Frístundaheimili | Reykjavíkurborg

Frístundaheimili

Frístundaheimili eru starfrækt við alla grunnskóla Reykjavíkurborgar. Þar er 6 - 9 ára börnum boðið upp á fjölbreytt tómstundastarf eftir að skóladegi lýkur. Leitast er við að bjóða upp á spennandi viðfangsefni sem veita börnum útrás fyrir leik- og sköpunarþörf. Leiðarljós frístundaheimilanna er að hver einstaklingur fái að njóta sín og þroskist í umhverfi sem einkennist af hlýju, öryggi og virðingu. 

Lögð er áhersla á að þroska félagslega færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi sínu. Frístundaheimilin leitast við að nota lýðræðislega starfshætti, efla hæfni barnanna til að móta sér sjálfstæðar skoðanir og hafa áhrif á umhverfi sitt og aðstæður. 

Þjónusta við börn með sérþarfir er skipulögð í hverju frístundaheimili fyrir sig í samvinnu við foreldra, skóla og aðra fagaðila sem tengjast börnunum.

Sjá yfirlit yfir öll frístundaheimili í borginni. 

Hvenær eru frístundaheimilin opin?

Frístundaheimilin eru opin eftir að skóladegi lýkur til kl. 17:00 alla daga. Á foreldradögum, starfsdögum og í jóla- og páskafríum skólanna eru frístundaheimilin opin frá kl. 8:00 nema annað sé tekið fram. Óskað er sérstaklega eftir skráningu fyrir þá daga á hverjum stað fyrir sig. Frístundaheimilin eru lokuð í vetrarfríum grunnskólanna.

Á sumrin eru frístundaheimilin opin allan daginn, sjá nánar um sumarstarfið á www.fristund.is

Hverjir eiga rétt á þjónustunni?

Þjónustan er fyrir 6 - 9 ára börn sem eru skráð í grunnskóla Reykjavíkurborgar og börn í 1. - 10. bekk í Klettaskóla.

Börn sem eru að hefja skólagöngu hafa forgang um dvöl á frístundaheimilum. Enn fremur njóta börn sem búa við sérstakar aðstæður forgangs, samkvæmt starfsreglum SFS um forgang á frístundaheimili. Sérstakar aðstæður eru metnar komi tilvísun frá þjónustumiðstöð, sérkennara eða námsráðgjafa.

Hvað kostar að hafa barn á frístundaheimili?

Gjaldskrá fyrir frístundaheimili er sem hér segir:

  • 5 dagar í viku 13.413 kr.
  • 4 dagar í viku 10.937 kr.
  • 3 dagar í viku   8.442 kr.
  • 2 dagar í viku   5.956 kr.
  • 1 dagur í viku   3.461 kr.

Á frístundaheimilum er boðið upp á síðdegishressingu. Gjaldskrá fyrir síðdegishressingu er sem hér segir:

  • 5 dagar í viku 3.872 kr.
  • 4 dagar í viku 3.101 kr.
  • 3 dagar í viku 2.321 kr.
  • 2 dagar í viku 1.561 kr.
  • 1 dagur í viku    791 kr.

Systkinaafsláttur

Ef tvö systkini eða fleiri eru í vistun á frístundaheimilum er veittur 75% afsláttur vegna annars barns en 100% vegna þriðja og fjórða barns. Skilyrði er að systkinin hafi sama lögheimili og fjölskyldunúmer í þjóðskrá. Foreldrar greiða fullt fæðisgjald fyrir öll börnin.

Veittur er systkinaafsláttur milli dagforeldra, leikskóla og frístundaheimila/frístundaklúbba þannig að 50% afsláttur er af gjöldum á frístundaheimili/frístundaklúbb ef barnið á systkini í leikskóla eða hjá dagforeldri. 

Lengd viðvera

Ef þjónusta er nýtt kl. 8:00 - 13:30 á foreldradögum og starfsdögum skóla eða í jóla- og páskafríum þarf að greiða fyrir það 2.030 kr. á dag. Þá daga geta börnin engu að síður dvalið á frístundaheimilunum frá kl. 13:30 - 17:00 án þess að greiða sérstaklega fyrir það. Óskað er eftir skráningu á þessa daga á hverjum stað fyrir sig. Ekki er veittur systkinaafsláttur af viðbótarvistun á þessum dögum. 

Hvernig er sótt um þjónustuna?

Skráning fyrir komandi skólaár hefst í febrúar. Sótt er um í gegnum Rafræna Reykjavík. Staðfesting á innritun berst til foreldra í ágúst. Allar breytingar á skráningum skal tilkynna til verkefnisstjóra frístundaheimilisins.

Ef foreldrar geta ekki nýtt sér rafræna innritun geta þeir farið á frístundamiðstöðvar þjónustumiðstöðva hverfanna og fengið aðstoð við skráningu. Ekki er hægt að skrá börn á frístundaheimili símleiðis. 

Umsókn gildir eitt skólaár í senn (ágúst-júní). Ef þjónustu er sagt upp, eða óskað er eftir breytingum, skal það gert fyrir 15. hvers mánaðar og tekur uppsögnin gildi um næstu mánaðarmót. Hægt er að segja upp þjónustunni á Rafrænni Reykjavík og með skriflegri tilkynningu til forstöðumanns frístundaheimilisins.

Hvað er gert á frístundaheimilum?

Frístundaheimilin hafa fjölbreytta dagskrá sem einkennist jafnt af skipulögðum sem og frjálsum leik. Leitast er við að bjóða upp á skemmtileg viðfangsefni sem veita börnunum útrás fyrir leik- og sköpunarþörf þeirra. Innra starf frístundaheimilanna, svo sem dagskrá, viðfangsefni og samstarf við utanaðkomandi aðila fer eftir aðstæðum á hverjum starfsstað. Frístundaheimilin taka víða þátt í hverfasamstarfi, svo sem við íþróttafélög, til að auka á fjölbreytni í starfseminni.

Gott að hafa í huga!

Umsókn gildir eitt skólaár í senn (ágúst - júní). Ef þjónustu er sagt upp, eða ef óskað er eftir breytingum, skal það gert fyrir 15. hvers mánaðar og tekur uppsögnin gildi um næstu mánaðarmót. Hægt er að segja upp þjónustunni á Rafrænni Reykjavík og með skriflegri tilkynningu til verkefnastjóra frístundaheimilisins.

Öryggi á frístundaheimilum

Starfsmenn frístundaheimilanna fá reglulega fræðslu um öryggismál, slys og forvarnir. Frístundaheimilin vinna eftir öryggisverkferlum sem gilda ætíð þegar börnin eru í þeirra umsjá og sem dæmi má nefna eru eingöngu 13 - 16 börn skráð á hvern starfsmann.

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Allar nánari upplýsingar eru veittar í viðkomandi frístundamiðstöð eða hjá þjónustuveri Reykjavíkurborgar í síma 4 11 11 11. Starfsfólk frístundamiðstöðva leitast við að sinna hlutverki sínu af kostgæfni en ef þú hefur fyrirspurnir eða ábendingar um eitthvað sem betur má fara er hægt að senda tölvupóst á netfangið sfs@reykjavik.is.

Sótt er um þjónustuna á Rafrænni Reykjavík.

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

5 + 4 =