Hringrásaráherslur - Flokkun og hirða á lífrænum úrgangi

Lýsing á aðgerð og markmið

Aðgerð Græna plansins

Umfangsmiklar breytingar urðu á lögum um úrgangsmál árið 2021 sem koma flestar til framkvæmda 1. janúar 2023. Með lögunum verður lögð aukin skylda á einstaklinga og lögaðila til að flokka úrgang og merkingu íláta og innheimtu gjalda fyrir meðhöndlun úrgangs.

 

Framkvæmdatími

Áætluð verklok eru á seinni helmingi ársins 2023

Staða: Lokið

Stöðulýsing 1. júlí 2023

Breytt hirða við heimili hefur verið innleidd. Hafin er breyting á grenndarstöðvum og verið er að skoða framtíðarfyrirkomulag endurvinnslustöðva. 

Eldri stöðulýsingar

Tímasetning Lýsing framvindu
Júlí 2023 Á árinu 2023 varð veigamikil breyting á sorphirðu og tunnuskipti um alla borg var skipt niður á hverfi. Tunnuskiptin hófust í maí 2023 og mun ljúka í september 2023.
Janúar 2023   Með lögum um hringrásarhagkerfi, sem tóku gildi í janúar 2023, er skylt að flokka heimilisúrgang í fjóra flokka við heimili; pappír, plastumbúðir, lífrænn úrgangur (matarleifar) og blandaður úrgangur. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu; Garðabær, Hafnarfjörður, Kjósarhreppur, Kópavogur, Mosfellsbær, Reykjavík og Seltjarnarnes hafa unnið að undirbúningi kerfisins undanfarin tvö ár. Byrjað var að bjóða upp á hirðu á flokkuðum lífrænum eldhúsúrgangi í Reykjavík 1. september 2021 og innleitt í fleiri hverfi á árinu 2022
Júlí 2022 Byrjað var að bjóða upp á hirðu á flokkuðum lífrænum eldhúsúrgangi í Reykjavík 1. september 2021 og innleitt í fleiri hverfi á árinu 2022. Sorpmagn á íbúa dregst saman á milli ára en Reykvíkingar skiluðu af sér minnstu magni úrgangs á höfuðborgarsvæðinu árið 2021.

 

Tenging aðgerðar við stefnur Reykjavíkurborgar:

Svið innan Reykjavíkurborgar: