Hverfið mitt

HM-logo-800-533

Hverfið mitt er samráðsverkefni íbúa og stjórnsýslu borgarinnar, sem fer fram á tveggja ára fresti. 

Þar gefst íbúum kostur á að hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi með því að senda inn hugmyndir að nýjum og smærri verkefnum í öllum hverfum Reykjavíkurborgar.

Um verkefnið

Samráðsverkefnið snýst í grunninn um forgangsröðun fjármuna til verkefna. 

 

Hugmyndin er að virkja almenning til þátttöku í lýðræðislegri umræðu og ákvarðanatöku. 

 

Fjármagninu er skipt á milli hverfa, að hluta til jafnt en einnig eftir íbúafjölda.

 

Ferli verkefnisins skiptist svo í hugmyndasöfnun, rafræna kosningu og framkvæmd verkefna.

allirsaman

Hvernig er ferlið?

Hugmyndasöfnunin

  • Verkefnið hefst með því að óskað er eftir hugmyndum að verkefnum sem að verður svo kosið um í hverfakosningunni Hverfið mitt. Hugmyndasöfnun stendur yfir í nokkrar vikur og er auglýst vel á miðlum Reykjavíkurborgar hvenær hún stendur yfir.

Yfirferð hugmynda og uppstilling kjörseðla 

  • Eftir að hugmyndasöfnun lýkur, fer fram víðtækt yfirferðar- og samráðsferli við hugmyndasmiði, íbúaráð og innan stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Hugmyndir sem voru sendar inn í hugmyndasöfnun eru þá yfirfarnar af teymi sérfræðinga innan stjórnsýslunnar og metið hvort hugmyndir uppfylli reglur verkefnisins.
  • Við mat á hugmyndum leitar starfsfólk verkefnisins allra leiða til þess að útfæra hugmyndir svo kjósa megi um þær í kosningunum.Í sumum tilfellum er haft samband við hugmyndahöfunda til þess að skýra betur eða breyta hugmynd svo hún uppfylli reglur verkefnisins. 
  • Eftir yfirferðina fer fram uppstilling kjörseðla þar sem 25 til 30 hugmyndir eru valdar til að fara áfram í kosningu í hverfum Reykjavíkurborgar. Uppstillingin fer fram á vettvangi íbúaráða Reykjavíkurborgar.

Rafræn kosning

  • Eftir að verkefnin hafa verið yfirfarin og still upp á kjörseðil verða verða valdar hugmyndir settar fram í rafræna kosningu fyrir íbúa hverfisins.
  • Kosningin fer fram á vefsvæði þar sem notandi auðkennir sig með öruggum hætti (með Íslykli eða rafrænum skilríkjum). Þátttaka er opin öllum sem verða 15 ára að aldri árið sem kosið er og hafa lögheimili í Reykjavík.

Framkvæmd verkefna

  • Eftir kosningarnar fer fram ferli hönnunar og útboðs, ásamt samráði við nærsamfélagið áður en hugmyndirnar sem voru kosnar eru framkvæmdar.
  • Leitast verður við að hafa samráð við hugmyndasmiði og íbúaráð um framkvæmd verkefna , sérstaklega í þeim tilvikum þar sem breyta þarf hugmyndum eða staðsetningum þeirra. Einnig er hugmyndahöfundum boðið á samráðsfund með verkefnastjórn Hverfið mitt þar sem þeir geta útskýrt hugmynd sýna nánar.

Hafa samband

Frekari upplýsingar um Hverfið mitt má fá hjá eftirtöldum aðilum: