Lyngheimar

Leikskóli með ungbarnadeild

Mururimi 2
112 Reykjavík

Hús leikskólans Lyngheima. Stórir grjóthnullungar í forgrunni.

Um leikskólann

Opnunartími Lyngheima er frá 7:30 til 17:00

Leikskólinn Lyngheimar tók til starfa 31. október 1998 og er staðsettur í Grafarvogi. Hann skiptist í fjórar deildir sem bera nöfn sem öll eru gömul örnefni úr Grafarvogi. Þau eru Knútskot, Guddmói, Klapparvör og Fjósaklettar. 

Leikskólastjóri er Kristín Helgadóttir

 

Viltu vita meira?

Í þessu örstutta myndbandi er stiklað á stóru um starfsemi leikskólans. 

Hugmyndafræði

Gildi Lyngheima eru virðing, umhyggja og tillitsemi

 

Starf Lyngheima er byggt á hugmyndafræði kenndri við borgina Reggio Emilia. Meginstef sem leikskólinn tekur úr hugmyndafræðinni eru að bera virðingu fyrir getu barna, að þau afli reynslu og þekkingar á eigin forsendum, noti tilfinningar, hreyfingar, sjónræna skynjun, leik og skapandi starf við öflun þekkingar. Börnin eiga að fá að þroska skilningarvitin þar sem hugmyndaflug og skapandi kraftur fær notið sín. Áhersla er lögð á skapandi starf í öllum listgreinum og rannsóknum. 

Leikskólastarf

Skólanámskrá

Skólanámskrá Lyngheima er í vinnslu

Viltu vita meira um hugmyndafræði og daglegt starf Lyngheima? Í skólanámskrá finnur þú ítarlegar upplýsingar um hugmyndafræðilegar áherslur og stefnu skólans í leik, námi og starfi. 

Starfsáætlun

Hvað er framundan á Lyngheimum? Í starfsáætlun finnur þú meðal annars innra og ytra mat leikskólans fyrir síðasta ár, umbótaáætlun, leikskóladagatal og ótalmargt fleira. 

Foreldrasamstarf

Við erum öll í þessu saman, enda er oft sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Í leikskólum borgarinnar er markvisst unnið að því að auka samráð við foreldra og styrkja aðkomu þeirra að leikskólastarfi. Foreldrafélag og foreldraráð eru starfrækt í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar. 

Miðstöð Lyngheima

Leikskólinn Lyngheimar tilheyrir Austurmiðstöð. Austurmiðstöð sinnir fjölbreyttri þjónustu við íbúa í Árbæ, Grafarholti, Grafarvogi og Kjalarnesi og er alhliða upplýsingamiðlun um þjónustu borgarinnar. Þar er veitt velferðarþjónusta, skólaþjónusta við leik- og grunnskóla, daggæslu- og frístundaráðgjöf og ýmis önnur þjónusta.   

 

Farsæld barna

Ný lög um samþætta þjónustu í þágu farsældar barna hafa tekið gildi. Markmiðið er að tryggja að börn og forsjáraðilar fái rétta aðstoð, á réttum tíma, frá réttum aðilum. Fjölskyldum og börnum sem þurfa snemmtækan stuðning er tryggður aðgangur að tengilið farsældar í nærumhverfi barnsins, svo sem í leikskóla eða grunnskóla. Tengiliður farsældar veitir upplýsingar og leiðbeiningar um þjónustu og stuðlar að því að börn og forsjáraðilar hafi aðgang að þjónustu án hindrana. Til að óska eftir samþættri þjónustu geta börn, ungmenni og forsjáraðilar haft samband við tengilið farsældar.

Tengiliður Lyngheimar er: Elín Einarsdóttir

Nánari upplýsingar um lögin og þjónustuna eru á heimasíðunni farsaeldbarna.is​