Tjörn

Leikskóli

Öldugötu 19, Tjarnargötu 33
101 Reykjavík

Börn í sandkassa með rólur í baksýn á útisvæði leikskólans Tjarnar

Um leikskólann

Opnunartími Tjarnar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Tjörn er samrekstur tveggja leikskóla; Tjarnarborgar og Öldukots. Leikskólarnir sameinuðust árið 2009 og þar starfa um 25 manns. Á leikskólanum eru 76 börn sem skiptast á fjórar deildir, tvær í hverju húsi. Í Tjarnarborg eru deildirnar Lækur og Tjörn en í Öldukoti eru deildirnar Miðhús og Melhús. 

Leikskólastjóri er Hulda Ásgeirsdóttir

Leikskólinn Tjörn

Viltu vita meira um Tjörn? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Tjarnar eru frumkvæði, vinátta og gleði

 

Leikskólinn Tjörn byggir starf sitt á hugmyndafræði Reggio Emilia skólana. Það sem einkennir Reggio skólana er fyrst og fremst trú á getu barna og trú á að þau hafi vit og vilja til að taka þátt í og móta það starf sem fram fer í skólanum. Þessi hugsun rímar vel við nýja Menntastefnu Reykjavíkur, þar sem leiðarljós stefnunnar er: barnið sem virkur þátttakandi. Í því ljósi var lögð áhersla á að eiga faglega gagnrýna umræðu til að móta skólastarf Tjarnar við sameiningu leikskólanna tveggja. Með því skapaðist sameiginleg sýn og viðhorf til stefnu skólastarfsins sem er í sífelldri þróun og endurskoðun ásamt því að hugmyndafræðin hefur dýpkað.

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf á Tjörn? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar á Tjörn? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Tjörn? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Barn í blárri úlpu að róla sér á leikskólanum Tjörn

Miðstöð Tjarnar

Leikskólinn Tjörn tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Myndir frá Tjörn