Sorphirða

Sorphirða Reykjavíkurborgar hirðir úrgang frá heimilum borgarinnar. Skylda er að vera með ílát fyrir fjóra flokka við öll heimili.  Íbúar hafa möguleika á að hafa áhrif á fjölda og stærð íláta miðað við þjónustustig sem hentar fyrir heimilið.

 

Skil á endurvinnsluefnum

Þegar við leggjum okkar af mörkum og flokkum rétt erum við að stuðla að því að hægt sé að endurvinna og nýta áfram það sem nýtist okkur ekki lengur. Ert þú að henda þínu rusli í rétta tunnu?

Nýtt flokkunarkerfi

Reykjavíkurborg tekur upp nýtt og samræmt flokkunarkerfi sorphirðu í samvinnu við nágrannasveitarfélög. Skylt varð að flokka heimilisúrgang í fjóra flokka við heimili með lögum um hringrásarhagkerfi, sem tóku gildi í janúar 2023. Þetta er stórt umhverfismál en með réttri flokkun er hægt að minnka sóun og endurnýta verðmæti í stað þess að þeim sé hent.  

Notum rétta tunnu

Fjölbýlishús

Aðrar reglur gilda um sorphirðu í fjölbýli en einbýli. Það er vegna þess að breytingar á fjölda og tegundum tunna í fjölbýlishúsum hafa áhrif á þau gjöld sem íbúar greiða fyrir sorphirðu.

Aðgengi og viðhald sorptunna

Það er mikilvægt að sorphirðustarfsfólk komist óhindrað og örugglega að sorptunnum. Það sparar ekki bara tíma við tæmingu, heldur hefur áhrif á fjölda tjóna, heilbrigði starfsfólksins og tryggir þínu heimili betri og ódýrari þjónustu. Er aðgengið að þínum tunnum í lagi?

Gjaldskrá

Það er ódýrara fyrir þig að henda minna og flokka meira! Verði breytingar á fjölda sorpíláta eða tíðni losana miðast breytingar á gjöldum við þá viku sem óskað er eftir breytingunni.