Hraunborg

Leikskóli

Hraunberg 10
111 Reykjavík

Börn og leiktæki á lóð Hraunborgar.

Um leikskólann

Opnunartími Hraunborgar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Hraunborg tók til starfa haustið 1984. Hann stendur við Hraunberg í Efra-Breiðholti í jaðri Elliðaárdals. Stutt er í skemmtilegar gönguleiðir og opin náttúrusvæði. Í leikskólanum dveljast samtímis 65 börn á aldrinum eins til sex ára á þrem deildum. Deildirnar heita Þrastaland (1-2 ára), Spóaland (3-6 ára) og Lóuland (3-6 ára). Starfsmenn eru 18 talsins.

Leikskólastjóri er Sigríður Fanney Pálsdóttir

 

Leikskólinn Hraunborg

Viltu vita meira um Hraunborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Hraunborgar eru leikur, læsi og lífsgleði

 

Í leikskólanum Hraunborg er tekið mið af kenningum John Dewey en hann lagði áherslu á samvinnu og að vinna í félagslegri heild þroskaði sjálfsvitund og skilning barns. Ef hugmyndir Dewey eru yfirfærðar á leikskóla má segja að börn eigi að vera þátttakendur í að móta eigin veröld. Rödd þeirra á að heyrast og þau eiga að fá að upplifa að á hana sé hlustað. Einnig er litið til stefnu um 'Jákvæðan aga' sem byggð er á sjálfsstjórnarkenningum eftir Alfred Adler, Rudolf Dreikurs, William Glasser, Jane Nelsen o.fl. Samkvæmt stefnunni þroska börn og efla með sér færni til að finna lausnir og setja sér mörk í samvinnu við fullorðna. 

Leikskólastarf

Leikskóladagatal

Hvenær eru starfsdagar á Hraunborg? Í skóladagatali finnur þú upplýsingar um frídaga í leikskólanum og ýmislegt fleira.

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Hraunborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira.

 

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Hraunborgar? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Barn að róla sér í gulu vesti á leikskólanum Hraunborg. Blöðrur og fánar í kringum róluna.

Miðstöð Hraunborgar

Leikskólinn Hraunborg tilheyrir Suðurmiðstöð. Suðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Breiðholti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Hraunborgar er: Gunnhildur Heiða Axelsdóttir

Nánari upplýsingar um lögin og þjónustuna eru á heimasíðunni farsaeldbarna.is​