Ævintýraborg við Eggertsgötu

Leikskóli

Eggertsgata 35
102 Reykjavík

Ævintýraborg við Eggertsgötu

Um leikskólann

Ævintýraborg við Eggertsgötu 35 er 85 barna leikskóli sem tók til starfa í mars 2022. Leikskólinn er í tveimur húsum og börnin eru á aldrinum eins árs til sex ára á sex aldursskiptum deildum. Leikskólinn er staðsettur í hjarta borgarinnar, stutt í ýmsa skemmtilega staði eins og Norræna húsið, Hljómskálagarðinn, miðbæinn og fjöruna.

Leikskólar Reykjavíkurborgar vinna eftir aðalnámsskrá leikskóla með Menntastefnu Reykjavíkurborgar til hliðsjónar. Þar er lögð áhersla á að hvetja barnið til uppgötvunar og leiks og gera það að virkum þátttakanda í lýðræðissamfélagi.

Leikskólastjóri Kristín Petrína Pétursdóttir. 

Hugmyndafræði

Ævintýraborg við Eggertsgötu starfar í anda hugmyndafræði Reggio Emilia og hugmyndafræði Caroline Pratt um einingakubba. Lögð er mikil áhersla á nám í gegnum leik, sköpun, læsi, réttindi barna og umhverfismennt. Litið er á hvert barn sem einstakt og að það hafi mikið fram að færa.

Fjölbreyttum aðferðum er beitt til að börnin upplifi heiminn, skilji og skynji hann á hundrað vegu. Stuðlað er að skapandi umhverfi sem ýtir undir uppgötvunarnám og upplifanir og áhersla á opinn efnivið. Opinn efniviður er efni eða hlutur sem hefur ekki fyrirfram ákveðið hlutverk eða útkomu og ýtir undir sköpunarkraft barnanna.

Strákar að perla

Myndasafn