Lýðheilsa í Reykjavík

Lýðheilsustefna Reykjavíkur til 2030: Heilsuborgin Reykjavík: „Borgin sem ég vil búa í“ var samþykkt í borgarstjórn Reykjavíkur þann 5. október 2021. Vinna við stefnuna stóð yfir veturinn 2020-2021 í samvinnu við borgarbúa, Embætti Landlæknis og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Að loknu samráðsferli sumarið 2021 var stefnan samþykkt í borgarstjórn.

Lýðheilsustefna Reykjavíkur

Kjarninn í stefnu Reykjavíkur á sviði lýðheilsu er að fjölga æviárum þar sem íbúar búa við góða heilsu og vellíðan. Hún hefur það markmið að skapa umhverfi og aðstæður sem auka jöfnuð, heilsu og hamingju þannig að allir borgarbúar hafi tækifæri á að njóta lífsins í borg þar sem þeim finnst gott að búa.

Lýðheilsustefna Reykjavíkur er ein af meginstefnum borgarinnar og samofin öðrum stefnum hennar þar sem nær öll starfsemi borgarinnar hefur með beinum eða óbeinum hætti áhrif á heilsu og líðan borgarbúa. Lýðheilsustefnan styður m.a. við markmið Græna plansins sem er sóknaráætlun Reykjavíkurborgar til 2030 í því augnamiði að borgin verði efnahagslega, umhverfislega og félagslega sjálfbær.

Framtíðarsýn stefnunnar er að Reykjavík sé heilsueflandi, sjálfbært og fjölskrúðugt borgarsamfélag sem stuðlar að öryggi, jöfnuði, virkri þátttöku og vellíðan allra.

Leiðarljós í starfsemi Reykjavíkur á sviði lýðheilsu er að áhersla á lýðheilsu sé ofin inn í alla starfsemi og stefnumörkun Reykjavíkur, starfið byggi á bestu þekkingu og reynslu á hverjum tíma og valdi ekki skaða.

Meginmarkmið stefnunnar eru þrjú:

  1. Bætt heilsa og vellíðan á öllum æviskeiðum,
  2. Jöfnuður til heilsu og vellíðanar - engin skilin eftir 
  3. Heilsa og vellíðan er vegvísir í allri starfsemi Reykjavíkurborgar.

Aðgerðaáætlun

Til að ná fram markmiðum lýðheilsustefnunnar er sett fram aðgerðaáætlun til fáeinna ára í senn út frá stöðumati á hverjum tíma til að mæta helstu áskorunum sem snúa að heilsu og líðan borgarbúa. Fyrsta aðgerðaáætlun stefnunnar tekur til áranna 2021-2023.

Viðaukar

Til viðbótar við aðgerðaáætlun stefnunnar eru fjölmargar aðgerðir sem falla undir aðrar stefnur og málaflokka Reykjavíkurborgar en eru til þess fallnar að stuðla að bættri lýðheilsu í Reykjavík. Yfirlit yfir þessar aðgerðir og starfsemi, stöðumat og fleira má sjá í viðaukum við stefnuna.

Reykjavík er ein af lýðheilsuborgum Evrópu

Í maí 2021 fékk Reykjavíkurborg aðild að lýðheilsuborgarsamtökum Evrópu sem eru samtök á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (European Healthy Cities Network). Reykjavík sendi inn umsókn um aðild að samtökunum í ársbyrjun 2020 en yfirferð umsókna dróst á langinn sökum COVID-19 faraldursins. Aðild að samtökunum felur í sér skuldbindingu borgarinnar til að vinna að ýmsum verkefnum tengdum lýðheilsu í Reykjavík.

Málþing um lýðheilsu

Erindi

Örframsögur