Vestnorræni höfuðborgasjóðurinn

Opnað hefur verið fyrir umsóknir í Vestnorræna höfuðborgasjóðinn fyrir árið 2023.

Úthlutun

Umsóknir berist eigi síðar en sunnudaginn 1. apríl 2023 og koma umsóknir sem síðar kunna að berast ekki til afgreiðslu.

Umsóknir um styrki úr sjóðnum

Styrkir úr sjóðnum eru veittir árlega og er opnað fyrir styrkumsóknir snemma árs. Auglýst er á vefsvæði Reykjavíkurborgar, á samfélagsmiðlum borgarinnar og í helstu dagblöðum, s.s. Fréttablaði og Morgunblaði. Umsækjendur sækja um á þar til gerðum eyðublöðum sem nálgast má á vefsvæðum höfuðborganna og þurfa að gera grein fyrir verkefnum, áætluðum fjárútlátum og upphæðum sem sótt er um. Umsækjendum ber að nýta styrki innan almanaksárs styrksins og greiða til baka það fjármagn sem ekki er nýtt. Að verkefni afloknu ber styrkþegum að skila greinargerð til sjóðsins ásamt fjárhagsuppgjöri.

Um Vestnorræna höfuðborgasjóðinn

Borgarráð samþykkti 20. júlí 1999 að gerast aðili að samstarfssjóði Nuuk, Reykjavíkur og Tórshavn. Sjóðurinn starfaði upphaflega skv. reglum frá 18. júní 1999 en þær voru endurskoðaðar 2012 og nafni sjóðsins m.a. breytt í Vestnorræna höfuðborgasjóðinn (d. Vestnordisk hovedstadsfond). Aðilar að sjóðnum eru Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk) á Grænlandi, Tórshavn í Færeyjum og Reykjavík.

Tilgangur og markmið

Hlutverk sjóðsins er að efla samstarf og skilning milli stjórnmálamanna og íbúa í Reykjavík, Tórshavn og Kommuneqarfik Sermersooq (Nuuk) með:

  • fjárveitingum til verkefna á sviði menningar, fræðslu og íþrótta
  • þemaumræðum um pólitísk málefni sem eru ofarlega á baugi í höfuðborgum á Vestur Norðurlöndum

Skipan stjórnar og fundir

Stjórn sjóðsins er skipuð borgarstjórum höfuðborganna þriggja ásamt tveimur kjörnum fulltrúum frá hverri borg. Stjórnin fundar einu sinni á ári, til skiptis í höfuðborgunum þremur, og úthlutar styrkjum ársins. Stjórnarfundir eru venjulega haldnir að vori eða snemma sumars, í maí eða júní.

Þann 23. júní 2022 tilnefndi borgarráð, auk borgarstjóra Dags B. Eggertssonar, þau Dóru Björt Guðjónsdóttur og Kjartan Magnússon borgarfulltrúa í stjórn sjóðsins f.h. Reykjavíkurborgar til loka kjörtímabilsins 2022-2026.

Fjárframlög, styrkfjárhæðir og úthlutun

Höfuðborgirnar greiða árlega inn í sjóðinn sem samsvarar 150.000 dönskum krónum á hverja borg. Til úthlutunar eru því á hverju ári alls 450.000 DKK en úthlutun fer þannig fram að hver borganna gerir á stjórnarfundi grein fyrir þeim umsóknum sem henni hafa borist og gerir tillögur um úthlutun úr sínum potti til þeirra verkefna. Komið hefur fyrir að stjórnin úthluti meiru en sem nemur samanlögðu árlegu framlagi borganna en þá hefur verið um að ræða fjármagn frá fyrri árum vegna styrkja sem ekki hafa verið nýttir.

Samkvæmt þessu fyrirkomulagi gera fulltrúar Reykjavíkur árlega tillögu að úthlutun 150.000 DKK til þeirra verkefna sem borist hafa í Reykjavík. Til hliðsjónar styðjast fulltrúarnir við mat skrifstofu menningarmála hjá menningar- og ferðamálasviði Reykjavíkurborgar á styrkumsóknum. Í mati á umsóknum er einkum horft til þess hvort verkefni uppfylli skilyrði í reglum sjóðsins um styrkhæfi, s.s. hvort þau stuðli að auknu samstarfi íbúanna á milli. Oftast skiptist úthlutunarupphæð Reykjavíkurborgar í smærri styrki til ólíkra verkefna en þó hefur sum árin verið ákveðið að veita einungis einu verkefni alla styrkupphæðina.

Umsjón með sjóðnum

Utanumhald um Reykjavíkurgrein sjóðsins, þ.m.t. samskipti við umsækjendur og styrkþega í Reykjavík, er í höndum skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í Ráðhúsi Reykjavíkur. Umsjón með greiðslu styrkja og gerð og endurskoðun ársreikninga og ársskýrslna, er á hendi borgarstjórnarinnar í Tórshavn í Færeyjum.