Sæborg

Leikskóli

Starhagi 11
107 Reykjavík

Ljósmynd af húsnæði leikskólans Sæborgar og hvítu grindverki.

Um leikskólann

Opnunartími Sæborgar er frá 7:45 til 16:30

Leikskólinn Sæborg tók til starfa árið 1993. Umhverfi leikskólans er heillandi með útsýni yfir sjóinn til Bessastaða og yfir Reykjanesið ásamt fjörunni í næsta nágrenni. Í fjöruna sækjum við efnivið til skrauts, upplifunar og listsköpunar. Grásleppuskúrarnir sem eru skammt undan hafa oft verið uppspretta hugmynda fyrir þemastarf en í Sæborg er lagt mikið upp úr slíku starfi. Sæborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem 71 barn getur dvalið samtímis. Deildirnar heita: Garðar, Lambhóll, Suðurhlíð og Brúarendi. 

Leikskólastjóri er Hafdís Svansdóttir

Aðstoðarleikskólastjóri er Jóna Hilmisdóttir

 

Leikskólinn Sæborg

Viltu vita meira um Sæborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Sæborgar eru sköpun, virðing, gleði og metnaður

 

Í Sæborg er unnið í anda Reggio Emilia hugmyndafræðinnar. Ein af megináherslunum er að gefa barninu færi á að nýta sér fleiri tjáningarleiðir en hafa tíðkast í hefðbundnu skólakerfi. Tjáning og sköpun eru virkir þættir í námi barnanna og hluti af daglegu lífi þeirra. Jafnframt er unnið með opinn og endurnýtanlegan efnivið og eru bæði foreldrar og börn virkir þátttakendur í því að afla þessa efniviðar. Í Sæborg er starfandi listasmiðjustjóri sem leiðir allt skapandi starf í leikskólanum. Listasmiðjan er hjarta leikskólans og tengist í allt starf og öll rými. Þar rannsaka börnin efnivið og viðfangsefni, leika með efnið og túlka þekkingu og tilfinningar sínar á skapandi hátt í ótal miðla.

Leikskólastarf

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Sæborg? Í starfsáætlun Sæborgar finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Sæborgar? Í skólanámskrá Sæborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Sæborgar

Leikskólinn Sæborg tilheyrir Vesturmiðstöð. Vesturmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Framkvæmdir

Fyrirhugað er að reisa viðbyggingu við leikskólann sem rúma mun 48 börn. Gert er ráð fyrir að starfsemi geti hafist í því húsnæði á árinu 2025. 

Athugið að áætlaðar dagsetningar um verklok geta breyst, þar sem þættir á borð við aðgengi að aðföngum, afleiðingar heimsfaraldurs og ófriðar á alþjóðavettvangi geta haft áhrif á framgang framkvæmda.  Ennfremur getur ráðningarstaða haft áhrif á tímasetningar varðandi inntöku barna.

Myndir frá Sæborg