Tillögur að starfsleyfi í auglýsingu

Teiknuð mynd af tré að sumri til.

Eftirfarandi starfsleyfistillögur í auglýsingu eiga eingöngu við starfsemi sem talin er upp í X. viðauka reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit. Málsmeðferð þeirra verður í samræmi við gr. 6 í reglugerðinni.