Arnarskóli

Sérskóli

Kópavogsbraut 5C
200 Kópavogur

Húsnæði Arnarskóla

Sérskóli

Arnarskóli er heildstæður grunnskóli fyrir börn með þroskafrávik á grunnskólaaldri. Atferlisíhlutun er notuð í námi og kennslu barnanna. Með heildstæðum skóla er átt við að þjónustan er veitt alla virka daga ársins, skóli, frístund og sumarfrístund fer öll fram á sama stað með sama starfsfólkinu.

Samþykkt hefur verið að Reykjavíkurborg greiði að hámarki framlag til Arnarskóla vegna ellefu nemenda. Forgang eiga nemendur með lögheimili í Reykjavík sem nú þegar eru í Arnarskóla að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði verklags um meðferð skóla- og frístundasviðs vegna umsókna í sjálfstætt rekinn sérskóla. 

Hvernig er sótt um i Arnarskóla?

Þar sem Arnarskóli er utan sveitarfélags er umsóknarferlið tvíþætt. Annars vegar þarf að sækja um mat á stöðu nemandans í námi og skólavist hjá skóla- og frístundasviði og hins vegar hjá Arnarskóla. 

Forsjáraðilar sem hyggjast sækja um skólavist í Arnarskóla fyrir börn sín skila inn umsókn til skóla- og frístundasviðs fyrir 1. febrúar ár hvert og til Arnarskóla fyrir 1. mars ár hvert.

Ferlið er með þeim hætti að foreldrar sem óska eftir skólavist í Arnarskóla fyrir barn sitt geta óskað eftir að fram fari mat á stöðu nemandans í námi til samræmis við samþykkt verklag áður en foreldrar sækja um í Arnarskóla. Óska þarf eftir slíku mati fyrir 1. febrúar ár hvert.

Jafnframt þarf að leggja fram beiðni um skólavist í grunnskóla í sveitarfélagi utan lögheimilis nemanda fyrir sama tíma. 

Samþykkt hefur verið að Reykjavíkurborg greiði að hámarki framlag til Arnarskóla vegna ellefu nemenda. Forgang eiga nemendur með lögheimili í Reykjavík sem nú þegar eru í Arnarskóla að því gefnu að uppfyllt séu skilyrði verklags um meðferð skóla- og frístundasviðs vegna umsókna í sjálfstætt rekinn sérskóla.

Berist skóla- og frístundasviði beiðni um mat á stöðu nemandans í námi vegna ráðgerðar umsóknar í Arnarskóla mun skóla og frístundasvið kalla eftir frekari gögnum frá forsjáraðilum svo sérstakt matsteymi geti lagt mat á umsókn til samræmis við samþykkt verklag um umsóknarferlið.