Borgarráð - Fundur nr. 4658

Ár 2000, þriðjudaginn 7. nóvember, var haldinn 4658. fundur
borgarráðs. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og hófst kl.
12.00. Viðstaddir voru, auk borgarstjóra, Hrannar Björn Arnarsson,
Inga Jóna Þórðardóttir, Júlíus Vífill Ingvarsson, Sigrún Magnúsdóttir,
Steinunn Valdís Óskarsdóttir og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
Fundarritari var Gunnar Eydal.
Þetta gerðist:
1. Lögð fram fundargerð félagsmálaráðs frá 1. nóvember.

2. Lögð fram fundargerð fræðsluráðs frá 30. október.

3. Lögð fram fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 3. nóvember.

4. Lögð fram fundargerð jafnréttisnefndar frá 31. október.

5. Lögð fram fundargerð menningarmálanefndar frá 1. nóvember.

6. Lögð fram fundargerð miðborgarstjórnar frá 30. október.

7. Lögð fram fundargerð samstarfsráðs Kjalarness frá 2. nóvember.

8. Lögð fram fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá 1.
nóvember.

9. Lögð fram fundargerð stjórnar Innkaupastofnunar frá 6. nóvember.

10. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarstjórnar, dags. í dag, um
afgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 5 mál.

11. Rætt um gerð skýrslu um verklegar framkvæmdir og að hún verði
lögð fram á fyrra fundi borgarstjórnar í desember n.k.

12. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 2. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar 1. s.m. um breytingu á aðalskipulagi
Sólvallagötureits og auglýsingu þar um.
Samþykkt.

13. Lagt fram bréf borgarverkfræðings frá 6. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar 1. s.m. varðandi stöðvunarskyldu á
Veiðimannaveg gagnvart Straumi.
Samþykkt.

14. Lagt fram bréf borgarverkfræðings frá 6. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar 1. s.m. um stöðubann á Tryggvagötu
að hluta.
Samþykkt.

15. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 2. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar 1. s.m. varðandi gerð gatnamóta
Víkurvegar og Reynivatnsvegar, breytingu aðalskipulags og auglýsingu
þar um.
Samþykkt.

16. Lagt fram bréf borgarverkfræðings, dags. í dag, sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 29. júní 1999 um einstefnu á Bárugötu
að hluta til austurs.
Samþykkt.

17. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 2. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og byggingarnefndar 1. s.m. um auglýsingu deiliskipulags og
skilmála austurhluta Grafarholts.
Samþykkt.

18. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 6. þ.m., sbr.
samþykkt stjórnar Innkaupastofnunar s.d. varðandi tilboð í kaup á
rafskautskatli fyrir Þvottahúsið Fönn.
Samþykkt að taka tilboði Varmaverks ehf.

19. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 6. þ.m., sbr.
samþykkt stjórnar Innkaupastofnunar s.d. varðandi tilboð í
framlengingu Krókháls, gatnagerð og lagnir.
Samþykkt að taka tilboði lægstbjóðanda, Háfells ehf.

20. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 6. þ.m., sbr.
samþykkt stjórnar Innkaupastofnunar s.d. varðandi gerð samnings um
borun á þremur rannsóknarholum.
Samþykkt að ganga til samninga við Jarðboranir hf.

21. Lagt fram bréf borgarlögmanns frá 3. þ.m. um bætur til
húsnæðisnefndar vegna galla sem fram hefur komið á húsi nr. 42 við
Háberg.
Samþykkt.

22. Lagt fram bréf menningarmálastjóra frá 6. þ.m., sbr. samþykkt
menningarmálanefndar 1. s.m. um breytingar á rekstri Viðeyjar og
umsjón.
Samþykkt með 4 atkv. gegn 3.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu bókað að þeir vísi til
bókunar fulltrúa Sjálfstæðisflokks í menningarmálanefnd.

23. Lagt fram bréf Björgvins Björgvinssonar frá 1. þ.m. varðandi
byggingarframkvæmdir að Garðsstöðum 51, sbr. bréf skrifstofustjóra
borgarverkfræðings frá 19. f.m. um afturköllun á úthlutun lóðarinnar.
Frestað.

24. Lagt fram bréf félagsmálastjóra frá 2. þ.m., sbr. samþykkt
félagsmálaráðs 1. s.m. um breytingar á reglum um leigurétt.
Samþykkt.

25. Lagt fram bréf Skógræktarfélags Reykjavíkur frá 31. f.m., þar
sem óskað er eftir byggingarlóð í Fossvogsdal.
Vísað til umsagnar skipulags- og byggingarnefndar og umhverfis- og
heilbrigðisnefndar.

26. Lagt fram bréf félagsmálastjóra frá 3. þ.m., sbr. umsögn
félagsmálaráðs 25. f.m. um tillögu stjórnkerfisnefndar um athugun á
meðferð útsvarsmála.

27. Lögð fram umsögn aðstoðarmanns borgarlögmanns frá 19. þ.m.
um erindi Guðbrands Jónssonar frá 24. ágúst s.l. varðandi stofnun
flugöryggisnefndar.
Frestað.

28. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarverkfræðings frá 6. þ.m., þar
sem lagt er til að Bygg Ben ehf. verði úthlutað byggingarrétti fyrir
einbýlishús á lóð nr. 1 við Helgugrund.
Samþykkt.

29. Lögð fram umsögn skrifstofustjóra borgarverkfræðings frá 31.
f.m. um erindi eigenda bílageymslu að Frostafold 133A, dags. 1. júlí
s.l., varðandi álögð gatnagerðar- og byggingarleyfisgjöld.
Borgarráð samþykkir umsögnina og lækka gjöldin því eins og lagt er
til.

30. Lagt fram bréf framkvæmdastjóra þróunar- og fjölskyldusviðs frá
7. þ.m. varðandi breytingu á ráðstöfun styrks til ÍT-ferða.
Samþykkt.

31. Lagt fram bréf borgarverkfræðings, dags. í dag, varðandi
niðurstöðu starfshóps um byggingu knattspyrnuhúss ásamt skýrslu um
mat tilboða, dags. í nóvember 2000.

32. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu fram eftirfarandi
fyrirspurn:
Foreldrar barna í Laugarnesskóla hafa lýst miklum áhyggjum sínum
vegna flutnings 7. bekkjar úr Laugarnesskóla í Laugarlækjarskóla. Af
því tilefni er spurt:
1. Hver er staða fyrirhugaðra byggingaframkvæmda við
Laugarnesskóla, Laugalækjarskóla og Sóltúnsskóla og hver er þegar
áfallinn kostnaður vegna þeirra?
2. Hafa fræðsluyfirvöld í hyggju að taka athugasemdir og varnaðarorð
foreldra til greina?

33. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu fram eftirfarandi tillögu:

Borgarráð samþykkir að leita eftir kaupum Reykjavíkurborgar á
víkingaskipinu Íslendingi og felur borgarlögmanni að eiga viðræður við
eiganda skipsins.
Greinargerð fylgir tillögunni.
Frestað.

- Kl. 14.10 vék Júlíus Vífill Ingvarsson af fundi og Guðlaugur Þór
Þórðarson tók þar sæti.

34. Rætt um fjárhagsáætlun 2001.

- Kl. 14.35 vék Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson af fundi og Jóna Gróa
Sigurðardóttir tók þar sæti.

35. Lagt fram bréf fjármálastjóra, dags. í dag, varðandi tilfærslur milli
óbundinna og bundinna ramma í fjárhagsáætlun fyrir árið 2001.
Samþykkt.

- Kl. 15.50 vék Hrannar Björn Arnarsson af fundi.

36. Afgreidd 30 útsvarsmál.
Fundi slitið kl. 16.05.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Inga Jóna Þórðardóttir Sigrún Magnúsdóttir
Jóna Gróa Sigurðardóttir Steinunn Valdís Óskarsdóttir
Guðlaugur Þór Þórðarson