Regnbogavottun Reykjavíkurborgar

Regnbogavottun logo á hlið

Allir starfsstaðir Reykjavíkurborgar geta fengið regnbogavottun. Starfsstaðir utan borgar geta fengið regnbogavottun gegn vægu gjaldi. Til þess að fá vottunina þarf starfsfólk að taka þátt í fræðslu um hinsegin málefni og rýna þjónustuna sem veitt er á starfsstaðnum. 

Markmið

Markmiðið með Regnbogavottun Reykjavíkurborgar er að gera starfsemi Reykjavíkurborgar hinseginvænni, bæði fyrir starfsfólk og þjónustuþega og þannig koma í veg fyrir beina og óbeina mismunun í garð hinsegin fólks. 

Viltu taka þátt?

Regnbogavottun Reykjavíkurborgar er fræðslupakki og upplýsingaefni um hinsegin málefni fyrir starfshópa og starfseiningar Reykjavíkurborgar. Hafðu samband við hinsegin@reykjavik.is til þess að taka þátt.

Teiknað hjarta í regnbogalitum

Vottunarferlið

Vottunarferlið er þannig uppbyggt að starfsstaðir hafa sjálfir samband og óska eftir því, en allur starfsmannahópurinn þarf að taka þátt. Uppsetningin er eftirfarandi:

 • Spurningalisti og samtal við stjórnanda (fyrir fyrstu fræðslu)
 • Úttekt á rýminu, umhverfinu, vefsíðum og öðru efni eftir atvikum
 • Fræðslur fyrir allan starfsmannahópinn sem eru 4.5 klst í heild
 • Aðgerðaráætlun unnin af starfsfólki í samráði við sérfræðing mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu
 • Upplýsingaefni/gátlistar fyrir starfsfólk (að fræðslum loknum)
 • Fáni, lógó og plakat (þegar starfsstaðurinn hefur öðlast regnbogavottunina)

Mikilvægt er að starfshópurinn sé upplýstur um það að hann sé að fara af stað í vottunarferlið og um tilgang þess, en stuðningur stjórnanda er lykilatriði. Til þess að viðhalda regnbogavottuninni þarf starfsstaðurinn að fá 1.5 klst fræðslu á a.m.k. þriggja ára fresti, en það má ávallt óska eftir frekari fræðslu eins og þörf krefur.

Gott er að hafa í huga að árangurinn af regnbogavottuninni hvílir á starfsfólkinu sjálfu, þ.e. það er þeirra verkefni að taka fræðsluna, upplýsingarnar og efnið og tengja það við starfsemi sína til þess að skapa hinseginvænni starfsstað og þjónustu. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa er þó ávallt reiðubúin til að aðstoða og veita ráðgjöf og stuðning.

Fræðsla

Fræðslan er þungamiðjan í Regnbogavottuninni en hún byggir á ýmsum skemmtilegum verkefnum um hinseginleika og beinist einnig að því að skoða með hvaða hætti hver og einn vinnustaður geti verið hinseginvænni. Fræðslan er útbúin sérstaklega til að henta þeirri starfsemi sem um ræðir á hverjum stað fyrir sig. Í heildina eru þetta 4.5klst af fræðslu, en fjöldi og lengd hverrar fræðslu er útfærsluatriði, enda er starfsemi vinnustaða Reykjavíkurborgar ólík. Fyrir suma hentar að dreifa fræðslunni, t.d. 3 x 1.5 klst með 1-2 vikna millibili. Fyrir aðra hentar að taka stærri hluta í einu, t.d. alla fræðsluna (4.5. klst) á starfsdegi.

Regnbogavottaðir starfsstaðir

Hér getur þú skoðað hvaða starfsstaðir hafa þegar hlotið Regnbogavottun Reykjavíkurborgar.

Teikning af nemanda með pensla

Regnbogavottun fyrir starfsstaði utan Reykjavíkurborgar

Starfsstaðir og stofnanir utan Reykjavíkurborgar geta sótt um regnbogavottunina, en hún er veitt gegn gjaldi og kostar 80.000 kr. 

Hún miðast við allt að 100 manns í hópi og hugsast fyrir starfsstaði þar sem ígildi jafnréttis- eða mannréttindastefnu ásamt aðgerðum er varða hinsegin fólk eru til staðar. Innifalið er:

 • 4.5 klst fræðsla
 • Undirbúningur
 • Efni (bæklingar, plakat, prentað efni, fánar)

Athugið að ferðakostnaður bætist við ofangreint verð.

Vakin er athygli á því að forsenda fyrir því að fara í gegnum Regnbogavottunina er að stofnun/starfsstaður hafi:

 • stefnu sem tilgreinir hinsegin fólk og/eða hinsegin málefni, t.d. jafnréttisstefnu eða mannréttindastefnu
 • aðgerðaáætlun út frá ofangreindri stefnu sem inniheldur aðgerðir sem snerta á hinsegin málefnum.

Hér eftir eru nokkur dæmi um stefnur eða aðgerðaáætlanir:

Fjölbreyttur bakgrunnur hefur jákvæð áhrif

Starfsmannahópur stofnana og fyrirtækja sem samanstendur af  einstaklingum úr ólíkum áttum og með fjölbreyttan bakgrunn hefur jákvæð áhrif á reksturinn og þjónustuna, enda koma þannig fleiri og ólík sjónarhorn að borðinu. Þetta gerist þó einungis ef starfsfólk upplifir öryggi og virðingu í starfi. Slíkt er tryggt t.d. með jafnréttis- og mannréttindastefnum, en þær hafa almennt góð áhrif á starfsfólk og leiða af sér nýsköpun og bætta frammistöðu. Til að gera enn betur þarf að sjá til þess að stefnurnar séu virkar, þ.e. að þeim sé framfylgt, að þeim fylgja aðgerðir og að starfsfólki er almennt upplýst um þær og áhrif þeirra. Regnbogavottun Reykjavíkurborgar er dæmi um aðgerð byggð á mannréttindastefnu.

Hinsegin málefni

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa Reykjavíkurborgar.

Ef þú ert með spurningar um hinsegin málefni hjá Reykjavíkurborg, þ.m.t. um regnbogavottunina getur þú sent tölvupóst á hinsegin@reykjavik.is