Bráðabirgðaheimildir fyrir starfsemi

Hér eru birtar bráðabirgðaheimildir sem Umhverfisstofnun hefur veitt skv. 7. gr. a. laga nr. 7/1998. Umhverfisstofnun er heimilt að veita bráðabirgðaheimild  að fenginni umsögn heilbrigðisnefndar. 

Bráðabirgðaheimildir í gildi

Bráðabirgðaheimildir úr gildi