Austurmiðstöð

Mánudaga–föstudaga
kl. 9:00–15:00

Gylfaflöt 5
112 Reykjavík

Húsið við Gylfaflöt 5

Um Austurmiðstöð

Austurmiðstöð er ein fjögurra miðstöðva í Reykjavík, þar sem íbúar Reykjavíkurborgar geta nálgast fjölbreytta þjónustu, upplýsingar og ráðgjöf. Þar er meðal annars veittur stuðningur við börn, ungmenni, fjölskyldur, aldraða og fatlaða. Lögð er mikil áhersla á faglegt starf og farsælt samstarf við íbúa, félagasamtök og stofnanir þeirra hverfa sem tilheyra hverri miðstöð.

Á miðstöðvunum sameinast velferðarþjónusta og skóla- og frístundaþjónusta í nærumhverfi barna og ungmenna. Þaðan er verkefninu Betri borg fyrir börn framfylgt en það miðar að því að bæta þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra. Á miðstöðinni eru allir lykilaðilar í þjónustu við börn og fjölskyldur á sama stað sem er grundvöllur þess að hægt sé að bregðast við áskorunum sem upp koma í lífi barna og ungmenna.

Í miðstöðinni er veitt fjölbreytt velferðarþjónusta. Þar eru deildir fatlaðs fólks, virkni og ráðgjafar, barna og fjölskyldna, öldrunarmála og deild fullorðinna sem sinnir heimastuðningi og heimahjúkrun. 

Í miðstöðinni er skóla- og frístundaþjónusta sem og yfirstjórn leik- og grunnskóla, frístundaheimila og félagsmiðstöðva í hverfinu, auk almennrar ráðgjafar við stjórnendur og starfsfólk starfsstaða. 
 
Þú getur fengið nánari upplýsingar um þjónustuna og pantað tíma í ráðgjöf með því að hringja í síma 411 1400 eða senda okkur tölvupóst.  

Ábyrgðarskipting á miðstöð: 

Framkvæmdastjóri fer með stjórnunarlega og rekstrarlega ábyrgð á velferðarmálum á miðstöð.  

Framkvæmdastjóri Austurmiðstöðvar er Ingibjörg Þ Sigurþórsdóttir.

Fagstjórar og framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvar bera ábyrgð á skóla- og frístundaþjónustu í miðstöðinni. Þeir heyra undir skrifstofustjóra á fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs í Borgartúni. 

Þjónusta sem veitt er á miðstöðinni og tengiliðir:  

Börn og fjölskyldur

Deildarstjóri um málefni barna og fjölskyldna tekur þátt í mótun þjónustu í samræmi við velferðarstefnu og farsældarlög. Hann vinnur að innleiðingu verkefnisins Betri borg fyrir börn.

Starfinu gegnir: Hulda Sólrún Guðmundsdóttir

Fatlað fólk

Deildarstjóri um málefni fatlaðs fólks tekur þátt í mótun þjónustu í samræmi við velferðarstefnu. Deildarstjóri ber ábyrgð á sértækri ráðgjöf, stoð- og stuðningsþjónustu og búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk. 

Starfinu gegnir: Margrét Steiney Guðnadóttir

Virkni og ráðgjöf

Deildarstjóri virkni og ráðgjafar tekur þátt í mótun þjónustu í samræmi við velferðarstefnu.  Hann veitir faglega forystu og leiðir umbætur í þjónustu sem tengist virkni og ráðgjöf. 
 
Starfinu gegnir: Margrét Magnúsdóttir

Eldra fólk

Deildarstjóri fullorðinna (heimastuðnings og heimahjúkrunar) tekur þátt í mótun þjónustu í samræmi við velferðarstefnu. Veitir faglega forystu og leiðir umbætur í þjónustu sem tengist heimastuðningi, heimahjúkrun og varðandi þjónustuíbúðir.

Starfinu gegnir: Ragnheiður Þórisdóttir

Frístundastarf

Framkvæmdastjóri frístundamiðstöðvarinnar Brúin er yfirmaður frístundastarfs í borgarhlutanum og stýrir stefnumótun í samstarfi við fagskrifstofu skóla- og frístundasviðs. 

Starfinu gegnir: Haraldur Sigurðsson

Deildarstjóri barnastarfs er yfirmaður forstöðumanna frístundaheimila í borgarhlutanum. 

Starfinu gegnir: Þóra Melsted

Deildarstjóri unglingastarfs er yfirmaður forstöðumanna félagsmiðstöðva í borgarhlutanum. 

Starfinu gegnir: Inga Lára Björnsdóttir

Grunnskólar

Fagstjóri grunnskóla í miðstöðinni er yfirmaður skólastjóra í borgarhlutanum og stýrir sérfræðingum sem veita stuðning inn í grunnskóla hverfisins, svo sem talmeinafræðingum, kennsluráðgjöfum, sérkennsluráðgjöfum, ráðgjafaþroskaþjálfum, hegðunarráðgjöfum og fleiri. 

Starfinu gegnir: Bára Birgisdóttir

Leikskólar

Fagstjóri leikskóla í borgarhlutanum er yfirmaður leikskólastjóra í borgarhlutanum og stýrir sérfræðingum sem veita stuðning inn í leikskóla hverfisins, svo sem talmeinafræðingum, kennsluráðgjöfum, sérkennsluráðgjöfum, ráðgjafaþroskaþjálfum, hegðunarráðgjöfum og fleiri. Fagstjórinn er jafnframt daggæslu í heimahúsum í Reykjavík. 

Starfinu gegnir: Hildur Lilja Jónsdóttir

Fjármál og mannauður

Í miðstöðinni starfa sérfræðingar í fjármálum og mannauði sem styðja starfseiningar sviðanna í hverfinu.  

Fjármálaráðgjafi skólaþjónustu: Örn Þórðarson
Fjármálastjóri frístundaþjónustu: Hafdís Þórðardóttir
Deildarstjóri fjármála og reksturs velferðarþjónustu: Margrét Richter

Mannauðsráðgjafar sinna mannauðsmálum og ráðgjöf, svo sem ráðningum, kjaramálum, réttindum og samskiptum.

Mannauðsráðgjafi skóla- og frístundasviðs: Sigfríð Sigurðardóttir
Mannauðsráðgjafi velferðarsviðs: Ragnar Karl Jóhannsson