Byggingarmál

""

Embætti byggingarfulltrúa hefur eftirlit með byggingarmálum og mannvirkjagerð í borginni. Undir það fellur meðal annars útgáfa byggingarleyfa til að byggja, breyta eða rífa mannvirki.

Byggingarfulltrúi

Embætti byggingarfulltrúans í Reykjavík starfar á grundvelli laga þar um.  Auk þess að gefa út byggingarleyfi yfirfer og samþykkir embættið aðal- og séruppdrætti, framkvæmdaáform og heimildir til að hefja framkvæmdir. Þá sér byggingarfulltrúi um að fara yfir hönnunargögn og sér um úttektir á öllum mannvirkjaframkvæmdum

Byggingarleyfi

Sækja þarf um byggingarleyfi fyrir byggingarleyfisskyldar framkvæmdir samkvæmt byggingarreglugerð. Slíkt á við þegar fyrir liggur að grafa grunn fyrir mannvirki, reisa það, rífa eða flytja. Eins þegar það á að breyta mannvirki, burðarkerfi þess eða lagnakerfum, og þegar breyta á notkun þess, útliti og formi.

""

Úttektir

Byggingarfulltrúi tekur út byggingar á hinum ýmsu byggingarstigum og staðfestir að bygging sé fokheld og að heimilt sé að taka mannvirki í notkun. Þegar byggingu er lokið er kannað hvort  mannvirkið uppfylli allar kröfur. 

Rafrænar skráningar

Skráningar byggingarstjóra og iðnmeistara eru nú rafrænar hjá Reykjavíkurborg. Þetta er fyrsta skrefið í vegferð Reykjavíkurborgar að rafrænum byggingarleyfisumsóknum.