Mat á frístundastarfi

Meginstef ytra mats á frístundastarfi er að matið sé leiðbeinandi og framfara- og umbótamiðað og stuðli að betri starfsemi.

Framtíðarsýnin er að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag.

 

Viðmið um gæði í frístundastarfi

Viðmið og vísbendingar um gæði í frístundastarfi voru unnin af starfshópi um innra og ytra mat á skóla- og frístundasviði og voru gefin út árið 2015. Viðmiðin eru notuð við ytra mat á starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva í Reykjavík. Þau eiga einnig að nýtast vel við innra mat starfsstaðanna sjálfra.

Viðmiðin skiptast í fimm kafla:

  1. Stjórnun
  2. Frístundastarf
  3. Mannauður
  4. Staðarbragur
  5. Innra mat.

Þau byggja meðal annars á lögum sem lúta að starfsemi fyrir börn og unglinga, stefnu skóla- og frístundasviðs, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, grunnþáttum menntunar og Starfsskrá frístundamiðstöðva SFS.

Meginstef ytra mats á frístundastarfi er að matið sé leiðbeinandi og framfara- og umbótamiðað og stuðli að betri starfsemi. Framtíðarsýnin er að í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlist börn og unglingar menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag.

Í kjölfar ytra mats skilar frístundaheimilið/félagsmiðstöðin umbótaáætlun til fagskrifstofu frístundamála á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar þar sem sýnt er fram á hvernig frístundaheimilið/félagsmiðstöðin ætlar að bregðast við þeim ábendingum sem fram koma í matinu um tækifæri til umbóta.

Tengd skjöl