Stjórn borgarinnar

Safn Ásmundar Sveinssonar

Borgarstjórn fer með stjórn Reykjavíkurborgar samkvæmt ákvæðum sveitarstjórnarlaga. Borgarstjórn er skipuð 23 borgarfulltrúum sem eru kjörnir í lýðræðislegum kosningum af íbúum Reykjavíkurborgar.

Borgarstjórinn í Reykjavík er framkvæmdastjóri borgarinnar og er ráðinn af borgarstjórn. Hann er æðsti yfirmaður starfsmanna Reykjavíkurborgar. Borgarstjórinn og borgarráð fara með framkvæmdastjórn borgarinnar og fjármálastjórn. 

Borgarstjóri

Borgarstjórinn í Reykjavík er æðsti yfirmaður starfsmanna Reykjavíkurborgar. Borgarstjóri er ráðinn af borgarstjórn.

""

Borgarstjórn

Borgarstjórn er æðsti ákvörðunaraðili Reykjavíkurborgar. Borgarstjórn er skipuð 23 borgarfulltrúum og 23 varaborgarfulltrúum. Reglulegir fundir borgarstjórnar fara fram á fyrsta og þriðja þriðjudegi hvers mánaðar.

""

Borgarráð

Borgarráð fer, ásamt borgarstjóra, með framkvæmda- og fjármálastjórn Reykjavíkurborgar. Í borgarráði sitja sjö borgarfulltrúar og sjö til vara sem kosnir eru af borgarstjórn eitt ár í senn. Borgarstjórn kýs formann og varaformann úr hópi borgarfulltrúa.

""

Borgarfulltrúar

Fulltrúar í borgarstjórn kallast borgarfulltrúar og eru 23 talsins og jafnmargir til vara. Þeir eru kjörnir af kosningabærum íbúum Reykjavíkur. Kosið er til borgarstjórnar í almennum kosningum á fjögurra ára fresti. Ekki er hægt að kjósa aftur áður en kjörtímabil er liðið líkt og með Alþingi.

""