Starfsleyfi

""

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sér um útgáfu starfsleyfa fyrir starfsleyfisskyldan atvinnurekstur samkvæmt lögum og reglugerðum um hollustuhætti, mengunarvarnir og matvæli.

Allur starfsleyfisskyldur atvinnurekstur þarf að hafa gilt starfsleyfi.

Áður en sótt er um starfsleyfi

Eitt af skilyrðum fyrir útgáfu starfsleyfis er að starfsemin sé í samræmi við skipulag og að húsnæðið sé samþykkt af byggingafulltrúa fyrir viðkomandi starfsemi.

Umsókn um starfsleyfi

Umsókn um starfsleyfi er fyllt út á eyðublaði. Athugið að umsóknina þarf að prenta út og rekstraraðili fyrirtækis að undirrita hana. Ekki er hægt að senda umsóknina beint af vefnum eins og er. Umsókn er skilað til Þjónustuvers Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 -14.

Einnig má skanna undirritaðar umsóknir og senda með tölvupósti á netfangið heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is

Rekstraraðila ber að sækja um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur áður en starfsemi hefst.

Hverjir þurfa að sækja um starfsleyfi?

Heilbrigðiseftirlit Reykjavík gefur út starfsleyfi fyrir eftirfarandi atvinnurekstur:

 

Atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

 

Atvinnurekstur og stofnanir sem veita almenningi þjónustu samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir

 

Atvinnurekstur í framleiðslu eða dreifingu matvæla samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli.

""

Ferli umsóknar

Heilbrigðiseftirlitið setur innkomnar umsóknir í vinnslu samkvæmt verkferli. Umsóknin er lögð fyrir afgreiðslufund til samþykktar. Að fundi loknum er umsækjanda tilkynnt um afgreiðslu málsins og reikningur sendur í heimabanka. Afgreiðslufundir eru að jafnaði haldnir vikulega á þriðjudögum.

 

Auglýsingar - starfsleyfistillögur vegna mengandi starfsemi

Umsóknir vegna mengandi starfsemi eru settar í vinnslu og í framhaldinu auglýstar í 4 vikur samkvæmt reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Hvernig fæ ég útgefið starfsleyfi?

Starfsleyfi tekur gildi þegar reikningur hefur verið greiddur. Leyfisbréfið er sent til leyfishafa. Óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi fyrr en leyfið hefur tekið gildi. 

Gildistími starfsleyfa fyrir starfsemi sem er starfsleyfisskyld eingöngu samkvæmt matvælalöggjöfinni er ótímabundinn en önnur starfsleyfi eru gefin út til 12 ára. Einnig eru gefin út tímabundin starfsleyfi eins og til dæmis fyrir niðurrif, útihátíðir og markaði. 

Gjaldskrá

Innheimt er gjald fyrir gerð starfsleyfis auk gjalda fyrir heilbrigðiseftirlit. Upplýsingar um gjöld er að finna í gjaldskrá fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit í Reykjavíkurborg.

""

Leiðbeiningar um útfyllingu starfsleyfisumsóknar

Nafn rekstraraðila: Fyrirtæki (lögaðili) eða einstaklingur sem rekur starfsleyfisskylda starfsemi.

Nafn fyrirtækis: Heiti starfsleyfisskyldrar starfsemi t.d. nafn verslunar eða veitingastaðar.

Athugið að nafn rekstraraðila og nafn fyrirtækis getur verið hið sama. 

Tegund rekstrar og framleiðslu: Hér á að lýsa nákvæmlega þeirri starfsemi sem verið er að sækja um leyfi fyrir.  Dæmi: Ekki er nóg að skrifa verslun eða skóli, heldur skal tilgreina um hvers konar starfsemi er að ræða t.d. matvöruverslun með eða án vinnslu, grunnskóli með mötuneyti og/eða sundlaug eftir því hversu víðtæk starfsemin er. 

Minnt er á að fylla einnig út baksíðu umsóknarinnar. Þar má lýsa mengunarvörnum, innra eftirliti, fitugildrum, meðferð úrgangs o.fl.