Úttektir

Byggingarfulltrúi tekur út byggingar á hinum ýmsu byggingarstigum og staðfestir að bygging sé fokheld og að heimilt sé að taka mannvirki í notkun. Þegar byggingu er lokið er kannað hvort  mannvirkið uppfylli allar kröfur. 

Öryggisúttekt

Er staðfesting byggingarfulltrúa á að heimilt sé að taka mannvirki í notkun. Sá sem óskar eftir öryggisúttekt útfyllir eyðublaðið Beðni um öryggis-eða lokaúttekt en eyðublaðið er jafnframt gátlisti sem fylla verður út. Fullnægi bygging þeim öryggiskröfum sem gerðar eru gefur byggingarfulltrúi út vottorð sem hann afhendir byggingarstjóra eða eiganda.

Fokheldisúttekt

Er staðfesting með úttekt byggingarfulltrúa á að bygging hafi náð því byggingarstigi að teljast fokheld, það er fullreist bygging sem lokað hefur verið fyrir veðri og vindum.

Lokaúttekt

Er staðfesting byggingarfulltrúa á að byggingu mannvirkis sé lokið og það reist í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir. Hafi mannvirkið ekki verið tekið í notkun fyrir lokaúttekt er hún jafnframt öryggisúttekt.