Innleiðing og framkvæmd kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar

Unnið hefur verið að kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun hjá Reykjavíkurborg frá árinu 2011.

Innleiðing KFS

Árið 2011 var tekin sú mikilvæga ákvörðun að hefja formlega innleiðingu á kynjaðri fjárhags- og starfsáætlun (KFS) hjá Reykjavíkurborg. Markmiðið með innleiðingunni er að samþætta mannréttindastefnu og fjármálastefnu borgarinnar. Reykjavíkurborg vinnur eftir mannréttindastefnunni þegar að kemur að jafnréttismálum og tekur KFS því mið af öllum þáttum stefnunnar, ekki bara jafnrétti kynja. 

Framkvæmd KFS

Tvö megin verkefni innleiðingar kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar hjá Reykjavíkurborg eru annars vegar greining þjónustuþátta og hins vegar jafnréttisskimun- og mat á öllum nýjum verkefnum og breytingartillögum sem varða fjárhagsáætlun sem og tillögum að fjárfestingarverkefnum í fjárfestingaráætlun

 

Greining þjónustuþátta

Unnið hefur verið að greiningu þjónustuþátta síðan 2012. Forsenda þess að geta tekið upplýsta ákvörðun varðandi ráðstöfun og tekjuöflun borgarinnar út frá mannréttindasjónarmiðum er að greina núverandi stöðu. Greining þjónustuþátta tekur mið af því hvort þjónusta borgarinnar taki mið af mismunandi þörfum borgarbúa og hvernig megi bæta hana.

Jafnréttisskimun

Framkvæmd jafnréttisskimunar nýtist til þess að koma jafnréttissjónarmiðum að við undirbúning og skipulag vinnu.

 

Öll ný verkefni í fjárhagsáætlun á komandi ári og breytingar á samþykktri fjárhagsáætlun á að jafnréttisskima.

 

Jafnréttisskimun tekur saman jafnréttisáhrif tillagna með einföldum hætti og er ætlað að styðja við ákvarðanatöku stjórnenda og kjörinna fulltrúa um forgangsröðun og ráðstöfun fjármuna. 

 

Með skilvirkri notkun á jafnréttisskimun er unnt að auka gagnsæi, auka hagkvæmni í rekstri og tryggja betri verkferla og stjórnunarhætti.

Jafnréttismat

Jafnréttismat er í raun dýpri útgáfa af jafnréttisskimun. Framkvæma skal jafnréttismat á tillögum sem teljast hafa jafnréttisáhrif eftir að þær hafa farið í gegnum jafnréttisskimun.

 

Jafnréttismöt geta verið mjög misjöfn í umfangi og fer það eftir eðli tillögunnar og þeirri starfsemi sem hún nær yfir.

 

Gert er ráð fyrir að ábyrgðarfólk tillögunnar vinni jafnréttismat í samráði við verkefnastýru KFS eða aðra sérfræðinga með þekkingu á kynja- og jafnréttisáhrifum.

Jafnréttisviðurkenning Jafnréttisráðs 2016

Það var mikill heiður þegar Reykjavíkurborg og starfsfólk borgarinnar hlaut jafnréttisviðurkenningu Jafnréttisráðs 2016 vegna brautryðjendastarfs við innleiðingu kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar í starfsemi borgarinnar og fyrir að þróa þá aðferðarfræði áfram í þeim hagræðingaraðgerðum sem borgin stóð þá frammi fyrir. Var starfið talið fela í sér mikilvægan lærdóm og hvatningu fyrir sveitarfélög og ríkisstofnanir.

Hafa samband

Fyrir nánari upplýsingar má hafa samband við verkefnastýru Kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar.