Hlutverk notenda og umsýsluaðila í NPA

Áður en þú sækir um notendastýrða persónulega aðstoð eru nokkur atriði sem er gott að hafa í huga varðandi hlutverk þitt og hlutverk umsýsluaðila. 

Hvaða hlutverk hefur notandi með NPA?

Notandi með NPA fer sjálfur með verkstjórn. Hann ber stjórnunarábyrgð á framkvæmd NPA. Það þýðir að hann setur upp vaktaplön og ákveður: 

 • Hvernig stuðningur er skipulagður 
 • Hvaða stuðningur er veittur 
 • Hvenær stuðningur er veittur 
 • Hvar stuðningur fer fram 
 • Hver veitir stuðning 

Hvaða hlutverk hefur umsýsluaðili með NPA?

Umsýsluaðili undirritar samstarfssamning við Reykjavíkurborg og er vinnuveitandi NPA aðstoðarfólks. Helstu skyldur hans eru að: 

 • Taka við greiðslum frá Reykjavíkurborg og ráðstafa þeim. 
 • Aðstoða notendur við að finna og velja aðstoðarfólk. 
 • Gera ráðningarsamninga við aðstoðarfólk í samstarfi við notendur. 
 • Tryggja að aðstoðarfólk njóti vinnuverndar og fullnægjandi aðbúnaðar. 
 • Greiða laun aðstoðarfólks og standa skil á opinberum gjöldum. 
 • Veita aðstoðarfólki fræðslu um NPA og þá hugmyndafræði sem þar býr að baki. 
 • Ganga frá starfslokum aðstoðarfólks fyrir hönd notenda. 
 • Færa rekstrarbókhald fyrir hvern notanda og skila til Reykjavíkurborgar. 
 • Annast samskipti og samstarf við Reykjavíkurborg. 
 • Veita notendum aðra þjónustu eftir því sem við á. 

Greiðslur frá Reykjavíkurborg

Reykjavíkurborg greiðir umsýsluaðila mánaðarlega upphæð sem byggir á einstaklingssamningi og samkomulagi um vinnustundir. 

Upphæðin skiptist í: 

 • Framlag vegna launa og launatengdra gjalda (85%) 
 • Framlag vegna umsýslukostnaðar (10%)  
 • Framlag vegna starfsmannakostnaðar (5%)