Ösp

Leikskóli

Iðufell 16
111 Reykjavík

Leikskólinn Ösp.

Um leikskólann

Opnunartími Aspar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Ösp tók til starfa árið 1980 og er staðsettur í hjarta Fellahverfis. Í leikskólanum eru þrjár deildir, Skýjaland, Regnbogaland og Stjörnuland. Stutt er í Borgarbókasafnið Gerðubergi og náttúruparadís Elliðaárdalsins. Lögð er áhersla á auðugt málumhverfi, málörvun, umhverfismennt og fjölmenningu. Leikskólinn Ösp er þátttakandi í verkefninu „Málþroski og læsi í Fellahverfi“, við stuðlum að sterkari sjálfsmynd barna, sem geta látið drauma sína rætast.

Leikskólastjóri er Halldóra Sigtryggsdóttir

 

 

Leikskólinn Ösp

Viltu vita meira um Ösp? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Aspar eru gleði, vinátta og virðing

 

Leikskólinn Ösp er fjölmenningarlegur leikskóli sem leggur áherslu á að efla málþroska barna, félagslegan jöfnuð og vellíðan allra þeirra sem koma að leikskólastarfinu. Hugmyndafræði Aspar byggist á félagslegri hugsmíðahyggju, sem á rætur að rekja til heimspeki, sálarfræði, félagsfræði og kennslufræði. Hún er kennd við ýmsa fræðimenn svo sem John Dewey og Lev Vygotsky. Vellíðan, jafnrétti, leikur, lýðræði, sköpun og málrækt eru leiðarljós okkar á Ösp, ásamt því að einkenna allt okkar starf.

Leikskólastarf

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Ösp? Í starfsáætlun Aspar finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skólanámskrá

Skólanámskrá er í vinnslu

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf í Ösp? Í skólanámskrá Aspar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Leikskóladagatal

Hér má finna leikskóladagatal Aspar fyrir námsárið 2022-2023. Í leikskóladagatali eru upplýsingar um starfsdaga og fleira sem gott er að vita fyrir foreldra.   

 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Aspar

Leikskólinn Ösp tilheyrir Suðurmiðstöð. Suðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Breiðholti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Myndir frá Ösp