Snjóhreinsun og hálkuvarnir | Reykjavíkurborg

Snjóhreinsun og hálkuvarnir

Þegar snjór fellur í Reykjavík eða hálka myndast er unnið samkvæmt viðbragðsáætlun vetrarþjónustu.  Aðstæður eru vaktaðar reglubundið og mannskapur kallaður út eftir þörfum.  Hér er lýst hvernig við stöndum að þessu verkefni hvort sem það er snjóhreinsun, snjómokstur og/ eða hálkueyðing.

Snjóvaktin

Snjóvakt með skipulögðum bakvöktum er í Reykjavík frá því í nóvember til loka mars (frá 46. viku til loka 13. viku) og utan þess tíma eftir þörfum. Aðstæður eru metnar oft, meðal annars kl. 3.00 á nóttunni.  Starfsmenn Reykjavíkurborgar og verktakar á vegum borgarinnar eru ræstir út þegar aðstæður kalla á viðbrögð.

Í grófum dráttum má skipta verkefnum Reykjavíkurborgar við snjóhreinsun, snjómokstur og hálkueyðingu í þrennt eftir því hvort um er að ræða umferðargötur, stíga og gangstéttar eða stofnanalóðir og strætóskýli.  Aðstæður kalla á mismunandi tækjakost og aðferðir, en markmiðið er það sama: að tryggja greiðar leiðir. Þá hefur Reykjavíkurborg boðið íbúum að sækja sand og salt á hverfastöðvar og verkbækistöðvar til að bæta öryggi á gönguleiðum í sínu nágrenni og heimkeyrslum. 
 
Reykjavíkurborg vill standa vel að þessum málum og þiggur allar ábendingar um það sem betur má fara. Bæði um hvernig vinnan er skipulögð sem og hvernig að framkvæmd er staðið. Hér á þessari síðu er yfirlit um hvernig við skipuleggjum okkar snjóhreinsun og hálkuvarnir. Þeir sem hafa athugasemdir geta komið ábendingum á framfæri í síma 411 11 11 eða sett inn á ábendingavefinn okkar.
 

Forgangsröðun í stuttu máli

Stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur njóta forgangs, en miðað er við að stofnbrautir og strætóleiðir séu færar fyrir kl. 7.00 að morgni og að hreinsun annarra megin umferðargatna sé lokið fyrir kl. 8.00.  
 
Stofnstígar svo sem göngu- og hjólastígar milli borgarhluta fá forgang í hreinsun og síðan helstu gönguleiðir að strætóbiðstöðvum og skólum sem eiga að vera greiðfærar fyrir kl. 8.00 virka daga. Aðrir almennir stígar eiga að klárast fyrir hádegi. Síðan 36 tímum eða daginn eftir að snjór hættir að falla er hægt að ljúka hreinsun stíga.
 
Snjóhreinsun á strætóbiðstöðvum, auk þess að sanda og salta aðkomuleiðir, er unnið eftir þörfum.  Þá eru gönguleiðir og bílastæði við leikskóla, grunnskóla,  sundlaugar og nokkrar stofnanir hjá velferðarsviði hreinsaðar.  

Vinna við snjóhreinsun hefst oft klukkan fjögur um nótt. 

Á hinum fullkomna degi þegar góð samstilling næst við máttarvöldin og hvorki frýs né bætir í snjó eftir að búið er að skafa eða sanda gengur áætlunin eftir. Reynslan kennir okkur þó að oft þarf að fara aftur á byrjunarreit og þá reynir á að íbúar sýni skilning á aðstæðum og skilji að tímaáætlanir geta gengið úr skorðum. Við búum nú einu sinni á Íslandi.

Hvenær er gatan mín rudd?

Íbúar vilja eðlilega vita hvenær þeirra gata verður rudd. Eins og segir hér að framan njóta stofnbrautir, strætóleiðir og fjölfarnar safngötur forgangs.

Íbúagötur eru aðeins hreinsaðar séu þær þungfærar einkabílum, mikil hálka, eða snjódýpt meiri en 15 cm. Út af  þessari reglu hefur þó verið brugðið ef talin er hætta á að frysti þegar snjóhryggir hafa myndast.  Snjóhreinsun takmarkast við að gera þessar götur akfærar og við hálkueyðingu er ýmist notaður sandur eða salt. Við snjóhreinsun íbúagatna er líklegt að við innkeyrslur myndist snjóruðningar sem Reykjavíkurborg sér ekki um að hreinsa. Það fellur því í hlut íbúanna sjálfra að hreinsa burt snjó úr innkeyrslum.

Salt eða sandur?

Á umferðargöturnar fara stórvirk snjóruðningstæki sem komast hratt yfir og þau nota salt til hálkueyðingar. Hér hefur í auknum mæli verið notast við saltpækil sem gagnast vel á ísingu.  Markmiðið er að tryggja öryggi með eins litlu saltmagni og mögulegt er.
 
Á stíga og gangstéttar fara sérútbúnar dráttarvélar og til hálkueyðingar er notaður þveginn sandur (0 - 8 mm) og í sumum tilvikum saltpækill.
 
Mögulegt er að fá saltkassa í húsagötur þar sem aðstæður eru erfiðar, til dæmis í bröttum brekkum. Þjónustuver Reykjavíkurborgar veitir nánari upplýsingar í síma 4 11 11 11.
 

Kostnaður við vetrarþjónustu

Kostnaður eftir árum:
2008 = 401.329.546 kr
2009 = 291.468.954 kr
2010 = 213.033.442 kr
2011 = 380.947.072 kr
2012 = 596.570.620 kr
2013 = 436.051.868 kr
2014 = 602.235.218 kr
2015 = 751.836.761 kr
 
Kostnaður eftir vetrum. 
Veturinn 2008 – 2009 = 338.766.253 kr
Veturinn 2009 – 2010 = 232.658.325 kr
Veturinn 2010 – 2011 = 276.209.636 kr
Veturinn 2011 – 2012 = 576.419.275 kr
Veturinn 2012 – 2013 = 474.861.407 kr
Veturinn 2013 – 2014 = 492.550.463 kr
Veturinn 2014 – 2015 = 702.679.170 kr
Veturinn 2015 – 2016 = 736.050.574 kr
 

Vegalengdir í þjónustu

Þeir sem sinna vetrarþjónustu þurfa að leggja að baki 1.745 km til að ná einni umferð um allar umferðargötur, göngu- og hjólaleiðir sem þjónustaðar eru í Reykjavík. Ef það svo snjóar á meðan þurfa þeir að sjálfsögðu að leggja enn lengri vegalend að baki. Upphitaðar leiðir eru svo rúmir 30 km.  Til hliðsjónar má hafa að hringvegurinn (þjóðvegur nr. 1) er 1.332 km.

Hér fyrir neðan eru nánari tölur teknar saman hjá landupplýsingadeild Reykjavíkurborgar í janúar 2017. Ath. tölur í töflu eru í metrum.

Götur Ruðningslengd (m) Götulengd (m)
Þjónustuflokkur 1  Reykjavíkurborg 371.770 200.537
Þjónustuflokkur 2  Reykjavíkurborg 165.308 85.502
Þjónustuflokkur 3  Reykjavíkurborg 418.895 218.501
Upphitað 8.482 8.482
Þjónustuflokkur 1 Vegagerðin 249.061 115.228
Samtals götur: 1.213.516  
     
Göngu- og hjólaleiðir Ruðningslengd (m)  
Þjónustuflokkur 1+ 63.122  
Þjónustuflokkur 1 184.834  
Þjónustuflokkur 2 164.016  
Þjónustuflokkur 3 129.966  
Þjónustuflokkur 4 247.737  
Upphitað 22.090  
Samtals göngu- og hjólaleiðir: 811.766  
     
     
Ruðningsleiðir og upphitun: 2.025.282  

 

Fyrirspurnir og/eða ábendingar

Við viljum gjarnan fá ábendingar um það sem betur má fara. Þú getur sett inn ábendingu og upplýsingar í ábendingakerfið okkar >>> SETJA INN ÁBENDINGU <<< eða hringt í þjónustuver Reykjavíkurborgar, Borgartúni 12 - 14, í síma 4 11 11 11. Starfsmenn þar færa þá ábendingu inn í kerfið.

Opið kl. 8.20 - 16.15 alla virka daga. Netfang: upplysingar@reykjavik.is. Á snjóþungum dögum er annríki mikið í þjónustuveri og biðjum við íbúa um að sýna biðlund á slíkum stundum.

 

Þarfnast þessi síða lagfæringar?

1 + 2 =