Hólaborg

Leikskóli

Suðurhólar 21
111 Reykjavík

Um leikskólann

Opnunartími Hólaborgar er frá 7:30 til 16:30

Leikskólinn Hólaborg stendur við Suðurhóla í Efra Breiðholti. Hann var byggður árið 1977 og tekinn í notkun í maí sama ár. Stutt er í menningarhúsið Gerðuberg , góðir göngustígar eru í hverfinu og fjölbreytt útivistarsvæði í Elliðaárdalnum. Nú dvelja um 50 börn samtímis á þremur deildum sem heita Lóudeild, Spóadeild og Krummadeild. Yngstu börnin eru á Lóudeild, þau elstu á Krummadeild og Spóadeild er miðdeildin.

Leikskólastjóri er Sigrún Grétarsdóttir

 

Leikskólinn Hólaborg

Viltu vita meira um Hólaborg? Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. Unnið af Erlu Stefánsdóttur og Antoníu Lárusdóttur fyrir skóla- og frístundasvið. 

Hugmyndafræði

Gildi Hólaborgar eru hamingja, heilbrigði og sjálfræði

 

Í Hólaborg er félagsleg hugsmíðahyggja höfð að leiðarljósi sem og kenningar Lev Vygotsky um svæði mögulegs þroska, Bandura um trú á eigin getu, Dr. Ferre Leavers um reynslunám og Nel Noddings um umhyggju. Í leikskólanum er nám og velferð barnanna í hávegum haft þar sem allir eru mikilvægir og hafa sömu réttindi. Námið fer fram í gegnum leik og lögð er áhersla á virkni og þátttöku allra, skapandi hugsun og frjálsan leik þar sem verkefni dagsins ráðast af áhugasviði og styrkleikum barnanna. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Hólaborgar? Í skólanámskrá Hólaborgar finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Starfsáætlun Hólaborgar er í vinnslu

Hvað er framundan á Hólaborg? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Hólaborgar

Leikskólinn Hólaborg tilheyrir Suðurmiðstöð. Suðurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Breiðholti og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta. 

 

Myndir frá Hólaborg