Hlíðarendi yfirborðsfrágangur og lagnir 2023

Verkið felst í að ganga frá yfirborði í Fálkahlíð og við Hlíðarfót milli Fálkahlíðar og Arnarhlíðar ásamt því að ganga frá lögnum og strengjum veitufyrirtækja.
Desember 2023
Undirbúningur
Hafið
Lokið

Framkvæmdasvæði 2023

Hvað verður gert?

Verkið felst í að ganga frá yfirborði í Fálkahlíð og við Hlíðarfót milli Fálkahlíðar og Arnarhlíðar ásamt því að ganga frá lögnum og strengjum veitufyrirtækja. Meðal verkliða eru jarðvinna fyrir heimlögnum vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu, fjarskiptalögnum, gróðurbeðum og ljósastaurum. Lagning og frágangur vatnsveitulagna, hitaveitulagna, rafstrengja, heimlagna fjarskiptafyrirtækja, snjóbræðslulagna og götuljósastrengja ásamt upphækkun fráveitubrunna og niðurfalla. Einnig útjöfnun fyllingar og frágangur undir malbik og hellulögn með púkkmulningi ásamt malbikun gatna og stíga. Í verkinu skal einnig leggja sérsteyptan kantstein, helluleggja, ganga frá gróðurbeðum, götugögnum og reisa ljósastaura, setja yfirborðsmerkingar á götur og stíga ásamt því að setja upp umferðarmerki.

Hvernig gengur?

Maí 2023

Framkvæmdir eru hafnar

Hver koma að verkinu?

Verktaki

Garðyrkjuþjónustan ehf

Umsjónarmaður öryggismála og merkinga

Garðyrkjuþjónustan - Ívar Adólfsson

Eftirlit

Hnit verkfræðistofa - Árni Ólafsson

Umsjónarmaður verkkaupa Reykjavíkurborgar

Ársæll Jóhannsson

Verkefnisstjóri Veitna

Hörður Jósef Harðarson