Stjórnkerfi

Stjórnkerfi Reykjavíkurborgar skiptist í tvo hluta. Annars vegar ráð, nefndir og stjórnir sem skipaðar eru kjörnum fulltrúum (eða aðilum á þeirra vegum). Þeirra hlutverk er m.a. að móta stefnu og vinna að málum sem varða hagsmuni borgarinnar, og hafa eftirlit með stofnunum borgarinnar. Hins vegar er um að ræða svið, skrifstofur og fyrirtæki í eigu borgarinnar. Þar starfa embættismenn og annað starfsfólk borgarinnar sem framfylgir reglum og samþykktum borgarinnar.

 

Ráð, nefndir og stjórnir

Borgarstjórn kýs í margvísleg ráð, nefndir og stjórnir sem starfa í umboði borgarstjórnar. Í samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar er tilgreint hvaða ráð, nefndir og stjórnir um ræðir en það er borgarstjórn sem kýs fulltrúa sína í þær.

Svið borgarinnar

Svið Reykjavíkurborgar bera heiti í samræmi við ráðin sem þau þjóna. Sviðsstjórar fara með stjórn sviðanna í umboði borgarstjóra en vinna jafnframt að ýmis konar undirbúningi stefnumörkunar með ráðunum.

Skrifstofur í Ráðhúsi

Í Ráðhúsinu er miðlæg stjórnsýsla borgarinnar staðsett en hún samanstendur af nokkrum skrifstofum með skilgreind hlutverk.

Fyrirtæki

Fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar.

Innri endurskoðun

Innri endurskoðun fer með fjármála- og stjórnsýslueftirlit hjá Reykjavíkurborg í umboði borgarráðs. Í því felst að leggja mat á og bæta virkni áhættustýringar, eftirlitsaðferða og stjórnarhátta hjá stofnunum og félögum í meirihlutaeigu Reykjavíkurborgar.

Stefnur

Stefnur Reykjavíkurborgar eftir málaflokkum og þvert á málefni.

Samþykktir og reglur

Langar þig til þess að kynna þér stefnur og samþykktir Reykjavíkurborgar betur?

Skipurit

Kynntu þér skipurit Reykjavíkurborgar...