Notendaskilmálar korta menningar- og íþróttasviðs

Notendaskilmálar kortanna eiga við um sundkort í sundlaugarnar í Reykjavík, Ylströnd og kort í Fjölskyldu- og húsdýragarðinn.

1. Samþykki skilmála

Með kaupum og/eða notkun sundkorta í sundlaugarnar í Reykjavík og einnig þeim umgengnisreglum sem á starfsstöðum gilda, samþykki korthafi að fylgja þessum skilmálum

2. Skilgreiningar

Eftirtalin hugtök hafa þessa merkingu þar sem þau koma fyrir í skilmálum þessum:

 • Sundlaugarnar í Reykjavík eru:
   
  • Árbæjarlaug
  • Breiðholtslaug
  • Dalslaug
  • Grafarvogslaug
  • Klébergslaug
  • Laugardalslaug
  • Sundhöll Reykjavíkur
  • Vesturbæjarlaug
    
 • Fullorðinn – einstaklingar sem eru 18 ára og eldri.
 • Skiptakort – sundkort með inneign á ákveðin fjölda ferða
 • Tímabilakort – kort sem gefið er út með nafni og kennitölu einstaklings og er aðeins til einkanota fyrir þann einstakling.
 • Fríkort - aðgangskort sem einstaklingur fær án endurgjalds og greitt er af stofnunum.
 • Aðgangsauðkenni - eru margnota plastkort sem hægt er að fylla á. Þau eru sjálfsafgreiðslukort sem skanna þarf við aðgangshlið.

3. Notendareglur

Skiptakort

 • er kort með inneign á ákveðinn fjölda ferða.
 • er gefið út á kennitölu einstaklings
 • fleiri en einn einstaklingur getur notað skiptakort
 • skiptakort gildir ekki fyrir hópa.
 • gildistími skiptakorta er 48 mánuðir frá kaupdegi.

Tímabilakort

 • eru kort sem gefin eru út fyrir ákveðinn einstakling og er til einkanota fyrir þann einstakling.
 • eru aðgreind fyrir börn, fullorðna, aldraða og aðra skilgreinda hópa.
 • kortið veitir aðgang að sundstöðum yfir fyrirfram skilgreint tímabil.
 • hægt er að nota kortið í sjálfsafgreiðsluhliðum einu sinni á dag en kjósi eigandi að nýta kortið aftur sama dag þarf að snúa sér til afgreiðslu.
 • fríkort er eingöngu hægt að nýta einu sinni á dag.
 • mynd er tekin af eiganda tímabilakorta til auðkenningar sé hann yfir 18 ára.
 • ef korthafi heimilar ekki myndatöku þarf hann að snúa sér til afgreiðslu við hverja komu og sýna skilríki.

Fjölskyldukort

 • Gildir fyrir tvo fullorðna og fjögur börn. Mögulegt er að bæta við fleiri einstaklingum gegn gjaldi.
 • Einungis skráðir korthafar geta notað kortið. Ekki er hægt að skipta út korthöfum á gildistíma.
 • Veitir aðgang á hefðbundnum þjónustutíma og að atburðum sem eru á vegum garðsins.
 • Við notkun kortsins er heimilt að óska eftir framvísum skilríkja.
 • Mynd er tekin af eigendum fjölskyldukorta til auðkenningar séu þeir yfir 18 ára.
 • Ef korthafi heimilar ekki myndatöku þarf hann að snúa sér til afgreiðslu við hverja komu og sýna skilríki.

Reglur þessar gilda yfir öll útgefin sundkort á vegum Reykjavíkurborgar.

4. Gjaldskrá

Reykjavíkurborg gefur árlega út gjaldskrá fyrir sundlaugar Reykjavíkur. Gjaldskrá hvers árs er aðgengileg á heimasíðu Reykjavíkurborgar og á starfsstöðum.

5. Skilareglur

Skiptakortum er ekki hægt að skipta yfir í tímabilskort.

Ekki er hægt að leggja inn kort tímabundið.

Ekki er boðið upp á framselja tímabilskort á aðra kennitölu.

6. Vanefndir, lokun korta

Ef korthafi gerist brotlegur við notendareglur samkvæmt skilmálum þessum eða ítrekað og freklega við umgengisreglur sundlauga hefur menningar- og íþróttasvið heimild til að afturkalla og loka korti fyrirvaralaust .

Verði einstaklingur uppvís að því að framvísa tímabilakorti sem skráð er á annan einstakling hefur menningar og íþróttasvið heimild til að loka viðkomandi korti.

7. Glötuð kort

Korthafi getur tilkynnt glatað kort í næstu sundlaug eða sent póst á sundkort@reykjavik.is og fengið inneign sína flutta yfir á nýtt aðgangsauðkenni.

Greitt skal fyrir nýtt aðgangsauðkenni samkvæmt gjaldskrá hverju sinni.

Korthafi ber ábyrgð á allri notkun kortsins fram að lokun þess.

8. Fyrispurnir

Allar fyrirspurnir varðandi sundkort sendist á netfangið sundkort@reykjavik.is. Einnig er hægt að hafa samband við skrifstofu menningar- og íþróttasviðs í síma 411-1111. .

9. Persónuvernd

Um meðferð og vinnslu persónuupplýsinga af hálfu Reykjavíkurborgar gilda lög um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 (persónuverndarlög). Með því að samþykkja skilmála þessa veitir korthafi Reykjavíkurborg heimild til að vinna með gögn sem verða til við notkun sundkorta.

Vinnsla persónuupplýsinga í tengslum við notkun sundkorta fer fram af hálfu menningar- og íþróttasviðs Reykjavíkur. Megintilgangur vinnslu persónuupplýsinga er að veita þá þjónustu sem korthafi hefur óskað eftir og veitt er með framvísun sundkorts. Vinnslan byggir á upplýstu samþykki hins skráða.

Veiti notandi ekki umbeðnar persónuupplýsingar getur það leitt til þess að ekki verði unnt að samþykkja umsókn um útgáfu sundkorts. Þá á notandi rétt á að draga samþykki sitt til baka hvenær sem er. Afturköllun samþykkis mun þó ekki hafa áhrif á lögmæti vinnslu persónuupplýsinga á grundvelli samþykkisins fram að afturkölluninni. Uppsögn vegna samnings um sundkort skal beina á netfangið sundkort@reykjavik.is Þá er einnig unnt að hafa samband símleiðis í síma 411-1111. Aðgangur að vinnslu persónuupplýsinga er takmarkaður við það starfsfólk sem þurfa hann starfs síns vegna. 

Reykjavíkurborg notar upplýsingar um nafn, mynd, kennitölu og netfang korthafa til að auðkenna hann í hliðum þjónustustöðva. Persónuupplýsingar þessar eru jafnframt unnar í þeim tilgangi að opna og endurútgefa glötuð kort ef við á, sem og til að framkvæma flutning á inneignum notenda á milli auðkenna, sé þess óskað. Þá kann Reykjavíkurborg að nota tengiliðaupplýsingar korthafa til að gera honum viðvart ef röskun verður á þjónustu.

Reykjavíkurborg mun einnig nýta persónuupplýsingar notenda í því skyni að framkvæma tölfræðilegar greiningar í því skyni að bæta þjónustu til notenda og greina notkun hennar, svo sem  til þess að sjá hversu margir gestir eru inni á hverju þjónustusvæði hverju sinni.

Í þeim tilfellum sem starfsfólk Reykjavíkurborgar óskar eftir útgáfu sundkorts er persónuupplýsingum miðlað frá næsta yfirmanni til skrifstofu menningar- og íþróttasviðs Reykjavíkur svo unnt sé að gefa út sundkort í samræmi við reglur Reykjavíkurborgar um starfskjör. 

Notendur geta á hvaða tíma sem er óskað eftir upplýsingum um þær persónuupplýsingar sem varðveittar eru í samræmi við ákvæði persónuverndarlaga.

Hafa má samband við persónuverndarfulltrúa Reykjavíkurborgar í síma 411-1111 eða með því að senda tölvupóst á netfangið personuverndarfulltrui@reykjavik.is

10. Lög og varnarþing

Skilmálar þessir fara eftir íslenskum lögum, svo og öll mál sem rísa kunna af notkun nema um annað sé sérstaklega samið.

Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

11. Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1 desember 2023

 

Reykjavík, 24. ágúst 2023