Engjaborg

Leikskóli með ungbarnadeild

Reyrengi 11
112 Reykjavík

Börn og leiktæki á lóð Engjaborgar.

Um leikskólann

Opnunartími Engjaborgar er frá 07:30 til 16:30

Leikskólinn Engjaborg tók til starfa árið 1994 í Grafarvogi. Leikskólinn er fyrir börn á aldrinum eins til sex ára. Þar dvelja að jafnaði um 70 börn á fjórum deildum. Yngstu börnin eru á Suðurengi, svo fara þau á Austurengi, þá á Norðurengi og elstu börnin eru á Vesturengi. Starfsmenn Engjaborgar eru um 20. 

Leikskólastjóri er Pála Pálsdóttir

Leikskólinn Engjaborg

Viltu vita meira um  Engjaborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið

Hugmyndafræði

Gildi Engjaborgar eru vellíðan, virðing og sköpun

 

Í Engjaborg er lögð áhersla á nám og velferð barna þar sem allir eru mikilvægir og hafa sömu réttindi. Námið fer fram í gegnum leikinn og lögð er áhersla á virkni og þátttöku allra, skapandi hugsun og frjálsan leik þar sem verkefni dagsins ráðast af áhugasviði og styrkleikum barnanna hverju sinni. Uppeldisstefna Engjaborgar byggir á félagslegri hugsmíðahyggju þar sem horft er á virkni barna í námi sínu. Uppeldisstefna leikskólans er jafnframt undir áhrifum hugmyndafræði Reggio Emilia þar sem litið er á börnin sem hæfileikarík og virk.

Leikskólastarf

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Engjaborg? Í starfsáætlun Engjaborgar finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Engjaborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. Endanleg skólanámskrá Engjaborgar er í vinnslu en hér má sjá drög að henni.

 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar í Engjaborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Engjaborgar

Leikskólinn Engjaborg tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Myndir frá Engjaborg