Vesturborg

Leikskóli

Hagamelur 55
107 Reykjavík

Leikskólinn Vesturborg, grænt hlið.

Um leikskólann

Opnunartími Vesturborgar er frá 07:30 til 17:00

Vesturborg er þriggja deilda leikskóli þar sem 76 börn geta dvalið samtímis. Deildirnar heita eftir húsunum í Ólátagarði Astridar Lindgren; Norðurbær, Miðbær og Suðurbær. Leikskólinn stendur á stórri lóð með grasflötum, matjurtagarði, trjám og öðrum gróðri. Í nærumhverfi Vesturborgar er að finna ýmsa starfsemi og stofnanir sem nýtast við störf leikskólans. Má þar nefna Sundlaug Vesturbæjar, íþróttastarf KR, Neskirkju og svo er fjaran við Ægisíðu kjörinn vettvangur fyrir könnunarleiðangra leikskólabarna. 

Leikskólastjóri er Íris Edda Arnardóttir

 

Leikskólinn Vesturborg

Viltu vita meira um Vesturborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið.

Hugmyndafræði

Gildi Vesturborgar eru vinátta og virðing

 

Vesturborg starfar eftir hugmyndafræði Johns Deweys sem taldi að daglegt líf og nám ættu að renna saman í eitt. Samkvæmt honum á barnið að læra af eigin reynslu eða eigin virkni og eigin áhuga. Dewey taldi að börn læri af reynslu en ekki kennslu. Þess vegna leggjum við okkur fram um að leyfa börnunum að njóta sín í leik. Rík áhersla er einnig lögð á læsi á menningu og samfélag og samstarf við nærumhverfið ásamt því að rækta tjáningar- og sköpunarmátt barnanna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, öryggi og getu til þess að leysa mál sín á friðsamlegan hátt. 

Leikskólastarf

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Vesturborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Vesturborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Leiktæki á lóð Vesturborgar.

Miðstöð Vesturborgar

Leikskólinn Vesturborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Myndir frá Vesturborg