Klettaborg

Leikskóli

Dyrhamrar 5
112 Reykjavík

Um leikskólann

Leikskólinn er opinn frá 7:30 til 16:30 

Leikskólinn Klettaborg er í Hamrahverfi í Grafarvogi, við hliðina á grunnskóla hverfisins. Þegar leikskólinn tók til starfa 1. júní 1990 voru deildirnar þrjár en í febrúar 2004 bættist fjórða deildin við. Fálkaklettur og Arnarklettur eru fyrir eldri börnin og Hrafnaklettur og Kríuklettur fyrir yngri börnin. Í leikskólanum dvelja um 71 barn samtímis á aldrinum frá eins árs til sex ára.

Leikskólastjóri er Júlíana S. Hilmisdóttir

Leikskólinn Klettaborg

Viltu vita meira um  Klettaborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Klettaborgar eru gleði, virðing og öryggi

 

Í Klettaborg er áhersla lögð á gott og frjótt málumhverfi og að gleði, virðing og öryggi séu ríkjandi í samskiptum og umhverfi barna. Sýn Klettaborgar er sú að börn séu virk í þekkingarleit sinni og áhugasöm um að takast á við áskoranir daglegs lífs. Út frá þessari sýn er hugmyndafræði starfsins að mestu sótt í smiðju John Deweys sem lagði áherslu á að barnið væri    sjálfstæður, hugsandi einstaklingur sem byggir upp eigin reynslu til að þroskast og læra. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Klettaborgar? Í skólanámskrá Klettaborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Klettaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

 

Miðstöð Klettaborgar

Leikskólinn Klettaborg tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Klettaborgar er: Ragnheiður Sumarliðadóttir

Nánari upplýsingar um lögin og þjónustuna eru á heimasíðunni farsaeldbarna.is​