svæði og garðar
  2021 - 2024
  Um er að ræða útivistar- og upplifunarstíg sem liggur umhverfis Perluna í Öskjuhlíð. Hugmyndin byggir á vinningstillögu Landslags í hugmyndasamkeppni um skipulag Öskjuhlíðar sem haldin var árið 2013.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Júlí 2023 - desember 2023
  Framkvæmdin felur í sér gerð hringtorgs á gatnamótum Víkurvegar og Borgavegar í Grafarvogi í stað núverandi ljósastýrðra gatnamóta og stækkun núverandi hringtorgs á Víkurvegi við innkeyrslu á lóð Egilshallar.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Áætluð verklok haustið 2023
  Til að koma til móts við fjölgun nemenda verður gerð breyting á innra skipulagi Réttarholtsskóla. Breytingin felst í því að færa til starfsemi milli kennslurýma þannig að nám og kennsla verði betri innan skólans.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Framkvæmdatími: júní 2023 - 18. nóvember 2023
  Framkvæmdin felur í sér endurgerð á núverandi gatnamótum Bústaðavegar og Háaleitisbrautar ásamt aðlögun á aðliggjandi götum og gangstéttum.
  Síðast uppfært
 • Opin svæði og garðar
  Framkvæmt verður sumarið 2023.
  Skáldkonugarðurinn mun innihalda standa með ljóðum skáldkvenna. Í garðinum verða rósarunnar og fjölbreyttur undirgróður. Verkefnið felst meðal annars í yfirborðsfrágangi og gróðurbeðum.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Áætluð verklok 5. sept 2023
  Breytingar innanhúss. Starfsfólk mun fá vinnu og fundarrými ásamt setustofu og hvíldarrými. Fatahengi og salernisaðstaða verður endurnýjuð ásamt leik og hvíldarherbergjum. Byrjað verður á endurgerð leikherbergis og hvíldarherbergja fyrir opnun leikskólans í haust og áframhaldandi vinna mun standa yfir fram að áramótum.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Júní 2023 - desember 2023
  Verkið felst í að ljúka yfirborðsfrágangi Jöfursbáss í Gufunesi.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Maí 2023 - október 2023
  Verkið felst endurnýjun og flutningi lagna út fyrir lóðamörk Nauthólsvegar 79 og 81 ásamt gerð stíga meðfram Flugvallarvegi og Nauthólsvegi í legu nýrra lagna.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  September 2021 - 2024
  Endurbætur á húsnæði leikskólans Kvistaborgar í Fossvogi. Farið verður í gagngerar endurbætur á elsta húsnæði skólans, þak og gluggar m.a endurnýjað og hljóðvist, ljósvist og loftræsting bætt. Færanlegum kennslustofum verður komið fyrir á lóð.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Ágúst 2021 - desember 2022
  Gatnagerð nýrra gatna sem og endurgerð eldri gatna í Vogabyggð. Unnið er við jarðvegsskipti í götum ásamt lagningu stofnlagna fráveitu, heitt og kalt vatn ásamt rafmagni og fjarskiptalögnum. Gengið verður frá yfirborði gatna, kantsteinum og gangstéttum.
  Síðast uppfært
 • Opin svæði og garðar
  2023
  Gerð leik- og dvalarsvæðis við Rauðavatn með aðgengilegri stígatengingu frá bílastæðinu að leik- og dvalarsvæði við vatnið, út frá því verða gerðar nýjar og endurbættar stígatengingar.
  Síðast uppfært
 • Opin svæði og garðar
  Frá mars 2022 fram á vor 2023
  Verkefnið tilheyrir uppbyggingu á útivistarsvæði Austurheiða. Í þessum fyrsta áfanga verður byggður leik- og áningarstaður í Lyngdal, bílastæði stækkað og stígar bættir, og leik- og áningarsvæðis fyrir fólk og dýr gert í Paradísarskál.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Desember 2023
  Verkið felst í að ganga frá yfirborði í Fálkahlíð og við Hlíðarfót milli Fálkahlíðar og Arnarhlíðar ásamt því að ganga frá lögnum og strengjum veitufyrirtækja.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdatími 7. júlí 2023 til 1. nóvember 2023
  Yfirborðsfrágangur og eftirstöðvar gangstétta og gönguleiða í Reynisvatnsás.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Framkvæmdir fela í sér endurnýjun götulagna, gatnagerðar og yfirborðsfrágangs í Mjölnisholti.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  September 2022 - júní 2023
  Gerð göngu- og hjólastígs frá Vatnsveitubrú að Breiðholtsbraut ásamt stíglýsingu.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Verkið hófst í júní 2023 og eru verklok fyrri hluti árs 2024
  Verkið felst í megindráttum í heildarfrágangi ofanvatnsrása gerð gangstétta og útivistarstígs sem og malbikun lóðargatna.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Verkið hefst í júní 2023 og verklok eru áætluð í lok nóvember 2023
  Verkið felst í því að jafna undir gangstéttar, reisa ljósastólpa, steypa kantsteina, steypa gangstéttar, leggja snjóbræðslu, leggja hellur og þökuleggja í Úlfarsárdal.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Framkvæmdir hefjast í júní 2023 og eru verklok 16. október 2023
  Gerð jarðvegsmana meðfram Breiðholtsbraut ásamt nýjum stíg með lýsingu aftan við hús við Elliðabraut.
  Síðast uppfært
 • Götur
  Upphafsfundur er í júní 2023 og verklok áætluð 15. maí 2025. Áætluð lok 1. verkhluta er október 2024
  Framkvæmdin felst í gerð gatna og veitukerfa fyrir nýtt íbúðar- og þjónustuhverfi á núverandi iðnaðarsvæði á Ártúnshöfða. Um er að ræða upprif og förgun á núverandi yfirborði, losun klappar og lagnaskurða, jarðvegsskipti, gerð stoðveggja, lagningu fráveitu-, vatns- og hitaveitulagna, ásamt lagningu raf- og ljósleiðaralagna. Einnig gerð fyllinga og burðarlaga í götur, stíga og stéttar, ásamt uppsetningu götulýsingar og malbikunar.
  Síðast uppfært
 • Göngu- og hjólastígar
  Áætluð verklok á vormánuðum 2024
  Framkvæmdin felur í sér framlengingu á Álfabakka með göngu- og hjólastíg til suðurs um það bil 350 metra. Meðfram núverandi Álfabakka frá Árskógum verður jarðvegsskipt og undirbyggt fyrir hjóla- og göngustíg. Stígurinn liggur svo áfram til suðurs og tengist núverandi stígakerfi í Kópavogi.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Framkvæmdir hófust í september 2022 og er áætlað að lokafrágangi verði lokið sumarið 2024
  Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir í Hagaskóla sem miða að því að byggja upp húsnæði sem hæfir nútíma kennsluháttum með heildstæðri hönnun og góðri virkni fyrir nemendur og kennara.
  Síðast uppfært
 • Skólamál
  Framkvæmdir hófust í janúar 2023
  Farið verður í umfangsmikið viðhald og endurnýjun í Laugarnesskóla á næstu árum. Saga skólans er löng og tímabært að uppfæra húsakost skólans, ekki síst með tilliti til kennsluhátta framtíðarinnar.
  Síðast uppfært
 • Opin svæði og garðar
  Apríl - ágúst 2023
  Verkið felst í að styrkja grasflötina á viðburðaflötinni í Hljómskálagarðinum svo hún þoli betur álag vegna stórra viðburða. Hluti grasflatarinnar verður hækkaður upp og afmarkaður með grágrýtishleðslu með innfelldri lýsingu og hellulagðri gönguleið. Vinnusvæði verður í suðurhluta Hljómskálagarðs.
  Síðast uppfært