Auglýsing starfsleyfa

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur auglýsir móttöku umsókna um starfsleyfi, tillögu að starfsleyfi og útgáfu starfsleyfa fyrir mengandi starfsemi.

Auglýsingar

Eftirfarandi  eru mótteknar umsóknir um starfsleyfi, tillögur að starfsleyfi og útgefin starfsleyfi.

Auglýsingar vegna starfsleyfa

Samkvæmt gr. 6 í reglugerð nr. 550/2018 um losun frá atvinnustarfsemi og mengunarvarnaeftirlit ber heilbrigðiseftirliti að auglýsa móttöku, tillögu og útgáfu starfsleyfis fyrir þá starfsemi sem undir reglugerðina fellur og heilbrigðisnefnd gefur út starfsleyfi fyrir, sbr. X. viðauka í reglugerðinni.

Vakin er athygli á því að auglýsingatími er fjórar vikur og verður hann nánar tilgreindur í auglýsingu fyrir hvert starfsleyfi.

Í auglýsingu er birt tillaga að starfsleyfisskilyrðum og fylgigögn eins og við á hverju sinni. Á meðan á auglýsingatíma stendur má hver sem vill koma með athugasemdir við tillöguna. Athugasemdir óskast sendar skriflega á netfangið heilbrigdiseftirlit@reykjavik.is eða til Heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur, Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur tekur ákvörðun um útgáfu starfsleyfis innan fjögurra vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir við tillögu rennur út. Umsækjandi og þeir sem gerðu athugasemdir geta krafist rökstuðnings fyrir ákvörðuninni en einnig er heimilt að kæra ákvörðun um útgáfu starfsleyfis til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.