Menntun fyrir alla

Í grunnskólum Reykjavíkur er sérhverju barni mætt í námi og félagsstarfi óháð atgervi þess og stöðu. Nemendum stendur til boða margvísleg aðstoð, svo sem vegna sértækra námserfiðleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar.

Sérhæfðar deildir

Sérhæfðar deildir fyrir einhverfa eru í Fellaskóla, Foldaskóla, Hamraskóla, Hvassaleitisskóla, Langholtsskóla, Réttarholtsskóla, Vogaskóla og táknmálsdeild er í Hlíðaskóla.

Sótt um í sérdeild

Foreldrar sækja um skólavist í deildunum á sérstöku eyðublaði. Með umsókn þurfa að fylgja greiningargögn og skýrslur leik- eða grunnskóla vegna nemandans eftir því sem við á. Umsóknir skilist til skóla- og frístundasviðs eða til skólanna fyrir 1. mars ár hvert. Hægt er að skila umsóknum inn rafrænt á netfangið mailto:sfs@reykjavik.is

Umsókn

Inntökuteymi, sem í sitja skólastjórar og deildarstjórar deildanna ásamt fulltrúa skóla- og frístundasviðs, fjallar um umsóknir um skólavist.

Ákvörðun um inntöku skal lokið fyrir 15. apríl og er öllum umsóknum svarað skriflega. 

 

 

Fyrir hverja eru sérskólar?

Sérskólar eru fyrir börn á grunnskólaaldri sem eru með greiningu frá Ráðgjafar- og greiningarstöð ríkisins, barna og unglingageðdeild Landspítala, Heyrnar- og talmeinastöð eða Sjónstöð Íslands.

 

Fyrirspurnir og ábendingar

Nánari upplýsingar veita skólastjórar skólanna.

Einnig má senda inn fyrirspurnir á sfs@reykjavik.is og hringja í síma 411 1111.