Hverfisskipulag

""

Hverfisskipulag er deiliskipulag fyrir gróin hverfi sem á að gera þau vistvænni og sjálfbærari og þróa byggðina í takt við breyttar áherslur í samfélaginu. Hverfisskipulagið mun einnig einfalda íbúum að sækja um breytingar á fasteignum sínum eða lóðum.

Markmið

Öll gróin hverfi borgarinnar munu fá sérstakt hverfisskipulag þar sem m.a. er mótuð stefna um breytingar á húsnæði, fjölgun íbúa, samgöngur, græn svæði og styrkingu verslunar og þjónustu í hverfunum. Markmiðið er einnig að bæta og fegra borgarumhverfið og hvetja til heilsueflandi og jákvæðra athafna. Jafnframt er lögð áhersla á að færa mótun borgarumhverfisins nær íbúum með virku samráði.

Hverfasjá

Í hverfasjá má á einfaldan hátt nálgast öll skipulagsgögn hverfisskipulags, svo sem skipulagsskilmála, skipulagsuppdrátt, greinargerðir og leiðbeiningarit hverfisskipulags.

Hverfasjáin bætir til muna aðgengi íbúa að upplýsingum um skipulag í gildi og gerir umsóknar- og afgreiðsluferli vegna ýmiskonar breytinga á fasteignum einfaldara og skilvirkara.

""

Margþættur ávinningur fyrir íbúa og borg

Með tilkomu hverfisskipulags verður mun einfaldara fyrir íbúa að gera breytingar á fasteignum sínum, s.s. að byggja kvisti, svalir, viðbyggingar og fjölga íbúðum í þegar byggðum húsum.

Heimildir hverfisskipulagsins geta aukið framboð á litlum og meðalstórum íbúðum í grónum hverfum og þannig bætt nýtingu ýmissa innviða, s.s. grunn- og leikskóla.

Heimildir hverfisskipulags miða einnig að því að styrkja fjölbreytta þjónustu og verslun í göngufæri við íbúana sem hefur jákvæð áhrif á mannlíf og samgöngur innan hverfanna.

Til hamingju Árbær

Fyrsta hverfisskipulagið, fyrir Ártúnsholt, Árbæ og Selás, tók gildi 5. nóvember 2019. Með því fengu fjölmargir íbúar nýjar heimildir til viðbygginga og breytinga á fasteignum sínum, s.s. til að byggja kvisti, svalir og viðbyggingar og fjölga íbúðum í þegar byggðum húsum. Með hverfisskipulagi verða tímafrekar og kostnaðarsamar grenndarkynningar að mestu óþarfar og allt umsóknar- og afgreiðsluferli einfaldara og skilvirkara.

Næst í röðinni er hverfisskipulag Breiðholts sem er á lokametrunum. Nú stendur yfir kynning á þeim tillögum sem eru í vinnslu fyrir Efra og Neðra Breiðholt og Seljahverfi. Ráðgert er að tillögurnar verði fullunnar með haustinu og síðan sendar í formlegt kynningar- og samþykktarferli.

Vinna við hverfisskipulag í Hlíðum og Háaleiti-Bústöðum er einnig komin vel á veg og áætlað að tillögur þar verði kynntar og síðan fullunnar veturinn 2020-2021 Hverfisskipulagsvinna í öðrum borgarhlutum er komin skemur á veg en stefnt er að því að búið verði að samþykkja hverfisskipulag fyrir alla borgarhluta árið 2024.

Sex verkþættir í vinnuferli hverfisskipulags

Gerð hverfisskipulags fyrir hvert hverfi er flókið verkefni sem skipt er í sex verkþætti. 

Vinna við hverfisskipulagið hófst 2013 á því að greina stöðu og visthæfi allra hverfa í borginni. Árið 2015 hófst svo vinna við fyrstu hverfisskipulögin í Árbæ, Breiðholti, Háleiti- Bústöðum og Hlíðum.  Stefnt er að því að öll hverfi borgarinnar hafi fengið hverfisskipulag 2024.

""

Skapandi samráðsferli

Hverfisskipulag er unnið í nánu samráði við íbúa og aðra hagsmunaaðila. Samráðið stendur yfir allan verktímann og fylgir öllum verkþáttum hverfisskipulagsins. Í upphafi er samráðið opið og vítt en þrengist eftir því sem á líður vinnuferlið.

""