Borgarráð - Fundur nr. 4648

Ár 2000, þriðjudaginn 26. september, var haldinn 4648. fundur
borgarráðs. Fundurinn var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur og hófst kl.
12.00. Viðstaddir voru, auk borgarstjóra, Guðlaugur Þór Þórðarson,
Helgi Pétursson, Júlíus Vífill Ingvarsson, Steinunn Valdís Óskarsdóttir
og Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson.
Fundarritari var Gunnar Eydal.

Þetta gerðist:

1. Lögð fram fundargerð félagsmálaráðs frá 22. september.

2. Lögð fram fundargerð fræðsluráðs frá 18. september.

3. Lögð fram fundargerð hafnarstjórnar frá 20. september.

4. Lögð fram fundargerð jafnréttisnefndar frá 22. september.

5. Lagðar fram fundargerðir leikskólaráðs frá 18. og 20. september.

6. Lögð fram fundargerð samstarfsráðs Kjalarness frá 21. september.

7. Lögð fram fundargerð skólanefndar Kjalarness frá 6. september.

8. Lögð fram fundargerð skipulags- og umferðarnefndar frá 25.
september.

9. Lögð fram fundargerð stjórnar Innkaupastofnunar frá 25.
september.

10. Lögð fram fundargerð stjórnar veitustofnana frá 20. september.

11. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarstjórnar, dags. í dag, um
embættisafgreiðslur erinda sem borist hafa borgarráði, alls 9 mál.

12. Lögð fram umsögn fulltrúa skrifstofustjóra borgarstjórnar frá 25.
þ.m. um leyfi til áfengisveitinga fyrir veitingahúsið Sticks ´n´ Sushi,
Aðalstræti 12.
Borgarráð samþykkir umsögnina.

13. Lögð fram umsögn fulltrúa skrifstofustjóra borgarstjórnar frá 25.
þ.m. um leyfi til áfengisveitinga fyrir veitingahúsið Tapas-Barinn,
Hlaðvarpanum, Vesturgötu 3B. Jafnframt lagt fram bréf Íbúasamtaka
Grjótaþorps frá
20. þ.m. varðandi málefni Hlaðvarpans.
Borgarráð samþykkir umsögnina.

14. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 25. þ.m. varðandi
tilboð í Stórhöfða 9, þjónustumiðstöð gatnamálastjóra og verkstæði.
Samþykkt að taka tilboði lægstbjóðanda ÁF-Húsa ehf.

15. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 25. þ.m. varðandi
tilboð í færanlegt kennslustofuhús.
Samþykkt að taka tilboði lægstbjóðanda, Höjgaard og Schultz á
Íslandi.

- Kl. 12.45 tók Helgi Hjörvar sæti á fundinum.

16. Lagt fram bréf forstjóra Innkaupastofnunar frá 25. þ.m., þar sem
lagt er til að gengið verði til samninga við Skýrr hf. varðandi nýtt
starfsmanna- og launaafgreiðslukerfi.
Samþykkt.

17. Lagt fram bréf verkefnisstjóra samstarfsnefndar um afbrota- og
fíkniefnavarnir frá 25. þ.m. ásamt skýrslu Rannsóknar og greiningar
ehf. um vímuefnaneyslu unglinga í Reykjavík.

18. Lagt fram bréf fjármálastjóra frá 21. þ.m. um áætlaðan
efnahagsreikning borgarsjóðs og samstæðureikning
Reykjavíkurborgar 31. desember 2000.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu bókað:

Niðurstaða samstæðureiknings borgarinnar kemur ekki á óvart og er í
samræmi við það sem sjálfstæðismenn héldu fram við afgreiðslu
fjárhagsáætlunar. Nettóskuld borgarinnar hækkar úr 18,5 milljörðum
króna í 19,4 milljarða króna eða um 889 milljónir króna. Ef ekki hefði
komið til sölu á eignarhlut í Sjúkrahúsi Reykjavíkur hefði nettóskuldin
hækkað um 1,5 milljarð króna til viðbótar eða um 2,4 milljarða króna.
Nettóskuld borgarinnar hefði þá orðið rúmlega 21 milljarður króna í
árslok 2000. Það er því ekkert lát á þessari þróun í góðærinu og þrátt
fyrir allar skattahækkanir R-listans.
Tiltekið er að þessar niðurstöður byggi einungis á forsendum
fjárhagsáætlunar 2000 en ekki á útkomuspá. Áætlun um efnahag átti
að fylgja með fjárhagsáætlun á sínum tíma, sbr. úrskurð
félagsmálaráðuneytsins frá 20. apríl 2000.
Það vekur athygli hve langan tíma það tók að stilla upp áætluðum
samstæðureikningi.

Borgarráðsfulltrúar Reykjavíkurlistans óskuðu bókað:

Niðurstaða samstæðureiknings borgarinnar þarf engum að koma á
óvart sem kann að leggja saman og draga frá. Við afgreiðslu
fjárhagsáætlunar lá fyrir að skuldir borgarsjóðs væru að lækka vegna
sölu á Sjúkrahúsi Reykjavíkur og greiðslu frá Orkuveitu Reykjavíkur
vegna niðurfærslu á eigin fé fyrirtækisins. Þá lá líka fyrir að skuldir
Orkuveitu Reykjavíkur væru aftur á móti að hækka vegna fyrrnefndra
niðurfærslu á eigin fé og fjárfestinga í nýjum og arðbærum verkefnum
s.s. Nesjavallavirkjun. Nú hefur verið eytt allnokkrum tíma og vinnu í
að reikna áætlun ársins með talsverðri nákvæmni að ósk
sjálfstæðismanna og niðurstaðan er í samræmi við það sem vitað var
og rætt við gerð fjárhagsáætlunar.

19. Lagt fram bréf borgarlögmanns frá 21. þ.m. um kaup á landspildu
úr landi Reynisvatns.
Samþykkt.

20. Lagt fram bréf félagsmálaráðuneytis frá 21. þ.m. varðandi
staðfestingu á samþykkt um embættisafgreiðslur skipulagsstjóra
Reykjavíkurborgar.

21. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 21. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um umferð við Ofanleiti.
Samþykkt.

22. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 21. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um lóðarumsókn Samtaka
aldraðra Dalbraut 14.
Samþykkt.

23. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um skipulag lóðar að
Lóuhólum 2-6.
Samþykkt með 6 samhlj. atkv. (Steinunn Valdís Óskarsdóttir sat hjá)

24. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um aðalskipulags- og
deiliskipulagsbreytingu í Suður-Mjódd.
Samþykkt.

25. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um endurskoðun
deiliskipulags í Hálsahverfi.
Samþykkt.

26. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um lóð Vegagerðarinnar að
Stórhöfða.
Samþykkt.

27. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um gjaldskyld bílastæði við
Þingholtsstræti.
Samþykkt.

28. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um byggingu parhúsa að
Kristnibraut 11-21.
Samþykkt.

29. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um breytingu á skipulagi lóða
við Kjalarvog.
Samþykkt.

30. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um deiliskipulag lóðar að
Skógarhlíð 14.
Samþykkt.

31. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um dreifistöð og
lóðarafmörkun við Sturlugötu.
Samþykkt.

32. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um göngustíg og trjábeð að
Unufelli 14.
Samþykkt.

33. Lagt fram bréf skipulagsstjóra frá 19. þ.m., sbr. samþykkt
skipulags- og umferðarnefndar 18. s.m. um deiliskipulag að
Suðurlandsbraut 2 og auglýsingu þar um.
Samþykkt.

34. Lagt fram bréf borgarverkfræðings frá 25. þ.m., sbr. einnig bréf
skipulagsstjóra, dags. í dag, varðandi samþykkt skipulags- og
umferðarnefndar um breikkun Miklubrautar frá Kringlumýrarbraut að
Grensásvegi.
Samþykkt.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu bókað að þeir vísi til
bókunar sinnar í borgarráði 1. ágúst s.l.

35. Lögð fram umsögn Heilbrigðiseftirlits frá 21. þ.m. um erindi
lögreglustjóra frá 24. f.m. um staðsetningu litaboltavallar í landi
Saltvíkur. Jafnframt lögð fram umsögn Borgarskipulags frá 8. þ.m.
Borgarráð samþykkir umsögnina og gerir því ekki athugasemd við
staðsetningu.

36. Lögð fram umsögn Heilbrigðiseftirlits frá 21. þ.m. um staðsetningu
litaboltavallar við Rauðavatn, sbr. ódagsett bréf Unnars Bjarnasonar
og Maríu Tómasdóttur. Jafnframt lögð fram umsögn Borgarskipulags
frá 9. f.m. og bréf garðyrkjustjóra frá 28. s.m.
Borgarráð fellst ekki á umbeðna staðsetningu, sbr. fyrirliggjandi
umsagnir.

37. Lagt fram bréf borgarstjóra, dags. í dag, varðandi fyrirspurn
borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks 19. þ.m. vegna könnunar á
möguleikum staðsetningar golfvallar í Viðey.

38. Lagt fram bréf verkefnisstjórnar menningarnætur frá 22. þ.m.
vegna fyrirspurnar borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokks um fjármál
menningarnætur. Jafnframt lögð fram skýrsla verkefnisstjórnar frá 21.
þ.m. varðandi viðhorfskönnun Gallups vegna menningarnætur.

Borgarstjóri lagði fram svohljóðandi tillögu:

Borgarráð samþykkir að fela verkefnisstjórn menningarnætur að
skoða þá möguleika sem felast í því að halda árlega vetrarhátíð í
Reykjavík sem helguð væri ljósi og/eða orku. Hátíðin, sem stæði í
nokkra daga t.d. í febrúar ár hvert, hefði það að markmiði að tengja
saman ólíka menningarlega þætti sem allir tengdust þema hátíðarinnar
s.s. listsköpun, hönnun, verklegum framkvæmdum, rannsóknum,
heilsuþjónustu o.fl. Verði sérstaklega könnuð hugsanleg aðkoma
einkaaðila á sviði viðskipta og þjónustu að slíkri hátíð.

Greinargerð fylgir tillögunni.
Samþykkt.

39. Lögð fram að nýju drög Borgarskipulags að stefnumörkun og
greinargerð um verndun og uppbyggingu í tengslum við þróunaráætlun
miðborgar, dags.
12. þ.m.

Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks óskuðu bókað:

Þrátt fyrir fullyrðingar um að þessi samþykkt breyti að engu leyti
réttarstöðu húseigenda á svæðinu er ljóst að þessi stefnumörkun
borgaryfirvalda skapar mikla óvissu um réttarstöðu eigenda þeirra
húsa sem lagt er til í greinagerð að verði vernduð.
Rétt hefði verið að kynna málið í heild sinni með formlegum hætti fyrir
eigendum þeirra húsa sem lagt er til að verði vernduð þannig að
sjónarmið þeirra hefðu legið fyrir við afgreiðslu málsins.
Rétt er að vekja athygli á því að víða er töluvert misræmi á milli
tillagna deiliskipulagshöfunda á miðborgarsvæðinu og stefnumörkunar í
greinargerð. Eykur það enn frekar á óvissu í skipulagsmálum
miðborgarinnar.

Drög Borgarskipulags samþykkt með 4 samhlj. atkv.

40. Lögð fram umsögn borgarritara frá 24. þ.m. um nýtt skipurit
Félagsþjónustunnar og breytt fyrirkomulag á stjórnstöðvum
heimaþjónustu, sbr. erindi félagsmálastjóra frá 4. s.m.
Vísað til félagsmálaráðs.

41. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarverkfræðings frá 25. þ.m.,
sbr. samþykkt stjórnar veitustofnana 20. s.m. um uppbyggingu í
Bláfjöllum með tilliti til grunnvatns.

42. Lagt fram bréf Arkitektafélags Íslands frá 20. þ.m. varðandi
fyrirhugaða byggingu tónlistar- og ráðstefnuhúss. Jafnframt lögð fram
ályktun Félags sjálfstætt starfandi arkitekta varðandi málið.
Vísað til samstarfsnefndar borgar og ríkis um tónlistar- og
ráðstefnuhús.

43. Lagt fram bréf skrifstofustjóra borgarverkfræðings frá 22. þ.m.
varðandi leigu til bráðabirgða á viðbótarspildu við lóð nr. 2 við
Skútuvog.
Samþykkt.

44. Lagt fram bréf félagsmálastjóra frá 25. þ.m., sbr. samþykkt
félagsmálaráðs
22. s.m. um endurnýjun leigusamnings um Laugarásveg 66 og viðhald
hússins.
Borgarráð samþykkir endurnýjun samningsins. Tillögu varðandi
viðhald vísað til meðferðar við gerð fjárhagsáætlunar.

45. Borgarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokks lögðu fram svohljóðandi
fyrirspurn:

Hvaða reglur gilda um innkaup og útboð hjá hlutafélögum í
meirihlutaeigu Reykjavíkurborgar?

46. Afgreidd 106 útsvarsmál.

Fundi slitið kl. 15.15.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir

Guðlaugur Þór Þórðarson Helgi Hjörvar
Júlíus Vífill Ingvarsson Helgi Pétursson
Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson Steinunn Valdís Óskarsdóttir