Vöktun á umhverfi

Með því að fylgjast náið með gæðum lofts og vatns í umhverfi okkar tryggjum við öryggi íbúa Reykjavíkur.

Hlutverk vöktunar

Að stuðla að öflugri umhverfisvöktun og fræðslu til almennings í Reykjavík ásamt því að framfylgja lögum og reglugerðum. 

Vöktunin felst í mælingum á loftgæðum í nokkrum mælistöðvum í borginni og gefa út viðvaranir eftir því sem tilefni er til. Eftirliti með vatnsverndarsvæði borgarinnar, fráveitunni, sýnatökum í strandsjó, ám og vötnum ásamt því að haft er eftirlit með lóðum og lendum. Skýrslur um umhverfisgæði og kynningar á niðurstöðum vöktunar eru gerðar reglulega.

Helstu verkefni

  • Vöktun loftgæða í borginni m.a. við leikskóla, umferðarþungar götur og á íbúðasvæðum.
  • Vöktun vatnsgæða í strandsjó, ám og vötnum auk eftirlits með votlendi svo sem Vatnsmýrinni.
  • Eftirlit með framkvæmdum og umgengni á vatnsverndarsvæðinu.
  • Umsagnir um framkvæmdir í skipulagsferli eða í ferli til mats á umhverfisáhrifum.
  • Vöktun og mælingar á hávaða
  • Eftirlit með fráveitu og mengun í jarðvegi og ofanvatni.

Loftgæði

Heilnæmt andrúmsloft er mikilvæg auðlind og undirstaða góðrar heilsu og velferðar. Áhrif mengaðs andrúmslofts á heilsu koma sífellt betur í ljós og eru ákveðnir hópar taldir viðkvæmari fyrir loftmengun. Þessir hópar eru meðal annars börn, einstaklingar með astma, lungna- og/eða hjarta- og æðasjúkdóma.

Vatnsvernd

Markmið vatnsverndar er að tryggja verndun grunnvatns á vatnsverndarsvæðum höfuðborgarsvæðisins þannig að gæði neysluvatns á vatnstökustað uppfylli ávallt kröfur sem gerðar eru í gildandi löggjöf.

Vöktun vatnsgæða

Helstu uppsprettur mengunar í ám og vötnum í Reykjavík eru meðal annars rangar tengingar skólplagna, ófullnægjandi rotþrær, lélegar taðþrær og haughús, áburðardreifing, landbúnaður, fiskeldi og afrennsli/ofanvatn af bundnu yfirborði.

 

Helstu uppsprettur mengunar í strandsjó í Reykjavík eru ofanvatn/yfirföll dælustöðva, rangar tengingar skólplagna, náttúrulegur uppruni – fuglar og dýr og losun skólps frá skipum og smábátum.

Hávaði

Uppsprettur hávaða geta verið margar og hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi góðrar hljóðvistar fyrir heilsu. Umhverfishávaði er m.a. hávaði frá umferð, flugumferð og framkvæmdum.

Fráveita og mengun

Fráveituvatn getur verið mengunarvaldur en góð hreinsun getur dregið verulega úr neikvæðum áhrifum þess.

Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur

  • Borgartún 12, 105 Reykjavík
  • Þjónustuver 411 1111