Rofaborg

Leikskóli með ungbarnadeild

Skólabær 2
110 Reykjavík

Um leikskólann

Opnunartími Rofaborgar er frá 7:30 til 16:30

Rofaborg tók til starfa í nóvember 1985 í Árbæjarhverfi, við rætur Elliðaárdalsins sem er ein af fegurstu náttúruperlum borgarinnar. Í Rofaborg dvelja 97 börn á 5 aldursskiptum deildum sem bera fuglanöfnin Svanaland, Þrastaland, Lóuland, Spóaland og Krummaland. Starfsmenn eru 30. 

Leikskólastjóri er Guðlaug Kristinsdóttir

Leikskólinn Rofaborg

Viltu vita meira um Rofaborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndir

Einkunnarorð Rofaborgar eru leikur, gleði og vinátta

 

Starf leikskólans fellur vel að stefnu Bandaríkjamannsins John´s Dewey sem lagði áherslu á að börnin ættu að vera virk í leikjum sínum og umhverfi þeirra frjótt og skapandi ásamt hrósi og hvatningu frá fullorðna fólkinu. Sjálfsprottin leikur barnsins væri í senn nám barnsins og útfærsla á reynsluheimi þess. Dewey fræðin eru gömul en inntak þeirra á fyllilega erindi inn í nútíma samfélag. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Rofaborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Rofaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Rofaborgar

Leikskólinn Rofaborg tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Rofaborgar er: Sigríður María Sigurðardóttir

Nánari upplýsingar um lögin og þjónustuna eru á heimasíðunni farsaeldbarna.is​