Laun og kostnaðargreiðslur borgarfulltrúa

Um laun kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg fer samkvæmt ákvæðum samþykktar um kjör og starfsaðstöðu kjörinna fulltrúa. Á þessari síðu eru birtar upplýsingar um launagreiðslur til kjörinna fulltrúa samkvæmt ákvæðum samþykktarinnar.

Borgarstjóri þiggur laun frá Reykjavíkurborg að starfskostnaði meðtöldum samkvæmt ráðningarbréfi að upphæð 2.307.940 kr. Auk þess fær hann þóknun fyrir stjórnarformennsku í Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu, kr. 229.151. Laun borgarstjóra taka mið af launum forsætisráðherra eins og þau eru ákvörðuð á hverjum tíma af kjaradómi skv lögum nr. 120/1997.

Laun borgarfulltrúa voru lengstum tengd þingfararkaupi en í kjölfar úrskurðar kjararáðs nr. 2016.3.001 ákvað borgarstjórn á fundi sínum þann 15. nóvember 2016 að beina því til forsætisnefndar að ákveða að tímabundið taki laun borgarfulltrúa og launagreiðslur annarra kjörinna fulltrúa sem taka mið af þingfararkaupi ekki breytingu þrátt fyrir úrskurðinn. Í framhaldinu var samþykkt breytt tillaga um skipan launamála kjörinna fulltrúa hjá Reykjavíkurborg á þann hátt að tenging við þingfararkaup var afnumin og þess í stað var tekin upp tenging við launavísitölu til þess að endurspegla betur almenna launaþróun þannig að gætt verði samræmis við rammasamkomulag aðila vinnumarkaðarins.

Eftir breytinguna tekur heildarlaunakostnaður borgarfulltrúa og þóknanir annarra kjörinna fulltrúa breytingum til samræmis við launavísitölu. Grunnlaunin miða við þróun launavísitölu frá marsmánuði 2013 og uppfærast í janúar og júlí ár hvert.

Frá og með 1. júlí 2022:

 • Grunnlaun borgarfulltrúa: kr. 948.481
 • Grunnlaun 1. varaborgarfulltrúa kr. 663.937
 • Borgarfulltrúi fær greiddan starfskostnað kr. 68.499, til að mæta öllum persónulegum kostnaði vegna starfsins.
 • Borgarfulltrúi á rétt á 25% álagi á laun ef hann gegnir formennsku í fagráði/borgarstjórnarflokki eða ef hann situr í þremur eða fleiri fastanefndum.
 • Borgarfulltrúi sem situr í borgarráði á rétt á 25% álagi á laun, kjörinn varamaður á rétt á 6% álagi og formaður borgarráðs á rétt á 40% álagi.
 • Forseti borgarstjórnar á rétt á 25% álagi á laun.
 • Laun borgarfulltrúa með 6% álagi (varamaður í borgarráði) kr. 1.005.390.
 • Laun borgarfulltrúa með 25% álagi (s.s. vegna setu í þremur ráðum) kr. 1.254.100.
 • Laun borgarfulltrúa með 2*25% álagi (s.s. vegna setu í borgarráði og öðrum þremur ráðum) kr. 1.491.221. 
 • Laun 1. varaborgarfulltrúa með 6% álagi (varamaður í borgarráði) kr. 720.846.
 • Laun 1. varaborgarfulltrúa með 25% álagi (s.s. vegna setu í þremur ráðum) kr. 969.556.

Á þessari síðu eru birtar launagreiðslur til borgarfulltrúa frá Reykjavíkurborg auk launagreiðslna frá þeim sem greiða fasta mánaðarlega þóknun fyrir stjórnarmennsku. Það eru Félagsbústaðir hf., Strætó bs., Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins bs., Faxaflóahafnir sf., Malbikunarstöðin Höfði hf., SORPA bs., Orkuveita Reykjavíkur, Brú lífeyrissjóður og Samband íslenskra sveitarfélaga. (Í júní 2022 er verið er að kalla eftir uppfærðum upplýsingum um greiðslur til borgarfulltrúa fyrir setu í stjórnum og verða þær tölur birtar þegar þær skila sér). Varamenn í umræddum stjórnum fá greitt fyrir hvern setinn fund. Almannavarnanefnd greiðir aðeins fyrir setna fundi. Stjórn Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fær ekki greitt fyrir stjórnarsetu en varamenn í stjórninni fá greitt fyrir þá fundi sem þeir sitja. Fyrir svæðisskipulagsnefnd og aðrar nefndir Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er einnig greitt fyrir setna fundi. Þær tölur eru því allar breytilegar milli mánaða. 

Upplýsingarnar í töflunni um nefndir innan Reykjavíkurborgar miða við júlí 2022 og verða næst uppfærðar í janúar 2023.

Hægt er að smella á nöfn fulltrúanna til að fá frekari upplýsingar um þá.

Allar tölur eru birtar með fyrirvara um innsláttarvillur.

Laun og kostnaðargreiðslur borgarfulltrúa

Launaútkoma borgarfulltrúa og fyrstu varaborgarfulltrúa frá og með 1. júlí 2022. 

  Grunnlaun Formennskuálag Forseti og oddvitar Borgarráð  Þrjár nefndir Starfskostnaður
Aðalsteinn Haukur Sverrisson         948.481                    237.120       68.499
Alexandra Briem         948.481                    237.120          56.909   68.499
Árelía Eydís Guðmundsdóttir         948.481                    237.120          56.909   68.499
Björn Gíslason         948.481       237.120 68.499
Dóra Björt Guðjónsdóttir         948.481                           237.120      237.120   68.499
Einar Þorsteinsson         948.481                           237.120      379.392   68.499
Friðjón R. Friðjónsson         948.481       237.120 68.499
Heiða Björg Hilmisdóttir         948.481                    237.120        237.120   68.499
Hildur Björnsdóttir         948.481                           237.120      237.120   68.499
Hjálmar Sveinsson         948.481                    237.120       68.499
Kjartan Magnússon         948.481            56.909 237.120 68.499
Kolbrún Baldursdóttir         948.481                           237.120      237.120   68.499
Líf Magneudóttir         948.481          237.120   68.499
Magnea Gná Jóhannsdóttir         948.481                    237.120       68.499
Magnús Davíð Norðdahl         948.481                    237.120       68.499
Marta Guðjónsdóttir         948.481            56.909 237.120 68.499
Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir         948.481          237.120 237.120 68.499
Sabine Leskopf         948.481       237.120 68.499
Sanna Magdalena Mörtudóttir         948.481          237.120   68.499
Skúli Helgason         948.481                    237.120          56.909   68.499
Trausti Breiðfjörð Magnússon         948.481                                  56.909 237.120 68.499
Þórdís Lóa Þórhallsdóttir         948.481                           474.241      237.120   68.499
             
Fyrstu varaborgarfulltrúar:            
Andrea Jóhanna Helgadóttir 663.937                    237.120       68.499
Guðný Maja Riba 663.937                 237.120 68.499
Helga Þórðardóttir 663.937         68.499
Helgi Áss Grétarsson 663.937                 237.120 68.499
Kristinn Jón Ólafsson 663.937                 237.120 68.499
Pawel Bartoszek 663.937            56.909           237.120 68.499
Stefán Pálsson 663.937 237.120                             68.499
Þorvaldur Daníelsson 663.937                 237.120 68.499