Kynjuð fjárhags- og starfsáætlanagerð

Lýsing á aðgerð og markmið

Aðgerð Græna plansins

Innleiðing kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar (KFS) hjá Reykjavíkurborg byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna nr. 150/2020, lögum um stjórnsýslu jafnréttismála nr. 151/2020, mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, og Evrópusáttmála um jafna stöðu kvenna og karla í sveitarfélögum. Markmiðið er að samþætta mannréttindastefnu borgarinnar við fjárhags- og starfsáætlunargerð og stuðla þannig að jafnrétti. Stefnt er að betri og réttlátari nýtingu fjármuna með tilliti til ólíkra þarfa borgarbúa. Helstu verkefni í tengslum við framkvæmd KFS eru greiningar þjónustuþátta, jafnréttisskimanir og jafnréttismöt.

 

Framkvæmdatími

Viðvarandi verkefni frá árinu 2011

Staða: Í vinnslu

Stöðulýsing 1. júlí 2022

Á fundi borgarstjórnar 20. janúar voru samþykktar tillögur starfshóps um framtíðar skipulag og framkvæmd jafnréttisskimunar og jafnréttismats. Þar eru settar fram 18 tillögur sem snúa meðal annars að ferlum, rafvæðingu jafnréttisskimana, leiðbeiningum, fræðslu, sniðmátum, undanþágulista, eftirliti, endurgjöf, ábyrgð, verkaskiptingu og innri upplýsingamiðlum. Búið er að innleiða 11 af þessum 18 tillögum, en þær sjö sem eftir standa eru í vinnslu og verða komnar til framkvæmdar fyrir lok árs m.a. rafvæðing jafnréttisskimana og rafræn fræðsla fyrir starfsfólk.

Við undirbúningsvinnu við fjárhags- og fjárfestingaráætlana borgarinnar voru framkvæmdar jafnréttisskimanir á nýjum verkefnum og breytingum á verkefnum í samræmi við verklagsreglur borgarinnar. Í apríl skiluðu fag- og kjarnasvið borgarinnar áætlun um greiningar þjónustuþátta og vinna nú að þeim greiningum sem lagt var upp með. Alls er áætlað að 12 þjónustuþættir verði greindir á árinu 2022, en nú þegar hefur borgin greint 56 þjónustuþætti með aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar.

Á fundi borgarstjórnar 21. júní var gerð sú breyting að kynjuð fjárhags- og starfsáætlun heyrir nú undir mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð en áður heyrði verkefnið undir pólitískan stýrihóp.

Eldri stöðulýsingar

Í töflunni hér fyrir neðan má sjá eldri stöðulýsingar sem veita upplýsingar um framvindu aðgerðarinnar frá upphafi (ef þú ert í síma er betra að snúa símanum á hlið).

Framvinda

 
Tímasetning Lýsing framvindu
Júlí 2022

Á fundi borgarstjórnar 20. janúar voru samþykktar tillögur starfshóps um framtíðar skipulag og framkvæmd jafnréttisskimunar og jafnréttismats. Þar eru settar fram 18 tillögur sem snúa meðal annars að ferlum, rafvæðingu jafnréttisskimanir, leiðbeiningum, fræðslu, sniðmátum, undanþágulista, eftirliti, endurgjöf, ábyrgð, verkaskiptingu og innri upplýsingamiðlum. Búið er að innleiða 11 af þessum 18 tillögum, en þær sjö sem eftir standa eru í vinnslu og verða komnar til framkvæmdar fyrir lok árs meðal annars rafvæðing jafnréttisskimana og rafræn fræðsla fyrir starfsfólk.

Við undirbúningsvinnu við fjárhags- og fjárfestingaráætlana borgarinnar voru framkvæmdar jafnréttisskimanir á nýjum verkefnum og breytingum á verkefnum í samræmi við verklagsreglur borgarinnar. Í apríl skiluðu fag- og kjarnasvið borgarinnar áætlun um greiningar þjónustuþátta og vinna nú að þeim greiningum sem lagt var upp með. Alls er áætlað að 12 þjónustuþættir verði greindir á árinu 2022, en nú þegar hefur borgin greint 56 þjónustuþætti með aðferðafræði kynjaðrar fjárhags- og starfsáætlunar.

Á fundi borgarstjórnar 21. júní var gerð sú breyting að kynjuð fjárhags- og starfsáætlun heyrir nú undir mannréttinda- og ofbeldisvarnarráð en áður heyrði verkefnið undir pólitískan stýrihóp.

Tengdar aðgerðir

Taflan hér fyrir neðan inniheldur þær aðgerðir sem tengjast þessari aðgerð og hægt er að nálgast frekari upplýsingar með því að smella á "heiti aðgerðar" í töflunni (ef þú ert í síma er betra að snúa símanum á hlið).