Starfsleyfi

""

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur sér um útgáfu starfsleyfa fyrir starfsleyfisskyldan atvinnurekstur samkvæmt lögum og reglugerðum um hollustuhætti, mengunarvarnir og matvæli.

Allur starfsleyfisskyldur atvinnurekstur þarf að hafa gilt starfsleyfi.

Áður en sótt er um starfsleyfi

ATH. Eftir 1. nóvember 2022 verður ákveðinn atvinnurekstur skráningarskyldur í stað starfsleyfisskyldur, sbr. viðauka í reglugerð nr. 830/2022. Skrá skal slíka starfsemi á island.is áður en starfsemi hefst. Nánari upplýsinga er að vænta frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu.

Eitt af skilyrðum fyrir útgáfu starfsleyfis er að starfsemin sé í samræmi við skipulag og að húsnæðið sé samþykkt af byggingafulltrúa fyrir viðkomandi starfsemi.

Umsókn um starfsleyfi

Rekstraraðila ber að sækja um starfsleyfi til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur áður en starfsemi hefst.

Hverjir þurfa að sækja um starfsleyfi?

Heilbrigðiseftirlit Reykjavík gefur út starfsleyfi fyrir eftirfarandi atvinnurekstur:

 

Atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

 

Atvinnurekstur og stofnanir sem veita almenningi þjónustu samkvæmt lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir

 

Atvinnurekstur í framleiðslu eða dreifingu matvæla samkvæmt lögum nr. 93/1995 um matvæli.

""

Ferli umsóknar

Heilbrigðiseftirlitið setur innkomnar umsóknir í vinnslu samkvæmt verkferli. Umsóknin er lögð fyrir afgreiðslufund til samþykktar. Að fundi loknum er umsækjanda tilkynnt um afgreiðslu málsins og reikningur sendur í heimabanka. Afgreiðslufundir eru að jafnaði haldnir vikulega á þriðjudögum.

 

Auglýsingar - starfsleyfistillögur vegna mengandi starfsemi

Umsóknir vegna mengandi starfsemi eru settar í vinnslu og í framhaldinu auglýstar í 4 vikur samkvæmt reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit.

Hvernig fæ ég útgefið starfsleyfi?

Starfsleyfi tekur gildi þegar reikningur hefur verið greiddur. Leyfisbréfið er sent til leyfishafa. Óheimilt er að hefja starfsleyfisskylda starfsemi fyrr en leyfið hefur tekið gildi. 

Gildistími starfsleyfa fyrir starfsemi sem er starfsleyfisskyld eingöngu samkvæmt matvælalöggjöfinni er ótímabundinn en önnur starfsleyfi eru gefin út til 12 ára. Einnig eru gefin út tímabundin starfsleyfi eins og til dæmis fyrir niðurrif, útihátíðir og markaði. 

Gjaldskrá

Innheimt er gjald fyrir gerð starfsleyfis auk gjalda fyrir heilbrigðiseftirlit. Upplýsingar um gjöld er að finna í gjaldskrá fyrir mengunar- og heilbrigðiseftirlit í Reykjavíkurborg.

""