Dvalar- og fæðisgjald í búsetuúrræðum

Gjaldskrá 2024

Lýsing Skýring Eining Verð kr.
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Dvalargjald Pr. mánuð 40.095
Heimili fyrir einstaklinga með miklar og flóknar þjónustuþarfir Fæði Pr. mánuð 38.710
Heimili fyrir tvígreinda karlmenn Fæði Pr. mánuð 38.710
Áfangaheimili Fæði Pr. mánuð 38.710
Búsetuendurhæfing fyrir geðfatlaða Fæði Pr. mánuð 34.850
Skammtímadvalir Fæði Pr. dag 1.205

Gjaldskrá þessi er sett með stoð í XII. og XIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991 og 17. gr. laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir.

Gjaldskrá þessi öðlast gildi þann 1. janúar 2024 og fellur þá jafnframt úr gildi eldri gjaldskrá sama efnis.