Bakkaborg

Leikskóli 

Blöndubakki 2–4
109 Reykjavík

Leiktæki á lóð Bakkaborgar.

Um Bakkaborg

 Opnunartími Bakkaborgar er frá 7:30 til 17:00

Leikskólinn Bakkaborg tók formlega til starfa 1. desember 1972. Hann er staðsettur í blönduðu íbúðarhverfi í neðra Breiðholti og getur hýst 112 börn samtímis. Starfsmenn eru 36. Bakkaborg er aldursskiptur, fimm deilda leikskóli. Deildirnar eru Bakki, sem er ungbarnadeild, Álfhóll og Dvergasteinn, sem eru miðdeildir og Trölladyngja og Skessuból fyrir elstu börnin.

Leikskólastjóri er Ágústa Amalía Friðriksdóttir

 

Leikskólinn Bakkaborg

Viltu vita meira um Bakkaborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gleði, vinátta og virðing eru gildi Bakkaborgar

 

Bakkaborg er fjölmenningarlegur leikskóli sem leggur áherslu á að efla sjálfstæði, félagsfærni og víðsýni barna. Sérstök áhersla er jafnframt á málörvun í öllu daglegu starfi leikskólans og er tákn með tali notað til stuðnings máltöku barnanna. Unnið er eftir uppeldisstefnunni 'Uppeldi til ábyrgðar' sem stuðlar að því að byggja upp innri hvata barnanna til að vera góðir og gefandi einstaklingar í sátt við umhverfi sitt. Tilfinningagreind og samkennd eru áhersluþættir í starfi leikskólans og því til stuðnings fá börnin kennslu með 'Stig af stigi' - kennslugögnum sem stuðla að auknum tilfinninga- og félagsþroska. 

Leikskólastarf

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Bakkaborg? Í starfsáætlun Bakkaborgar finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Bakkaborgar? Í skólanámskrá Bakkaborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Listaverk úr laufum í glugga Bakkaborgar.

Miðstöð Bakkaborgar

Leikskólinn Bakkaborg tilheyrir Suðurmiðstöð. Suðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Breiðholti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna  hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið skólans.

Tengiliður Bakkaborgar er: Tara Kristín Kjartansdóttir

Nánari upplýsingar um lögin og þjónustuna eru á heimasíðunni farsaeldbarna.is