Norðlingaholt - Nýr stígur og jarðvegsmanir

Gerð jarðvegsmana meðfram Breiðholtsbraut ásamt nýjum stíg með lýsingu aftan við hús við Elliðabraut.
Framkvæmdir hefjast í júní 2023 og eru verklok 16. október 2023
Undirbúningur
Hafið
Lokið

Mynd

Hvað verður gert?

Stígagerð
Verkið felst í gerð göngustígs. Jarðvegsskipt verður undir stíg samkvæmt kennisniðum. Innifalið er malbikun stígs og allur frágangur annar. Innifalið gerð hellulagðra stígtenginga. Innifalið er einnig gerð steinlagðrar, upphækkaðrar þverunar stígs yfir götu.
Jarðvegsmanir
Verkið felst í gerð jarðvegsmana. Allt efni í nýjar manir skal tekið af svæðinu. Frágangur mana með grassáningu er innifalin.
Veitulagnir
Fráveita: Verkið felst í að koma fyrir svelgjum og tengingar.
Stíglýsing: Verkið felur í sér að leggja ídráttarrör og jarðstrengi fyrir götulýsingu ásamt þvi að reisa ljósastólpa.

Helstu magntölur í verkinu eru:

  • Upprif á malbiki 80 m2
  • Gröftur og gerð jarðvegsmana 7.100 m3
  • Fylling í stíga 1.010 m3
  • Malbikun 1.300 m2
  • Hellulögn 150 m2
  • Þökulögn 700 m2
  • Grassáning 8.000 m2
  • Regnvatnslagnir 40 m
  • Ljósastólpar 12 stk.
  • Rafstrengir 410 m

Hvernig gengur?

Júní 2023

Upphafsfundur verður haldinn í júlí. Eftir hann hefjast framkvæmdir fljótlega.

Júlí 2023

Upphafsfundur var haldinn 5. júlí. Verktaki er Urð og grjót ehf og með eftirlit fer VSÓ Ráðgjöf. Framkvæmdaleyfi er komið fyrir framkvæmdina og er verktaki að sækja um afnotaleyfi. Verktaki mun merkja vinnusvæði í samræmi við merkingaráætlun áður en framkvæmdir hefjast. Verktaki mun ekki setja upp sérstaka aðstöðu á vinnusvæðinu. Fastur vinnutími mánudaga til fimmtudaga er 8:00-18:00, föstudaga frá 8:00-16:00 og verður unnið á laugardögum eftir þörfum. Verktaki mun byrja á að forma jarðvegsmanir. Upplýsingaskilti verður að öllum líkindum sett við bensínstöð.

Ágúst 2023

Verktaki hefur mótað jarðvegsmanir, jarðvegsskipt fyrir nýjum stíg og stillt af í hæð. Einnig er búið að setja niður ljósastólpa. Næst á dagskrá er að tengja ljósastólpa. Í framhaldinu hefst yfirborðsfrágangur.

Hver koma að verkinu?

Verktaki

Urð og grjót ehf

Yfirstjórn verktaka

Garðar Þorbjörnsson

Tækni- og mælingamaður verktaka

Hilmar Egilsson

Eftirlit framkvæmda

Kristján Ingi Gunnlaugsson hjá VSÓ Ráðgjöf

Eftirlit framkvæmda

Ólafur Hermannsson hjá VSÓ Ráðgjöf