Viðburðaflöt í Hljómskálagarði

Verkið felst í að styrkja grasflötina í suður hluta Hljómskálagarðsins svo hún þoli betur álag vegna stórra viðburða. Hluti grasflatarinnar verður hækkuð upp og afmörkuð með grágrýtishleðslu með innfelldri lýsingu og hellulagðri gönguleið. Vinnusvæði verður í suður hluta Hljómskálagarðs.
Apríl - ágúst 2023
Undirbúningur
Hafið
Lokið

Myndir

Hvað verður gert?

Framkvæmdin felur í sér uppbyggingu á viðburðasvæði í suður hluta Hljómskálagarðs.

Landmótun og jarðvegsskipti verður á heildarsvæðinu og byggð verður upp öflug grasflöt sem mun þola stóra viðburði og mikið af fólki. Samhliða uppbyggingu grasflatarinnar verða gerðir drenskurðir með lögnum sem safna vatni og leiða út í Þorfinnstjörn.

Flötin verður lögð með grasþökum með slitþolnum grastegundum, álíka og er sett á fótboltavelli. Undir grasið verður komið fyrir vökvunarkerfi svo hægt verði að sinna grasflötinni á sem bestan hátt. Með þessu mun grasflötinn þola betur álag og verða viðhaldsminni en verið hefur.

Af hverju?

Tilgangurinn er að gera garðinn betur í stakk búinn til að taka á móti mannfjölda á stórum hátíðisdögum í Reykjavík.

Hvað kostar þetta?

Kostnaður er áætlaður um 130 milljónir króna.

Hvernig gengur?

23. maí 2023

Framkvæmdir eru í gangi 

14. apríl 2023

Verktaki er að byrjaður að undirbúa framkvæmdir í garðinum 

30. mars 2023

Verkefnið er í undirbúning hjá verktaka og framkvæmdir hefjast eftir páska

Hver koma að verkinu?

Verkkaupi

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Verkefnisstjóri frumathugunar

Þórólfur Jónsson / Marta María Jónsdóttir

Verkefnisstjóri forhönnunar

Marta María Jónsdóttir

Verkefnisstjóri hönnunar og áætlanagerðar

Marta María Jónsdóttir

Verkefnisstjóri framkvæmdar

Marta María Jónsdóttir

Verktaki

Garðasmíði ehf

Hönnun

Landmótun sf - Verkfræðistofa Reykjavíkur, VSR - Ljósark ehf -

Eftirlit

VBV - Verkfræðistofa Bjarna Viðarssonar - www.vbv.is

Eftirlitsmaður

Gautur Þorsteinsson

Ábyrgðarmaður vinnusvæðamerkinga

Ólafur Þór Arason