Styrkir og verðlaun

Mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð veitir ár hvert Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar, auk fjölda styrkja til félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga.

Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar 

Mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar eru veitt þeim einstaklingum, félagasamtökum eða stofnunum sem hafa á eftirtektarverðan hátt staðið vörð um mannréttindi. Markmið verðlaunanna er að vekja athygli á mannréttindastefnu borgarinnar og mikilvægi samfélags þar sem mannréttindi eru virt.   

Frestur til að skila tilnefningum er 2. maí 2022. Tilnefningar ásamt rökstuðningi skulu berast á netfangið mannrettindi@reykjavik.is. Handhafi mannréttindaverðlauna Reykjavíkurborgar hlýtur að launum 600.000 kr. 

Verðlaunin verða afhent í Höfða af borgarstjóra Reykjavíkur þann 16. maí í tengslum við alþjóðlega mannréttindadag Reykjavíkurborgar. 

Dómnefnd til verðlaunanna er skipuð af mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráði Reykjavíkurborgar til eins árs í senn. Hana skipa þrír einstaklingar sem hafa haft aðkomu að jafnréttis- og mannréttindamálum í sínum störfum.  

Áður hafa hlotið mannréttindaverðlaun Reykjavíkurborgar: 

 • 2021 Rótin félag um konur, áföll og vímugjafa 
 • 2020 Solaris hjálparsamtök fyrir hælisleitendur og flóttafólk á Íslandi 
 • 2019 Móðurmál - samtök um tvítyngi
 • 2018 Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi
 • 2017 Með okkar augum
 • 2016 Þórunn Ólafsdóttir
 • 2015 Frú Ragnheiður
 • 2014 Geðhjálp
 • 2013 Kvennaathvarfið
 • 2012 List án landamæra
 • 2011 Hinsegin dagar
 • 2010 Blátt áfram
 • 2009 Rauði Kross Íslands
 • 2008 Alþjóðahús

Styrkir mannréttinda- , nýsköpunar- og lýðræðisráðs 

Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráð Reykjavíkurborgar veitir bæði almenna og skyndistyrki til félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga.

Almennir styrkir 

Almennir styrkir eru veittir til félagasamtaka, fyrirtækja og einstaklinga til starfsemi og þjónustu sem stuðlar að farsælli þróun borgarsamfélagsins, jafnræði borgarbúa og fjölbreytilegu mannlífi. Einnig eru veittir styrkir sem styðja við hvers konar starf sem vekur athygli á eða stendur vörð um grundvallarréttindi borgarbúa. 

Skyndistyrkir 

Skyndistyrkir eru að jafnaði afgreiddir jafnóðum á fundum mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs. Ráðið fundar hálfsmánaðarlega, annan og fjórða fimmtudag hvers mánaðar. Umsóknir um skyndistyrki þurfa að berast mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu fyrir kl. 13.00 á mánudegi fyrir fund ráðsins á fimmtudegi. 

Hér finnur þú umsóknareyðublað um skyndistyrki. Hægt er að sækja um skyndistyrki á árinu 2020 á með því að senda útfyllta umsókn á netfangið: mannrettindi@reykjavik.is 

Styrkumsóknir eru yfirfarnar af starfsfólki mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu og lagðar fram á fundi mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs. Samkvæmt verklagsreglum ráðsins er mannréttinda-, nýsköpunar og lýðræðisráði heimilt að halda eftir allt að 50% samþykktrar heildarupphæðar styrkfjár til að bregðast við umsóknum sem berast utan auglýsts umsóknartíma, enda sé þá um að ræða umsóknir vegna atburða eða verkefna sem ekki var hægt að sjá fyrir eða skipuleggja í undanfara almennrar styrkjaúthlutunar.  

Gildandi verklag ráðsins, styrkjareglur borgarinnar og sérstakar áherslur ársins eru að öðru leyti hafðar til hliðsjónar við afgreiðslu þessara styrkbeiðna, einkum hvað varðar mælikvarða við mat á umsóknum. 

Allar umsóknir skulu innihalda sundurliðaða kostnaðaráætlun, bæði hvað varðar gjöld og tekjur. Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa veitir almenna ráðgjöf og leiðbeiningar varðandi útfyllingu umsókna. 

Greinagerð um ráðstöfun styrks skal skila innan árs frá því styrkur var veittur. 

Hverfissjóður Reykjavíkurborgar  

Sjóðurinn styrkir hverfisbundin félagasamtök, íbúa og aðra þá sem vilja leggja sitt af mörkum og standa fyrir hverfistengdum verkefnum og/eða viðburðum með framangreind markmið til hliðsjónar. Hægt er að sækja um styrki til verkefna í einu eða fleiri hverfum. 

Heildarfjárhæð styrkja fyrir árið 2020 er kr. 20.000.000 sem skiptist á milli hverfa borgarinnar. 

Ákvörðun um úthlutun úr Hverfissjóði Reykjavíkurborgar er tekin af íbúaráðum Reykjavíkurborgar.

Styrkir til erlendra menningarfélaga í Reykjavík 

Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa veitir styrk til erlendra menningarfélaga í Reykjavík. Getur hvert félag sótt um þennan styrk einu sinni á ári vegna verkefna eða viðburða sem haldnir eru á þeirra vegum. 

Hámarksstyrkur á félag er kr. 100.000 og er hann ekki ætlaður til rekstrarkostnaðar eða launa starfsfólks.  

Á umsókn skal koma fram dagsetning viðburðar og dagskrá ásamt kostnaðaráætlun. 

Skil umsókna

Umsókn skal send á netfangið: mannrettindi@reykjavik.is.

Einnig er hægt að senda umsókn með pósti:

Ráðhús Reykjavíkur 
Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa  
Tjarnargötu 11 
101 Reykjavík 

""