Velferðarráð

Velferðarráð fer með verkefni félagsmálanefndar og húsnæðisnefndar. Velferðarráð skal móta stefnu í velferðarþjónustu, svo sem félags-, heilbrigðis-, húsnæðis- og öldrunarmálum, taka ákvarðanir og gera tillögur til borgarráðs um verksvið þess.

Velferðarráð starfar í umboði borgarráðs skv. samþykkt fyrir ráðið, staðfestri í borgarstjórn 18. júní 2019, samþykkt um stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar nr. 1020/2019 og eftir því sem lög mæla fyrir um, sbr. einnig heimild í 1. mgr. 41. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011.

Velferðarráð fer með verkefni félagsmálanefndar skv. lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 og lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016. Jafnframt fer velferðarráð með verkefni húsnæðisnefndar skv. lögum um húsnæðismál nr. 44/1998.

Velferðarráð skal móta stefnu í velferðarþjónustu, svo sem félags-, heilbrigðis-, húsnæðis- og öldrunarmálum, taka ákvarðanir og gera tillögur til borgarráðs um verksvið þess. Jafnframt hefur ráðið eftirlit með að samþykktum og stefnumörkun sé fylgt. Þá fer ráðið með önnur þau verkefni sem borgarráð ákveður.

Velferðarráð er borgarráði og öðrum borgaryfirvöldum til ráðuneytis á sviði velferðarmála og velferðarþjónustu og er í fyrirsvari af borgarinnar hálfu á sviði velferðarmála. Það gerir tillögur til borgarráðs um stefnumörkun á sviði félagsþjónustu og húsnæðismála í Reykjavík, fylgir jafnframt eftir framkvæmd laga um málefni aldraðra nr. 125/1999 og laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 og er barnaverndarnefnd til samráðs við gerð tillögu til borgarráðs um stefnu og framkvæmdaáætlun á sviði barnaverndar, sbr. 9. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

Velferðarráð er skipað sjö fulltrúum kjörnum af borgarstjórn og jafnmörgum til vara. Borgarstjórn kýs formann og skal hann vera borgarfulltrúi. Ráðið kýs sér varaformann og skiptir að öðru leyti með sér verkum. Kjörtímabil ráðsins er það sama og borgarstjórnar.

Formaður ráðsins er Heiða Björg Hilmisdóttir.

Á grundvelli heimildar í 6. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga starfar sérstök áfrýjunarnefnd velferðarráðs, sbr. 3. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 13. gr. samþykktar fyrir ráðið. Áfrýjunarnefndin er skipuð þremur fulltrúum, kosnum af velferðarráði til loka kjörtímabils borgarstjórnar.