Skóla- og frístundasvið

Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða skóla- og frístundaþjónustu í leikskólum, grunnskólum, frístundaheimilum, félagsmiðstöðvum, skólahljómsveitum og fleiri stofnunum í öllum hverfum borgarinnar. 

Um sviðið

Allt faglegt starf í uppeldi og menntun barna og ungmenna byggir á Menntastefnu Reykjavíkurborgar; Látum draumana rætast. Stefnan grundvallast á grunnstefjum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess. Tilgangurinn er að búa börn undir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, gagnkvæmrar virðingar, mannréttinda og vinsemdar.

Í kraftmiklu og framsæknu skóla- og frístundastarfi er unnið að því að börn og unglingar öðlist menntun og reynslu til að láta drauma sína rætast og hafa jákvæð áhrif á umhverfi sitt og samfélag.

Alls starfa um 6.115 starfsmenn hjá skóla- og frístundasvíði í um 4.671 stöðugildum.

Undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar heyra um 170 starfsstaðir:

  • 68 leikskólar, þar af þrír samreknir með grunnskólum, auk 17 sjálfstætt starfandi leikskóla. Samtals dvelja þar um 6.300 börn. Um 400 börn dvelja að jafnaði hjá um 125 dagforeldrum;
  • 38 grunnskólar auk 6 sjálfstætt starfandi grunnskólar, með alls um 15.440 nemendur. 
  • 39 frístundaheimili, þar af fimm samrekin með grunnskólum, með alls um 4.300 börn. 
  • 21 félagsmiðstöðvar með um 130 þúsund skráðar heimsóknir á ári, þar af fjórar sértækar félagsmiðstöðvar. 
  • 4 skólahljómsveitir þar sem um 520 nemendur læra á hljóðfæri;
  • 1 tónlistarskóli samrekinn með grunnskóla, leikskóla og frístundastarfi, að auki eru 18 tónlistarskólar með þjónustusamning við Reykjavíkurborg.
  • Námsflokkar Reykjavíkur.

Skóla- og frístundasvið veitir þjónustu í fjölbreytilegu samfélagi

  • Börnin í borginni eru af minnst 97 þjóðernum og tala yfir 70 tungumál.
  • Nær 3.000 grunnskólanemar fá kennslu í íslensku sem öðru tungumáli.
  • Um 8% leikskólabarna og 25% nemenda í grunnskólum fá stuðning eða sérkennslu. Um 7% barna í frístundastarfi fá sérstakan stuðning. Að auki eru starfræktir fjórir frístundaklúbbar fyrir börn með fatlanir.

Menntastefna - Látum draumana rætast

Menntastefna Reykjavíkur til ársins 2030 byggir á grunnstefjum Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um að menntun barns skuli beinast að því að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu þess. Ríkur samhljómur er með menntastefnunni, aðalnámskrám leik- og grunnskóla og núgildandi stefnum skóla- og frístundasviðs og Reykjavíkurborgar.

Menntastefnan var mótuð í samstarfi þúsunda borgarbúa; með aðkomu barna í leikskólum, grunnskólum og frístundastarfi, foreldra, starfsfólks skóla- og frístundasviðs, kjörinna fulltrúa, innlendra og erlendra ráðgjafa og almennings. 

Skrifstofa skóla- og frístundasviðs 

Skrifstofa skóla- og frístundasviðs er að Höfðatorgi, Borgartúni 12-14. Þar er haldið utan um stefnumótun, þróun og faglega stjórnun þeirrar fjölbreyttu þjónustu og verkefna sem unnið er að á sviðinu, auk umsýslu vegna funda skóla- og frístundaráðs. Undir skrifstofuna heyra skóla- og frístundaskrifstofur í fjórum borgarhlutum, Nýsköpunarmiðja menntamála, Miðja máls og læsis, Miðstöð útivistar og útináms, Mixtúra og fleiri undirstofnanir sem sinna formlegu og óformlegu námi barna og ungmenna. 

Skóla- og frístundaþjónusta í borgarhlutum

Ný lög um samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna krefjast nýrra vinnubragða í samskiptum þeirra sem veita börnum og fjölskyldum þjónustu. Innleiðing á verkefninu Betri borg fyrir börn í öllum borgarhlutum er liður í breyttum vinnubrögðum. Lögð er áhersla á að þétta samstarf skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs með það að markmiði að samhæfa og bæta þjónustu við notendur, börn, ungmenni og fjölskyldur þeirra. Jafnframt er markmiðið að bæta stjórnun og auka stuðning við stjórnendur og starfseiningar skóla- og frístundasviðs í borgarhlutum með fagstjórum leik- og grunnskóla og mannauðs- og fjármálaráðgjöfum.  

Tölfræði, rannsóknir og mat á skóla- og frístundastarfi

Sviðsstjóri

Sviðsstjóri er Helgi Grímsson.

Hafðu samband

Erindi og fyrirspurnir má senda í tölvupósti á sfs@reykjavik.is.

Skóla- og frístundasvið er líka á Facebook og Instagram.

Starfsfólk

Skrifstofa sviðsstjóra

Aðalbjörg Dísa Guðjónsdóttir, skrifstofustjóri. 
Stýrir skrifstofunni, er í framkvæmdastjórn sviðsins og staðgengill sviðsstjóra. 

Netfang: adalbjorg.disa.gudjonsdottir@reykjavik.is

Anna Garðarsdóttir, verkefnastjóri. 
Undirbúningur og frágangur vegna funda skóla- og frístundaráðs. Heldur utan um innkomin erindi til skrifstofu sviðsins og eftirfylgni þeirra. Umsjón með starfshópum skrifstofu, bréfaskriftir, skráningar,  afhending beiðnabóka, ýmis skrifstofuverkefni fyrir skrifstofu sviðsins o.fl. 

Netfang: anna.gardarsdottir@reykjavik.is

Ásgeir Björgvinsson, verkefnastjóri. 
Teymisstjóri skráningarteymis. Barna- og nemendafjöldatölur og spár, nemendaskrá, úrvinnsla skimana í 2. og 3. bekk, aðstoð við starfshópa, gagnaöflun og úrvinnsla kannana, afgreiðsla fyrirspurna og  miðlægra rannsóknarleyfi. 

Netfang: asgeir.bjorgvinsson@reykjavik.is

Eygló Traustadóttir, verkefnastjóri. 
Teymisstjóri stjórnsýsluteymis. Umsýsla fyrir skóla- og frístundaráð og framkvæmdastjórn skóla- og frístundasviðs. Samstarf og ráðgjöf vegna skjala- og gæðamála. Umsjón með póstlistum.   

Netfang: eyglo.traustadottir@reykjavik.is

Guðrún Mjöll Sigurðardóttir, verkefnastjóri. 
Teymisstjóri tölfræði, árangurs og gæðamats og staðgengill skrifstofustjóra. Hefur umsjón með könnunum á viðhorfum foreldra, niðurstöðum nemendakannana og ýmsum greiningum í tengslum við starfsemi sviðsins. Teymið vinnur m.a. að gerð árangursmælinga og að þróun á nýtingu og miðlun gagna upp úr grunnkerfum borgarinnar til að styðja gagnadrifna ákvarðanatöku.   

Netfang: gudrun.mjoll.sigurdardottir@reykjavik.is

Halla María Ólafsdóttir, verkefnastjóri.  
Stýrir með stafrænum leiðtoga SFS teymi um stafræna umbreytingu sviðsins og tekur þátt í umbótaverkefnum  á sviði stafrænnar þróunar. Umsjón með innritun í þjónustu sviðsins og  ábyrgð á framkvæmd samnings SFS og ÞON um samstarf og verkaskiptingu milli sviðanna vegna framlínuþjónustu. Stýrir teymi úthlutunar leikskólaplássa og sinnir margvíslegum innritunarmálum.  Samskipti við stjórnendur á vettvangi auk kynninga og upplýsingagjafar til þeirra.  

Netfang: halla.maria.olafsdottir@reykjavik.is

Hallgerður Inga Gestsdóttir, verkefnastjóri. - Er í leyfi.
Umsjón með  gagnaöflun frá stjórnendum á vettvangi. Sendir  út spurningavagna til stjórnenda um starfsemina og greinir niðurstöður. Aðkoma að gerð og úrvinnslu ýmissa kannana  og annarri gagnavinnslu. 

Netfang: hallgerdur.inga.gestsdottir@reykjavik.is

Hjördís Rut Sigurjónsdóttir, upplýsingafulltrúi. 
Stýrir upplýsingateymi sviðsins og er þátttakandi í upplýsingateymi Reykjavíkurborgar. Heldur heildstætt utan um verkefni sem snúa að miðlun upplýsinga sem heyra undir skóla- og frístundasvið. Í því felst meðal annars að svara fyrirspurnum fjölmiðla, skrifa og koma á framfæri fréttum af sviðinu og koma að upplýsingagjöf til notenda.

Netfang: hjordis.rut.sigurjonsdottir@reykjavik.is.

Ingibjörg Íris Þorvaldsdóttir, verkefnastjóri.  
Hefur umsjón með gagnaöflun frá stjórnendum á vettvangi og miðlun á niðurstöðum. Kemur einnig að árangursmælingum ýmissa verkefna ásamt annarskonar gagnaöflun og úrvinnslu 

Netfang: ingibjorg.iris.torvaldsdottir@reykjavik.is

Sara Björg Ólafsdóttir, verkefnastjóri. 
Innritun í grunnskóla, nemendaskrá, nemendafjöldatölur og spár. Samskipti við sjálfstætt starfandi grunnskóla, umsjón með umsóknum fyrir grunnskólanemendur í skóla utan lögheimilis.  

Netfang: sara.bjorg.olafsdottir@reykjavik.is

Sigrún Harpa Magnúsdóttir, verkefnastjóri. 
Í mati og umbótastarfi skóla- og frístundastarfs. Vinnur við ýmsar greiningar svo sem samantektir úr niðurstöðum ýmis konar mats á stöðu starfseininga sviðsins, rýnihópavinnu, gerð gæðaviðmiða og árangursmat tengdu menntastefnu. Heldur utan gátlista menntastefnu, stuðning við innra mat og er með eftirlit með sjálfstætt starfandi leikskólum í Reykjavík.  

Netfang: sigrun.harpa.magnusdottir@reykjavik.is

Lögfræðiþjónusta

Guðrún Sigtryggsdóttir, yfirlögfræðingur.
Stýrir lögfræðiþjónustu skóla- og frístundasviðs og situr í framkvæmdastjórn sviðsins. Hefur umsjón og yfirsýn yfir lagaleg stjórnsýslumálefni skóla- og frístundasviðs, þar með talið umsjón með samningur og reglum sviðsins.

Netfang: Gudrun.Sigtryggsdottir@reykjavik.is

Katrín Elva Gunnarsdóttir, lögfræðingur.
Hefur umsjón með og ber ábyrgð á lögfræðitengdum verkefnum er varða persónuverndarmál skóla- og frístundasviðs. Í því er meðal annars átt við skipulagningu, samhæfingu og stjórnun á málum er varða persónuvernd á skóla- og frístundasviði.

Netfang: Katrin.Elva.Gunnarsdottir@reykjavik.is

Ragna Kristjónsdóttir, lögfræðingur.
Hefur umsjón með og ber ábyrgð á lögfræðitengdum verkefnum er varða vinnuréttarmál skrifstofu og starfsstaða skóla- og frístundasviðs. Í því er m.a. átt við skipulagningu og samhæfingu á lagalegum málum tengdum vinnurétti í samvinnu við mannauðsþjónustu skóla- og frístundasviðs.  Jafnframt önnur lagaleg verkefni svo sem samskipti og fyrirsvar gagnvart ráðuneytum, öðrum sveitarfélögum og stofnunum. Staðgengill yfirlögfræðings.  

Netfang: Ragna.Sigrun.Kristjonsdottir@reykjavik.is

Þórarna Ólafsdóttir, lögfræðingur.
Hefur umsjón með og ber ábyrgð á verkefnum tengdum daggæslu barna í heimahúsum. Í því er m.a. átt við skipulagningu, samhæfingu og stjórnun á málum er varða daggæslu á skóla- og frístundasviði, öðrum en faglegum hluta sem heyrir undir leikskólaskrifstofu.  Jafnframt önnur lagaleg verkefni svo sem samskipti og fyrirsvar gagnvart ráðuneytum, öðrum sveitarfélögum og stofnunum. 

Netfang: Thorarna.Olafsdottir@reykjavik.is

Skrifstofa leikskólamála 

Ólafur Brynjar Bjarkason, skrifstofustjóri.
Hefur forystu í fagmálum leikskóla, stýrir starfi leikskólahluta fagskrifstofunnar, yfirmaður leikskólastjóra og fagstjóra í miðstöðvum, situr í framkvæmdastjórn SFS. 

Netfang: olafur.brynjar.bjarkason@reykjavik.is

Aðalheiður Stefánsdóttir, deildarstjóri. 
Er í forsvari fyrir teymi sem metur umsóknir um forgang í leikskóla og tengiliður vegna innritunarmála. Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu og heldur utan um umsóknir vegna styrkja. Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi fagskrifstofu leikskólamála. Staðgengill skrifstofustjóra. 

Netfang: aðalheiður.stefansdottir@reykjavik.is

Fjóla Þorvaldsdóttir, sérkennslufulltrúi.
Hefur umsjón með sérkennslu í leikskólum, ber ábyrgð á úthlutun fjármagns vegna sérkennslu og er tengiliður við stofnanir sem annast greiningar og stuðningsþjónustu við börn. 

Netfang: fjola.thorvaldsdottir@reykjavik.is

Kristín Hildur Ólafsdóttir, verkefnastjóri sköpunar og skapandi kennsluhátta.
Umsjón með innra mati, umbótum í leikskóla, símenntun, listir og menning. Almenn ráðgjöf í faglegu starfi leikskóla. 

Netfang: kristin.hildur.olafsdottir@reykjavik.is

Skrifstofa grunnskólamála  

Soffía Vagnsdóttir, skrifstofustjóri grunnskólastarfs.
Hefur forystu í fagmálum grunnskóla, stýrir starfi grunnskólahluta fagskrifstofunnar, yfirmaður skólastjóra, situr í framkvæmdastjórn SFS. 

Netfang: soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Alda Árnadóttir, verkefnastjóri stoðþjónustu og skóla fyrir alla.
Stefnumörkun og innleiðing stefnu vegna skóla án aðgreiningar, umsjón með úthlutun fjármagns til stuðnings við fatlaða nemendur og nemendur með alvarlegar raskanir í grunnskólum, inntökuteymi í sérhæfðar sérdeildir og sérskóla. 

Netfang: alda.arnadottir@reykjavik.is

Guðrún Edda Bentsdóttir, verkefnastjóri.
Staðgengill skrifstofustjóra, umsjón funda með fagstjórum, skólastjórum og grunnskólaskrifstofu, skipulagning símenntunar kennara og skólastjórnenda, svörun ýmissa erinda og fyrirspurna um grunnskólamál, verðlaun og styrkir skóla- og frístundaráðs o.fl. 

Netfang: gudrun.edda.bentsdottir@reykjavik.is

Ólöf Kristín Sívertsen, verkefnastjóri.
Innra og ytra mat, lýðheilsumál (heilsuefling og forvarnir) og innleiðing lýðheilsustefnu, innleiðing matarstefnu borgarinnar, stuðningur við matráða, stuðningur við stjórnendur og starfsfólk, íslenskuverðlaun o.fl.  

Netfang: olof.kristin.sivertsen@reykjavik.is

Skrifstofa frístundamála  

Soffía Pálsdóttir, skrifstofustjóri frístundamála.
Ber ábyrgð á stefnumótun, áætlanagerð og rekstri frístundastarfs SFS. Stýrir starfi frístundahluta fagskrifstofunnar. Er yfirmaður framkvæmdastjóra frístundamiðstöðva, situr í framkvæmdastjórn SFS. Annast samskipti við fagaðila, félög og samtök um frístundaþjónustu við börn og unglinga. 

Netfang: soffia.palsdottir@reykjavik.is

Gísli Ólafsson, verkefnastjóri frístundastarfs.
Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi frístundaskrifstofu. Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu frístundamála og sinnir stuðningi, ráðgjöf og fræðslu í tengslum við frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. Vinnur með Reykjavíkurráði ungmenna og ungmennaráð í hverfum borgarinnar. 

Netfang: gisli.olafsson@reykjavik.is

Hulda Valdís Valdimarsdóttir, verkefnastjóri frístundastarfs.
Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi frístundaskrifstofu. Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu frístundamála og sinnir stuðningi, ráðgjöf og fræðslu í tengslum við frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. Vinnur með Reykjavíkurráði ungmenna og ungmennaráð í hverfum borgarinnar. 

Netfang:  hulda.valdis.valdimarsdottir@reykjavik.is

Sigríður Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri í frístundaþjónustu fatlaðra barna.  
Stýrir þekkingarmiðstöð málefna fatlaðra barna á frístundahluta SFS er staðsett í frístundamiðstöðinni Kringlumýri. Þekkingarmiðstöðin metur m.a. þjónustuþörf og úthlutar stuðningi á frístundaheimili borgarinnar og sértækar félagsmiðstöðvar ásamt því að leiðbeina starfsfólki á vettvangi, veita ráðgjöf og fræðslu og tryggja að sambærileg þjónusta sé veitt börnum með úthlutaðan stuðning. 

Netfang: sigridur.rut.hilmarsdottir@reykjavik.is 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir, verkefnastjóri frístundastarfs.
Kemur að stefnumótun og starfsáætlanavinnu frístundamála og sinnir stuðningi, ráðgjöf og fræðslu í tengslum við frístundamiðstöðvar, félagsmiðstöðvar og frístundaheimili. Miðlæg upplýsingagjöf um starfsemi frístundaskrifstofu. Staðgengill skrifstofustjóra. 

Netfang: sigrun.sveinbjornsdottir@reykjavik.is

Fjármála- og rekstrarþjónusta

Frans Páll Sigurðsson, fjármálastjóri. Yfirumsjón með fjármálum og rekstri skóla- og frístundasviðs. Umsjón og eftirlit með fjármálum og rekstri sviðsins og veita ráðgjöf vegna fjármála og reksturs. sér um gerð fjárhagsáætlunar, eftirlit, uppgjör og frávikagreiningar og eftirfylgni með mánaðaruppgjörum. Yfirmaður fjármála- og rekstrarþjónustu skóla- og frístundasviðs, heyrir beint undir sviðsstjóra og situr í framkvæmdastjórn sviðsins. 

Netfang: frans.pall.sigurdsson@reykjavik.is.

Ásdís Olga Sigurðardóttir, verkefnastjóri bygginga- og búnaðarmála.
Heldur utan um verkefni sem snúa að endurbótum og uppbyggingu í húsnæði leikskóla.  

Netfang: asdis.olga.sigurdardottir@reykjavik.is

Bryndís Eva Sverrisdóttir, fjármálasérfræðingur grunnskólamála. Umsjón með áætlanagerð grunnskóla og úthlutunarlíkaninu Eddu. 

Netfang: bryndis.eva.sverrisdottir@reykjavik.is 

Daníel Benediktsson, verkefnastjóri bygginga- og búnaðarmála. Heldur utan um verkefni sem snúa að endurbótum og uppbyggingu í húsnæði skóla- og frístundasviðs. 

Netfang: daniel.benediktsson@reykjavik.is

Guðmundur Guðbjörnsson, deildarstjóri áætlanagerðar og uppgjöra. Áætlanagerð, mánaðarleg uppgjör og frávikagreining, eftirfylgni til að tryggja að útgjöld séu innan fjárheimilda ásamt greiningum útreikningum og svörun fyrirspurna. Fjárhagslegt eftirlit, þróun og samantekt á lykiltölum og upplýsingagjöf til stjórnenda. Samþykkt reikninga.

Netfang:  gudmundur.gudbjornsson@reykjavik.is

Haukur Þór Haraldsson, fjármálasérfræðingur. Fjölþætt verkefni á sviði fjármála, rekstrarmála, samningamála og greiningarmála.  

Netfang: haukur.haraldsson@reykjavik.is

Helga Gunnarsdóttir, fjármálafulltrúi. Umsjón, notendaþjónusta og þróun með Völu leikskólakerfi, Völu frístundakerfi og Völu matarkerfi. Sér um námskeið fyrir starfsmenn í Völu. Held utan um greiðslur og tekjufærslur á styrkjum frá þriðja aðila t.d. Erasmus, Nordplus og Ríkissjóði.   

Netfang: helga.gunnarsdottir@reykjavik.is

Linda Björk Elíasdóttir, fjármálasérfræðingur. Útgreiðslur til sjálfstætt starfandi leikskóla, greiðslur á milli sveitarfélaga, reikningagerð og utanumhald umsókna vegna flutninga barna, niðurgreiðslur til dagforeldra - útgreiðslur, greiðsla almenna styrkja.  

Netfang: linda.eliasdottir@reykjavik.is

Kristín Ásgerður Blöndal, innheimtustjóri. Reikningagerð fyrir leikskóla, frístundaheimili, skólahljómsveitir og vegna skólamáltíða. Afgreiðsla umsókna um lækkun dvalargjalda. Notendaaðstoð vegna Völu, svörun fyrirspurna foreldra, leikskólastjóra, félagsráðgjafa og barnaverndar vegna reikninga og umsókna. Utanumhald vanskilalista, uppsagnavinnsla v/vanskila leikskóla- og frístundaheimilisgjalda og samskipti við skuldara og innheimtufyrirtæki, félagsráðgjafa og barnavernd. Afstemmingar og m.fl. 

Netfang: kristin.asgerdur.blondal@reykjavik.is og kab@reykjavik.is

Kristján Gunnarsson, fjármálasérfræðingur. Eftirfylgni með úthlutunarlíkönum í leik- og grunnskólum og frístundamiðstöðvum – eftirfylgni. Rekstrareftirlit og greiningar. Staðgengill fjármálastjóra.  

Netfang: kristjan.gunnarsson@reykjavik.is

Sigríður María Hreiðarsdóttir, fjármálasérfræðingur. Tímabundið:  Forstöðumaður Námsflokka Reykjavíkur, umsóknir, innkaupakort fyrir starfsmenn starfsstöðva SFS, hækkun á heimild á innkaupakorti fyrir starfsmenn starfstöðva SFS, Mánaðarlegar greiðslur – styrkir til tónlistarskóla í Reykjavík, Mánaðarlegar greiðslur – styrkir til sjálfstætt starfandi grunnskóla í Reykjavík, Innheimta fyrir starfstöðvar SFS þ.e. leikskóla og grunnskóla, Innheimta fyrir miðlæga einingu SFS, Samþykkt á greiðslum vegna nemenda með lögheimili í Rvk í grunnskólum utan Reykjavíkur, Innheimta vegna nemenda í grunnskólum Rvk með lögheimili utan Rvk, Aðstoð vegna reikninga/Agresso og fleira.

Netfang: sigridur.maria.hreidarsdottir@reykjavik.is

Viktoría Gísladóttir, fjármálasérfræðingur. Áætlanagerð, uppgjör, samþykkt reikninga, tengiliður við frístundamiðstöðvar o.fl. 

Netfang: viktoria.gisladottir@reykjavik.is

Þórdís Eik Friðþjófsdóttir, verkefnastjóri bygginga- og búnaðarmála. Heldur utan um verkefni sem snúa að endurbótum og uppbyggingu í húsnæði skóla- og frístundasviðs. 

Netfang: thordis.eik.fridthjofsdottir@reykjavik.is

Nýsköpunarmiðja menntamála

Fríða Bjarney Jónsdóttir, deildarstýra.
Yfirumsjón með stuðningi og ráðgjöf við starfsstaði skóla- og frístundasviðs vegna innleiðingar menntastefnu. Vinnur að aukinni samræmingu verkefna og ráðgjafar hjá starfsfólki NýMið og einnig að því að efla samstarf við háskólasamfélagið vegna starfsþróunar og símenntunar. 

Netfang: frida.b.jonsdottir@reykjavik.is

Elín Oddný Sigurðardóttir, verkefnastjóri Tónlistarmála.
Verkefnastjóri skólahljómsveita Reykjavíkur, tengiliður vegna samstarfs við tónlistarskólanna í borginni. Innleiðing stefnu Skóla-og frístundasviðs um framtíðarskipan tónlistarnáms í borginni i starfi leikskóla, grunnskóla, frístundaheimila, félagsmiðstöðva, skólahljómsveita og tónlistarskóla. 

Netfang: elin.sigurdardottir@reykjavik.is

Harpa Rut Hilmarsdóttir, verkefnastjóri barnamenningar hjá skóla- og frístundasviði og menningar- og ferðamálasviði.
Stýrir viðburðum og verkefnum sem tengja saman börn og menningu eins og Barnamenningarhátíð, Skrekk og fleira. Hún miðlar upplýsingum um tilboð og fræðslu og veitir ráðgjöf og stuðning um menningartengd verkefni. 

Netfang: Harpa.Rut.Hilmarsdottir@reykjavik.is

Hjörtur Ágústsson, verkefnastjóri alþjóðasamstarfs og styrkja.
Hefur yfirsýn yfir þátttöku sviðsins í alþjóðaverkefnum og þá styrki sem hægt er að sækja um bæði fyrir innlendum verkefnum og alþjóðasamstarfi. Hann styður stjórnendur og starfsmenn í skóla- og frístundastarfi við að sækja um styrki og við umsýslu alþjóðaverkefna ásamt því að skipuleggja og sækja um styrki í stærri verkefnum. 

Netfang: Hjortur.Agustsson@reykjavik.is

Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, verkefnastýra Jafnréttisskóla Reykjavíkur.
Sér um ráðgjöf, stuðning og fræðslu um jafnréttis- og kynheilbrigðismál til stjórnenda og starfsfólks í leik- og grunnskólum og frístundastarfi borgarinnar. Kolbrún er formaður ráðgjafateymis um óæskilega kynhegðun og kynferðisofbeldi í skóla- og frístundastarfi og veitir ráðgjöf, stuðning og fræðslu til stjórnenda og starfsfólks í slíkum málum. 

Netfang:  Kolbrun.Hrund.Sigurgeirsdottir@reykjavik.is

Margrét Björnsdóttir, forstöðumaður skólasafna.
Skráir og flokkar nýtt efni fyrir skólasöfn grunnskólana í bókasafnskerfið Gegni. Veitir ráðgjöf varðandi bókakaup og innkaup annars efnis eins og húsbúnaðar, miðlar upplýsingum og hugmyndum í safnvinnu og heldur utan um fræðslu- og samráðsfundi fyrir starfsfólk skólasafna. 

Netfang: Margret.Bjornsdottir@reykjavik.is

Mixtúra – stafræn tækni í skóla- og frístundastarfi 

Kennsluráðgjafar, Búnaðarbanki SFS og sköpunar- og tæknismiðja Mixtúru er staðsett á Menntavísindasviði Háskóla Íslands, Stakkahlíð 1, Stofa K-101 og K-104, www.mixtura.is, sími 411 7080, mixtura@reykjavik.is 

Alexía Rós Gylfadóttir, verkefnastjóri skapandi tækni.
Stuðningur við framsækna og skapandi tækni í sköpunar- og tæknismiðju Mixtúru. Verkefni tengd STEAM áherslum. Tengiliður Búnaðarbanka SFS.
Netfang: alexia.ros.gylfadottir@reykjavik.is  

Bjarndís Fjóla Jónsdóttir,  verkefnastjóri stafrænnar tækni.
Nám, kennsla og leikur í fjölbreyttu starfi, nýbreytni og framsæknar lausnir og persónuverndarmál.

Netfang: bjarndis.fjola.jonsdottir@reykjavik.is  

Erla Stefánsdóttir, verkefnastjóri stafrænnar miðlunar.
Stafræn miðlun, myndbandagerð, kvikmyndaverkefni og margmiðlun. Hljóð- og viðburðaupptökur.

Netfang: erla.stefansdottir@reykjavik.is  

Hildur Rudolfsdóttir, verkefnastjóri stafrænnar tækni.
Þróunarverkefni, hönnunarhugsun og nýsköpun. Tengiliður framsækinnar og skapandi tækni í Mixtúru og Lego-verkefna. Umsjón með starfsþróun og Staðgengill deildarstjóra.

Netfang: hildur.rudolfsdottir@reykjavik.is  

Hildur Ásta Viggósdóttir, verkefnastjóri stafrænnar tækni.
Nám, kennsla og leikur í fjölbreyttu starfi, nýbreytni og framsæknar lausnir. Verkefni Stafrænnar grósku og Google skólaumhverfis.

Netfang: hildur.asta.viggosdottir@reykjavik.is  

Þorbjörg Þorsteinsdóttir, deildarstjóri Mixtúru.
Yfirsýn og upplýsingamiðlun, stefnumótun og áætlanagerð, samstarfs-, þróunar- og umbótaverkefni. Verkefni tengd starfsþróun og stafrænni hæfni. 

Netfang: thorbjorg.st.thorsteinsdottir@reykjavik.is   

Miðja máls og læsis

Dröfn Rafnsdóttir, deildarstjóri.

Netfang: Drofn.Rafnsdottir@reykjavik.is

Aleksandra Kosimala, verkefnastjóri fjölmenningar í leikskóla.
Styður við leikskólastarf varðandi fjölmenningu og fjölmenningarleg vinnubrögð. Veitir ráðgjöf varðandi faglega starfshætti og skipuleggur fræðslu og námskeið.

Netfang: Aleksandra.Kozimala@reykjavik.is.

Dagbjört Ásbjörnsdóttir, verkefnastjóri fjölmenningar í grunnskóla og frístundastarfi.
Styður við grunnskóla og frístundastarf varðandi fjölmenningu og fjölmenningarleg vinnubrögð. Veitir ráðgjöf varðandi faglega starfshætti og skipuleggur fræðslu og námskeið.

Netfang: dagbjort.asbjornsdottir@reykjavik.is

Emilía Rafnsdóttir, verkefnastjóri vegna ráðgjafar á málþroska og læsis.
Styður starfsfólk leikskóla varðandi málþroska og læsis. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leikskólum. Skipuleggur skipuleggja fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk leikskóla.

Netfang: Emilia.Rafnsdottir@reykjavik.is

Helga Ágústsdóttir, verkefnastjóri vegna íslensku sem annars tungumáls.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun, kennslu fjöltyngdra barna og íslensku sem annars máls. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra kennsluhátta. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Helga.Agustsdottir@reykjavik.is.

Kriselle Suson Jónsdóttir, filipseysku- og enskumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Kriselle.Lou.Suson.Jonsdottir@reykjavik.is.

Magdalena E Andrésdóttir, pólskumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Magdalena.Elisabet.Andresdottir@reykjavik.is

Oksana Shabatura, úkraínskumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Oksana.Shabatura@reykjavik.is.

Ragnheiður V Sigtryggsdóttir, verkefnastjóri vegna barna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun, kennslu fjöltyngdra barna og íslensku sem annars máls. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra kennsluhátta. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Ragnheidur.V.Sigtryggsdottir@reykjavik.is

Saga Stephensen, verkefnastjóri fjölmenningar í leikskóla.
Styður við leikskólastarf varðandi fjölmenningu og fjölmenningarleg vinnubrögð. Veitir ráðgjöf varðandi faglega starfshætti og skipuleggur fræðslu og námskeið.

Netfang: Saga.Stephensen@reykjavik.is

Salah Karim, kúrdísku- og arabískumælandi brúarsmiður.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi móttöku, aðlögun barna af erlendum uppruna. Byggir brú á milli fjöltyngdra barna, foreldra þeirra og starfsmanna í skóla- og frístundastarfi. Veitir ráðgjöf um samskipti við fjölskyldur af erlendum uppruna. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir foreldra og starfsfólk.

Netfang: Salah.Karim.Mahmood@reykjavik.is

Sigrún J Baldursdóttir, verkefnastjóri vegna ráðgjafar á málþroska og læsis.
Styður starfsfólk í grunnskóla- og frístundastarfi varðandi málþroska, læsis og kennslu í íslensku sem öðru tungumáli. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra kennsluhátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Sigrun.Jonina.Baldursdottir@reykjavik.is

Þóra Sæunn Úlfsdóttir, verkefnastjóri vegna ráðgjafar á málþroska og læsis.
Styður starfsfólk í skóla- og frístundastarfi varðandi málþroska og læsis. Veitir ráðgjöf um þróun faglegra starfshátta til að stuðla að hvetjandi mál- og læsisumhverfi fyrir börn í leik og starfi. Skipuleggur fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk í skóla- og frístundastarfi.

Netfang: Thora.Saeunn.Ulfsdottir@reykjavik.is