Þróunarverkefni vegna heilabilunar

Fólk með heilabilunarsjúkdóma og fjölskyldur þeirra þurfa oftar en ekki á auknum stuðningi að halda til að mæta ýmsum áskorunum í daglegu lífi. Þróunarverkefni um félagslegan stuðning vegna heilabilunar er ætlað að létta álagi af heimilum fólks með heilabilunarsjúkdóm og bæta lífsgæði þess og aðstandenda. 

Hvernig virkar þróunarverkefnið?

Verkefnið felur í sér aukinn félagslegan stuðning við fólk með heilabilunarsjúkdóm og fjölskyldur þeirra, þar sem aðstæður eru með þeim hætti að viðkomandi getur búið heima.

Starfsfólk veitir stuðning í tvær til þrjár klukkustundir í eitt til tvö skipti í viku, í senn um kvöld og helgar í samræmi við þarfir hvers og eins. Starfsfólk verkefnisins mun fá þjálfun og fræðslu til að veita fólki með heilabilun markvissan stuðning, en jafnframt verður lögð áhersla á að ráða inn starfsfólk með þekkingu á heilabilunarsjúkdómum og reynslu af þjónustu við fólk með heilabilun.

Hverjir geta orðið þátttakendur?

Þátttakendur þurfa að uppfylla eftirfarandi skilyrði:

  • Eiga lögheimili í Reykjavík
  • Vera í sjálfstæðri búsetu
  • Hafa fengið læknisfræðilega greiningu á heilabilun
  • Metnir í þörf fyrir félagslegan stuðning um kvöld eða helgar

Fólk sem dvelur á sjúkrahúsi, býr á hjúkrunarheimili eða í sértæku búsetuúrræði getur ekki tekið þátt í verkefninu.

Alls geta 30 einstaklingar tekið þátt á hverjum tíma. Þar sem um tímabundið þróunarverkefni er að ræða verður horft til fjölbreytni í vali á þátttakendum í verkefnið. Meðal þátta sem horft verður til er aldur umsækjenda, fjölskyldustaða, búseta, virkni og aðrir sjúkdómar.

Hvernig er sótt um þátttöku?

Sótt er um þátttöku í verkefninu á Mínum síðum

Einnig er hægt að fylla út umsókn á PDF-formi og senda á heima@reykjavik.is eða skila á þjónustumiðstöð í þínu hverfi.

 

Stefna og samstarf

Í stefnu Reykjavíkurborgar um málefni eldri borgara fyrir árin 2018-2022 kemur fram að bjóða eigi upp á mismunandi valkosti í stuðningi fyrir heilabilaða og taka sérstakt tillit til álags á aðstandendum. Í ljósi þessara markmiða var ákveðið að fara af stað með þróunarverkefni um aukinn félagslegan stuðning við fólk með heilabilun.

Við þróun verkefnisins er leitað eftir áliti frá Alzheimersamtökunum, forstöðufólki sérhæfðra dagþjálfana og sérfræðinga frá Landspítala-háskólasjúkrahúss og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.

Hvar fæ ég frekari upplýsingar?

Sérfræðingar í öldrunarráðgjöf á þjónustumiðstöðvum veita nánari upplýsingar um verkefnið.

Einnig er hægt að hringja í þjónustuver Reykjavíkurborgar í s: 4 11 11 11.